YEM Yayın’ın Yeni Kitabı "Mimarlık Fotoğrafı" Çıktı

mimarizm.com / 25 Ağustos 2020
Reha Günay Mimarlık Fotoğrafı isimli kitabında, temel fotoğraf bilgisine sahip olan ve fotoğrafa meraklı kişiler yanında mimar, iç mimar, şehir plancısı, arkeolog, peyzaj mimarı, endüstri ürünleri tasarımcısı, görsel iletişim tasarımcısı ve profesyonel çalışan fotoğrafçılar için, konunun teknik ve görsel yönlerini ayrıntılı bir biçimde anlatıyor.

Türkiye’de “mimarlık ve fotoğraf” kavramlarını ilk kez bir araya getiren ve 33 yıl aralıksız olarak “Mimarlık Fotoğrafı” dersleri veren Prof. Dr. Reha Günay’ın Analog ve Dijital Mimarlık Fotoğrafı adlı yeni kitabı YEM Yayın tarafından yayımlandı.

Reha Günay kitabında, temel fotoğraf bilgisine sahip olan ve fotoğrafa meraklı kişiler yanında mimar, iç mimar, şehir plancısı, arkeolog, peyzaj mimarı, endüstri ürünleri tasarımcısı, görsel iletişim tasarımcısı ve profesyonel çalışan fotoğrafçılar için, konunun teknik ve görsel yönlerini ayrıntılı bir biçimde anlatıyor.

Türkiye’de mimarlık fotoğrafı çekmenin bir uzmanlık alanı olarak tanımlanmasında çok büyük pay sahibi olan ve günümüzün bilindik mimarlık fotoğrafçılarının da hocası olarak nitelendirilebilecek, alanındaki en yetkin kişi olan Günay’ın, kitabı hazırlama gerekçesine yönelik düşünceleri şöyle: “Henüz mimarlık fakültesinden yeni mezun biri olarak fotoğrafa ve arkeolojiye ilgi duyduğum yıllarda beni mimarlık fotoğrafına yönlendiren, başta ülkemizin saygın mimarları Turgut Cansever, Doğan Tekeli, Sami Sisa, Aydın Boysan’dan başlayarak; Sedat Gürel, Hayati Tabanlıoğlu, Emin Necip Uzman, Behruz Çinici, Birleşmiş Mimarlar, Mehmet Konuralp gibi mimarlar ve Gama, AEA, Gök, Koray gibi inşaat firmaları belgelemem için bana yapılarını emanet ettiler.

Bir yandan fotoğrafın teknik sorunlarıyla uğraşırken, bir yandan da strüktür ve mekân konuları bilincimde iyice yerlerini almaya başladı. Bende oluşan sentezin Ağa Han Mimarlık Ödülleri Vakfı’nca değerlendirilmesiyle 1983-2004 yılları arasında İslam dünyasındaki bazı önemli yapıları belgeleme fırsatı buldum. Ayrıca kurucularından olduğum Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Fotoğraf Enstitüsü’nün 1979 yılında fotoğraf eğitimine başlaması ve bugün Fotoğraf Bölümü olarak gelişmesi sırasında 33 yıl aralıksız verdiğim “Mimarlık Fotoğrafı” dersleri, konunun teknik ve görsel yönlerini daha iyi anlamam ve anlatmam için beni hazırladı...

Bütün bu birikime rağmen, sıra bu konuda bir kitap hazırlamaya geldiğinde bütün bildiklerimi yeniden sınamak ve bilmediklerimi öğrenmek zorunda kaldım. Dijital fotoğraf ortaya çıkınca bu yeni tekniği öğrenirken, sanki kendimi fotoğrafa yeniden başlıyormuş gibi hissettim. Bu yeni tekniğin ortaya koyduğu olanaklar, henüz çok erken olmasına karşın, mimarlık fotoğrafı için de büyük bir geleceği müjdeliyor.

Bu kitaptaki bilgiler, temel fotoğraf bilgisine sahip olan, fotoğrafa meraklı kişiler yanında mimar, iç mimar, şehir plancısı, arkeolog, peyzaj mimarı, endüstri ürünleri tasarımcısı, görsel iletişim tasarımcısı ve profesyonel çalışan fotoğrafçılara hitap ediyor. Ülkemizde mimarlık sanatı hâlâ yaygın bir ortam bulamadığından mimarlık fotoğrafı da az sayıda, mimar veya yapımcı tarafından istenmektedir... Mimarlık fotoğrafı alanında çalışan çok az sayıda fotoğrafçı karşımıza çıkmaktadır. İyi bir mimarlık fotoğrafçısı olmak için çok yapı görmek, niteliğini sınamak, fonksiyon-form-strüktür özelliklerini kavramak, mekânları anlamak ve bunların mimarlık tarihi veya akımı içindeki yerini fark edebilmek gerekir. Bu saydığım bilgi birikimi zamana bağlı olarak gelişmektedir. Çalışmamda, okuyucuyu sıkmadan bu konulara değinmeye gayret ettim...”

Kitaba tüm seçkin kitap satış noktalarının yanı sıra www.yemkitabevi.com internet adresinden ulaşılabilir.

 

*

Mimarlık Fotoğrafı

Analog ve Dijital
YEM Yayın
Yazar: Reha Günay
Kapak Tasarımı: Utku Lomlu
Ağustos 2020
Türkçe
Karton kapak
Renkli
16,5x24 cm
304 sayfa

*

Reha Günay Hakkında

1937 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Reha Günay, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 1960 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde doktora yaptı. 1994 yılında profesör olan Reha Günay, emekli olana kadar Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda çalıştıktan sonra Yeditepe Üniversitesi’nde bir süre öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1978’den 2011 yılına kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nde “Mimarlık Fotoğrafı” dersleri verdi. Fotoğraf çalışmalarına, kültür varlıklarının ve mimarlık mirasının belgelenmesi yönünde ağırlık verdi. 1983-2004 arasında Ağa Han Mimarlık Ödülleri Vakfı için İslam ülkelerinde yarışmaya katılan yapıları fotoğrafla belgeledi. Günay, yaşamı boyunca yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle 2020 yılında, TMMOB Mimarlar Odası 17. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında “Mimarlığa Katkı Ödülü”ne lâyık görülmüştür.

Arkeoloji Çalışmaları  
- Osmaniye-Karatepe-Aslantaş Açıkhava Müzesi Koruma Projesi ve Uygulamaları (Prof.Dr. Halet Çambel ile), 1965-1970.
- Keban Projesi Yeniköy Höyüğü Kazısı (Dr. Hamit Zübeyr Koşay ile), 1972.
- Antalya-Side Antik Tiyatrosu Restorasyon Çalışmaları, 1992-2007.

Yöresel Mimarlık Çalışmaları
- Antalya-Ormana Köyü (İDMMA Mimarlık Fakültesi üye ve öğrencileri ile), 1977-1979.
- Japonya Geleneksel Ahşap Mimarlık İncelemeleri (Japan Foundation bursu ile), 1979-1980.
- Antalya-Elmalı İlçesi (Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon Ana Bilim Dalı ve Meslek Yüksekokulu Restorasyon Programı üye ve öğrencileri ile), 1996-1999.
- Safranbolu Gökçüoğlu Evi (Yıldız Teknik Üniversitesi, Finlandiya Helsinki ve Tempere Üniversiteleri öğrencileri ile), 1994.
- Kayseri-Nize Köyü (Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri ile), 2008.

Hazırladığı Sergiler
- Safranbolu Evleri (Safranbolu, 1975; İstanbul, 1976, 1977; Paris, UNESCO, 1977; München, 1977; Copenhagen, 1978; Stokholm, 1978; London, 1978; La Haye, 1978).
- Safranbolu’da Hacı Salih Paşa Evi (Safranbolu, 1976).
- Selimiye Camii (İstanbul, 1976, 1977; Paris, UNESCO, 1977; München, 1977; Copenhagen, 1978; Stokholm, 1978; London, 1978; La Haye, 1978; İstanbul, 1981).
- İstanbul’da Atatürk’ün Oturduğu Evler (İstanbul, 1981, 1982).
- Anadolu-Türk Mimari Mirası / Anatolian-Turkish Architectural Heritage (İstanbul, 1985).
- Sinan’ın İstanbul’u / Sinan’s İstanbul (İstanbul, 1986; Kyoto, 1987; Paris, 1988; Üsküp, 1993).
- Dünden Bugüne Şile (İstanbul, 1990).
- Japon Kültürü (İstanbul, Gaziantep, Bursa, 2010)
- Nail Çakırhan’ın Evleri (İstanbul, Gökyaka, 2010)
- Kaybolan İstanbul (İstanbul, 2010)

Yayımlanmış Kitapları
- Geleneksel Safranbolu Evleri ve Oluşumu, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1981, 1989.
- Tarihsel Gelişim İçinde Japon Kültür ve Sanatı, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayını, İstanbul, 1986.
- Sinan’ın İstanbul’u: Sinan’s İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 1987.
- “Süleymanname Minyatürlerinde Mekân ve Anlatım Teknikleri”, Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık 5, 1992, s.56-159.
- Gökçüoğlu Evi: Anatomy of a Building, Editörler: Reha Günay, Mikko Bonsdorff, Panu Kaila, Tampere University of Technology, Tampere, 1995.
- Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri, Yapı-Endüstri Merkezi, İstanbul, 1998, 1999.
- Tradition of the Turkish House and Safranbolu Houses, Yapı-Endüstri Merkezi, İstanbul, 1998.
- Sinan the Architect and His Works, Yapı-Endüstri Merkezi, İstanbul, 1998, 2002, 2005, 2007, 2009, 2011, 2014, 2016.
- Geleneksel Ahşap Yapılar: Sorunları ve Çözüm Yolları, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2002, 2007.
- Mimar Sinan ve Eserleri, Yapı-Endüstri Merkezi, İstanbul, 2002, 2006, 2010.
- Safranbolu Evleri, Yapı-Endüstri Merkezi, İstanbul, 2003.
- Safranbolu Houses, Yapı-Endüstri Merkezi, İstanbul, 2005.
- Safranbolu no Minka (Japonca), Yapı-Endüstri Merkezi, İstanbul, 2005.
- Mimar Sinan, YEM Yayın, İstanbul, 2005, 2006, 2010, 2012, 2014, 2018.
- Sinan’ın İstanbul’u, YEM Yayın, İstanbul, 2006, 2010.
- A Guide to the Works of Sinan the Architect in İstanbul, YEM Yayın, İstanbul, 2006, 2010.
- Kumkale: Toros Eteklerinde Bir Haçlı Kalesi (Halet Çambel, Ayyüz Toydemir Sabuncu ile), Ege Yayınları, İstanbul, 2007.
- Elmalı ve Yöresel Mimarlığı, Ege Yayınları, İstanbul, 2008.
- İstanbul’un Kaybolan Ahşap Konutları, YEM Yayın, İstanbul, 2014, 2016, 2018.
- Ormana: Toroslarda Bir Köy, Ege Yayınları, İstanbul, 2017.
- Mimar Sinan Neden Bir Tasarım Dehasıdır?, YEM Yayın, İstanbul, 2019, 2020.
- İstanbul Adalarının Yaşayan Ahşap Konutları, YEM Yayın, İstanbul, 2019.
- Analog ve Dijital Mimarlık Fotoğrafı, YEM Yayın, İstanbul, 2020.


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :