41.MOBBİG Toplantısı Gediz Üniversitesi'nde Gerçekleşti

mimarizm.com / 26 Kasım 2015
Türkiye’den 20 devlet üniversitesi, 27 vakıf üniversitesinin temsilcilerinden oluşan toplam 80 katılımcı ile gerçekleşen 41. MOBBİG toplantısının teması Bütünleş-ik olarak seçilerek bu tema doğrultusunda eğitim ve uygulama arasındaki iletişimin tekrar tartışılabileceği bir ortam yaratılması amaçlandı.

İki gün boyunca panel ve sunumlara yer verilen toplantı süresince Mimarlar Odası Genel Sekreteri Özden Fikret Oğuz, davetli konuşmacı olarak Deniz Aslan’ın sunumunun ardından; Deniz Güner, Yenal Akgün ve Abdi Güzer’in katılımlarıyla Bütünleş-ik Panel düzenlendi. Panelde mimarlık eğitimi ve uygulama arasındaki kopukluk ve sorunlara dikkat çekilirken, günümüzde sayıları git gide artan mimarlık okullarının aslında kendine özgü eğitim anlayışları ve farklı uygulama alanları ile işbirliği sağlayabilecek programların olabileceğine dikkat çekildi.

Toplantıda MEK adına bilgilendirme sunuşunu yapan Neslihan Dostoğlu, Mimarlık ve Eğitim Kurultayı teması olarak “Mimarlık ve Eğitim:Nereye?” başlığı ile gerçekleştirilecek olan toplantı hakkında bilgileri sundu. MİAK adına ise Nur Esin; yaptığı sunumda MİAK’ın hedeflerinden ve odaklandığı noktalardan bahsetti. Esin, sunumunda MİAK’a başvuru yapan üniversitelerin mimarlık lisans programları ve akreditasyon durumları tablolarla açıklanmış ve bu başvurularda gerekli ölçütlerin neler olduğundan bahsetti ve akredite kazanan okullardan mezun olan mimarların kazanması gereken bilgi ve becerileri paylaştı. Ayrıca MİAK, 4 yıllık Lisans programlarının yanında, onun tamamlayıcısı olarak gördüğü Yüksek Lisans programlarını da akredite etme isteğini aktararak bunun dünyada belirlenen 5 yıllık Mimarlık eğitimine eşdeğer bir akreditasyon oluşturulacağını bildirdi.

Toplantı süresince gerçekleşen sunumlarda Eren Erdener, “Uygulama ve Mimarlık Eğitimi-Öğretimi Üzerine Örnekler ve Düşünceler” isimli sunumunda akreditasyonun yurtdışındaki örneklerini konu alarak stajların önemine değindi. Yaşar Subaşı Direk ise “2 Sorun 2 Eleştiri 1 Bütünleşme” isimli sunuşunda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde gerçekleştirilen eğitim modelinde Mimarlar Odası ile yapılan işbirliği ve eğitime yansımalarını aktardı. Murat Çevikayak ise “Engelli Öğrenci Yasası” isimli sunuşunda YÖK’ün belirlediği Engelli Öğrencilere destek ve dayanışma hakkındaki yönetmeliği anlattı. Devamında Gediz Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, diğer adıyla “Engelsiz Gediz” in geçtiğimiz sene içerisinde karşılaştığı iki örnekten ve bu birimin nasıl bir uygulama yaptığından bahsedildi. Gülşen Şenol ve A. Sonad Karaveli tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarının aktarıldığı “Üniversite Giriş Sınavı Baraj Uygulaması” isimli sunuşta ise; Tıp ve Hukuk programlarına getirilen üniversite yerleştirme başarı sıralamasının mühendislik ve mimarlık bölümleri için de söz konusu olmasından dolayı, böyle bir uygulamanın mimarlık bölümlerine etkileri üzerine kısa bir bilgilendirme yapıldı.

Komisyon ve çalışma gruplarının sunumlarında ise Mimarlık Eğitim Süreç ve Süreleri Çalışma Grubu adına sunumunu gerçekleştiren Murat Şahin; Milano’da yapılan çalıştayın sonuçlarının paylaşarak mimarlık okullarının UIA ve UNESCO tarafından belirlenen 11 kritere karşı çıkmayarak bunları benimsediklerinin gözlemlendiğini aktardı. Seçkin Kutucu ve Özlem Erkarslan tarafından gerçekleştirilen Ücretli Çalışan Genç Mimarlar ve Mimarlık Ofisleri Çalıştayı'nın sonuçlarının paylaşıldığı sunumda ise Erkarslan; eğitim, staj ve ofis şeklinde sınıflandırma yapılarak mezuniyet sonrası yeni mezunların yaşadığı fırsatlar ve zayıflıkları ortaya koydu. Konu ile ilgili veri ve araştırma eksikliğine rağmen yapılan gözlemlerin özellikle mimarlık okullarından yeni mezunların mimarlık ofis yaşamına entegre olması ile ilgili ciddi sorunlar yaşadığını gösterdiğine dikkat çekti. Mimari Tasarım Stüdyoları Çalışma Grubu adına sunumunu gerçekleştiren Demet Mutman ise; mimari tasarım stüdyolarında ne yapıyoruz sorusuyla yola çıkan çalışma grubunun, mimari tasarım stüdyolarını yeniden düşünme ve tartışma üzerine yaptığı araştırmaları sundu.

Toplantı sonucunda ise aşağıdaki kararlar alındı;

1. MOBBİG Tüzük ve Çalışma Esaslarını Yeniden Değerlendirme Çalışma Grubu tarafından hazırlanan MOBBİG Çalışma Esasları üzerinde yapılan değişiklikler oy birliği ile kabul edilerek yürürlüğe girmesi ve MOBBİG web sitesine eklenmesine,

2. 42. MOBBİG toplantısının Gaziantep Zirve Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde5-8 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmesine oy birliğiyle,

3. Tasarım Stüdyoları Çalışma Grubu’nun görevini tamamladığına,

4. Meslek Etiği ve Hukuku Çalışma Grubu ile 41. MOBBİG toplantısında görevini tamamladığına,

5. Mimarlık Eğitiminde Seçmeli Dersler Çalışma Grubu ile 41. MOBBİG toplantısında görevini tamamladığına,

6. Mimarlık Eğitimde Süreçler ve Süreler çalışma grubunun çalışmalarının bir dönem daha uzatılmasına,

7. Kapsayıcı Mimarlık Eğitimi Çalışma Grubu’nun kurulmasına, üyelerinin Prof. Dr. Nilay Coşgun, Doç Dr. Evrim Demir Mishchenko, Öğr. Gör. Murat Çevikayak, Prof. Dr. Özlem Erkarslan, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Doç. Dr. Osman Tutal ve Doç. Dr. Elmira Gür olarak atanmasına ve Engelsiz Mimarlık üzerine bir yarışma düzenlenmesi konusunda bu çalışma grubuna yetki verilmesine,

8. Kontenjan ve barajlarla ilgili tartışılan noktaların “Mimarlık Bölümlerinde Başarı Sırası ve Kontenjan Sınırlaması Çalışma Grubu” nun kurulmasına, üyelerinin Öğr. Gör. Gülşen Şenol, Öğr. Gör. Andree Sonad Karaveli Kartal, Yard. Doç. Dr. Pınar Engincan ve Öğr. Gör. Arzu Önder Kıray olarak atanmasına ve bu konudaki çalışmaların sonuçlanınca öncelikle MOBBİG 41 katılımcılarına iletilmesine, görüş alındıktan sonra MİDEKON’a iletilmesine,

9. Alternatif Mimarlık Eğitimi Rotaları Çalışma Grubu’nun kurulmasına ve üyelerinin Yard. Doç. Dr. Demet Mutman, Yard. Doç. Dr. Tonguç Akış, Yard. Doç. Dr. Derya Yorgancıoğlu, Yard. Doç. Dr. Banu Pelvan, Yard. Doç. Dr. Gökçe Özdamar ve Yard. Doç. Dr. Mehmet Saner olarak atanmasına karar verilerek bu kararlar oybirliği ile kabul edilmiştir.


Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :