ANAMED’in Yeni Akademik Yıl Araştırmacıları Belli Oldu

mimarizm.com / 03 Temmuz 2023
ANAMED'in 2023-2024 yeni akademik dönem araştırmacıları açıklandı.

2023 - 2024 Araştırmacılar

Temel Araştırma Destekleri

Bombay, Jean-Philippe – Harvard University:
Paper Money in the Ottoman Empire: Monetary History Read in Light of the Latest Theories of Money (Osmanlı İmparatorluğu'nda Kağıt Para: Son Para Teorileri Işığında Parasal Tarih Okumaları)

Brunner, Kyle – New York University
Melding Silver and Gold: A Historical and Archaeological Study on the Transformation of the Byzantine and Sasanian Frontier into an Early Islamic Province (Gümüş ve Altının Kaynaşması: Bizans ve Sasani Sınırının Erken Dönem İslam Eyaletine Dönüşümü Üzerine Tarihsel ve Arkeolojik Bir Çalışma)

İdil, Erdem – University of Toronto
Intimate Histories of the Ottoman and Venetian Empires in Early Modern Istanbul: TransImperial Texts, Spaces, and Networks, 1670–1770 (Erken Modern İstanbul'da Osmanlı ve Venedik İmparatorluklarının Mahrem Tarihleri: İmparatorluklar Arası Metinler, Mekânlar ve Ağlar, 1670-1770)

Karabulut, Özkan – Harvard University
From Orality to Literacy: The Scripturalization of Alevi Religious Knowledge, 1736–1826 (Sözellikten Okuryazarlığa: Alevi Dini Bilgisinin Kutsal Kitaplaştırılması, 1736-1826)

Mastronardi, Antonello – University of Michigan
Financial Exploitation and Social Trauma in Western Asia Minor during the Post-Sullan Age (79–59 BCE) (Sullan Sonrası Çağda (MÖ 79-59) Batı Küçük Asya'da Mali Sömürü ve Toplumsal Travma)

Sikalidou, Dimitra – Aristotle University of Thessaloniki
Consideration of Methodologies Applied and Historic Interpretation in the Study of Palaiologan Church Architecture Palaiologos (Kilise Mimarisi Çalışmalarında Uygulanan Yöntemler ve Tarihsel Yorumun Değerlendirilmesi)

Sommella, Virginia – Bilkent University
Ṭūr ‘Abdīn Frontiers: New Historical and Archeological Perspectives on the Eastern Border (Ṭūr 'Abdīn Sınırları: Doğu Sınırı Üzerine Yeni Tarihsel ve Arkeolojik Perspektifler)

Wolford, Tyler Jon – Cornell University
Mountain Resilience: Settlement on Mount Latros and Mykale in Middle Byzantine Western Asia Minor (Dağ Direnci: Orta Bizans Dönemi Batı Küçük Asya'sında Latros Dağı ve Mykale'de Yerleşim)

Doktora Sonrası Araştırmacılar

Brelaud, Simon – University of California, Berkeley
Funeral Practices in Edessa and its Environs:Input of Syriac Inscriptions (1st–8th centuries CE) (Edessa ve Çevresinde Cenaze Uygulamaları: Süryani Yazıtlarının Girdisi (MS 1-8. yüzyıllar))

Bulu, Müge – Mustafa Kemal University, Hatay
Interregional Connectivity during the Middle Bronze Age: A Comparative Analysis of SyroCilician Ware Production in the Amuq and Cilicia (Orta Tunç Çağı'nda Bölgeler Arası Bağlantı: Amik ve Kilikya'daki Syro-Kilikya Mal Üretiminin Karşılaştırmalı Analizi)

Gürel, Günseli – University of Oxford
Picturing Marvels, Magic, and Monsters at the Ottoman Court, 1574–1603 (Osmanlı Sarayında Harikalar, Sihir ve Canavarları Resmetmek, 1574-1603)

Ritter, Max – JGU Mainz
City of the Emperor and Christian Capital: Negotiating Church Building and Patronage in Constantinople (6th–10th centuries) (İmparatorun Şehri ve Hristiyan Başkenti: Konstantinopolis'te Kilise İnşası ve Patronaj Müzakereleri (6.-10. yüzyıllar))

Sezer-Aydınlı, Elif
Popular Reading Culture in 19th Century Ottoman İstanbul and Anatolia (19'uncu Yüzyıl Osmanlı İstanbul'unda ve Anadolu'da Popüler Okuma Kültürü)

Spampinato, Beatrice – Ca’ Foscari University of Venice
Carved Stones on the City Walls of Ani: An Attempt to Read the Armenian Capital in the Anatolian Visual Context (Ani Şehir Surlarındaki Oyma Taşlar: Ermeni Başkentini Anadolu Görsel Bağlamında Okuma Denemesi)

Flavia Vanni – University of Birmingham / British School at Athens
Defining the “East”: Byzantine Stucco Decoration in a Mediterranean Context ("Doğu "yu Tanımlamak: Akdeniz Bağlamında Bizans Alçı Dekorasyonu)

Jessica Varsallona
Constantinople 1261–1453: Metamorphosis of an Imperial City (Konstantinopolis 1261-1453: Bir İmparatorluk Şehrinin Metamorfozu)

Volpi, Luca – Sapienza Università di Roma
“Localness” as an Archaeological Concept: Late Neolithic Pottery and its Local Peculiarities as Seen from Tell Kurdu (Hatay) and Domuztepe (Kahramanmaraş), Türkiye, Eastern Mediterranean Region (Arkeolojik Bir Kavram Olarak "Yerellik": Tell Kurdu (Hatay) ve Domuztepe (Kahramanmaraş), Türkiye, Doğu Akdeniz Bölgesi'nden Geç Neolitik Çanak Çömlekler ve Yerel Özellikleri)

Kıdemli Araştırmacılar

Choleva, Maria – Harvard University
Making an artisan for the potter’s wheel in the prehistoric Aegean: an anthropological interdisciplinary approach to artifacts (Tarih öncesi Ege'de çömlekçi çarkı için zanaatkâr yaratmak: eserlere antropolojik disiplinlerarası bir yaklaşım)

Pavúk, Peter – Charles University, Prague
Western Anatolian Ceramic Development and Chronology as Seen from Kaymakçı (Kaymakçı'dan Görünen Batı Anadolu Seramik Gelişimi ve Kronolojisi)

Yılmaz, Yasemin – Düzce University
Traces of Nomads in the Bosphorus: Understanding the Early Bronze Age Kurgan Cemetery of Beşiktaş with Archaeothanatological Methodology (Boğaziçi'nde Göçebelerin İzleri: Beşiktaş'taki Erken Tunç Çağı Kurgan Mezarlığını Arkeotanatolojik Metodoloji ile Anlamak)

Ortak Araştırma Destekleri

BIAA-ANAMED Ortak Araştırmacısı

Yılmaz, Ayşegül Archaeological Heritage Management and Community Development: The Case of Ancient Herakleia and the Village of Kapıkırı in the Latmos Region (Arkeolojik Miras Yönetimi ve Toplumsal Kalkınma: Antik Herakleia ve Latmos Bölgesindeki Kapıkırı Köyü Örneği)

IAE - ANAMED Ortak Araştırmacısı

Fırat, Hasan Baran
From Solemnity of Silence to the Clamor of Noise: Aural Presence of the House of Osman in the Urban Scene of Early Modern Istanbul (Sessizliğin Ciddiyetinden Gürültünün Yaygarasına: Erken Modern İstanbul'un Kentsel Sahnesinde Osman Evi'nin İşitsel Varlığı)

KHI - ANAMED Ortak Araştırmacısı

Palomino, Elisa – Smithsonian Institution Arctic Studies Center
Fish Demi-Gods in the Aquatic Landscapes of Ancient Anatolian Civilizations (Eski Anadolu Uygarlıklarının Sucul Peyzajlarında Balık Yarı Tanrıları)

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :