2. Mimarlık ve Enerji Çalıştayı

mimarizm.com / 14 Eylül 2022
2. Mimarlık ve Enerji Çalıştayı, 13 - 14 Ekim 2022 tarihlerinde Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

İlki Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen ve her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde sürdürülmesi planlanan Mimarlık ve Enerji Çalıştayı’nın 2.si 13 - 14 Ekim 2022 tarihlerinde Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenecektir.

PROJE ÇALIŞMASI KONUSU

Sıfır Enerjili Binalar ve İklim Değişikliği” çalıştayı ile Mimarlık Bölümü öğrencilerinin küresel iklim değişikliği konusunda farkındalıklarını arttırarak tasarım yaklaşımlarında sıfır enerjili binalara yönelik bütüncül bakış açısı benimsemelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Çevresel sorunların yanı sıra kullanıcı konforu gibi konularda da farkındalık yaratmaktır.

Projenin konusu, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin bulunduğu Makedonya Yerleşkesinde belirlenen alanda öğrenci tarafından senaryosu kurgulanan bir işlev önerisi ile tasarım gerçekleştirilecektir. Tasarımda Selimiye Camii’nin gölgesinde tarihi bir çevre içerisinde bulunmanın bilinciyle mevcut işlevi destekleyecek nitelikte bir öneri beklenmektedir. Geliştirilecek projenin özgün, enerji etkin, çevre dostu, insan ve çevre sağlığına uyumlu ve uygulanabilir olması beklenmektedir.

KATILIM KOŞULLARI

Çalıştay, Mimarlık Bölümlerinin 3 ve 4. sınıf lisans öğrencilerinin katılımına açıktır.

- Başvurular ekip (2 ve/veya 3 öğrenci) olarak yapılacaktır.

- Katılımcılar https://forms.gle/xv8YaMwEjKncz3Y4A adresinden ulaşabilecekleri başvuru formunu doldurarak imzalı dijital kopyasını mimarlikveenerji@trakya.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Kayıtları kabul edilen öğrencilere mail ile bilgilendirme yapılacaktır. Başvuru formunun asılları çalıştay günü teslim edilecektir.

- Katılımcı öğrenciler, başvuruları ile organizasyon komitesince belirlenmiş kuralları kabul etmiş sayılırlar.

- Katılımcılar, başvuru sırasında varsa sağlık problemlerini organizasyon komitesine bildirmeli, gerekli görülürse durumlarının katılımlarını etkilemeyeceğini sağlık raporu ile belgelemelidirler.

- Çalıştaya katılım kontenjanla sınırlıdır. Kontenjan aşımında organizasyon komitesince katılım sayısını belirlemede başvuru önceliği dikkate alınacaktır.

- Çalıştaya katılım ücretsizdir.

- Çalıştayda katılımcıların ulaşım giderleri kendilerine aittir.

- Katılımcı öğrencilerin ilk 20 kişisinin Konaklama giderleri karşılanacaktır.

- Kırtasiye giderleri (eskiz kağıdı ve teslim paftaları) karşılanacaktır. Ancak katılımcılar kişisel tasarım araç ve gereçlerini (bilgisayar, fotoğraf makinesi, kalem, cetvel vb.) yanında getirmelidir.

- Çalıştay sonunda öğrencilere katılım belgesi verilecektir.

KATILIMCILARA GÖNDERİLECEK DÖKÜMANLAR 

- 1/500 arazi planı

- İklim verileri

Ekip temsilcilerinin başvuru formunda belirttikleri mail adresine gönderilecektir.

ÇALIŞTAY SONUNDA TESLİM EDİLECEK PAFTALAR 

- Çalıştay sonunda aşağıdaki araçlar ile ekipler 10 dakikalık sunum gerçekleştirecektir.

- Projenin temasını ve enerji etkin önlemleri içerecek şekilde TASARIM ANA KARARLARI/KONSEPT PAFTASI

- Tasarım ana kararlarını yansıtan 1/200 ölçekte PLAN, KESİT VE GÖRÜNÜŞ ANLATIMLARI

- Tasarımın 3 BOYUTLU GÖRSELLERİ veya MAKETİ

- Yukarıda istenenler dijital veya kağıt ortamda hazırlanabilir.

- Pafta boyutu A1 normunu aşmamak şartıyla sunum serbesttir. Maksimum 2 pafta kullanılacaktır. 

- Paftaların sağ üst köşesinde ekip üyelerinin isim ve soyisimleri yer alacaktır. 

- Tüm çizimler, orijinal ebatlarında, dwg dosyaları en az 300 dpi çözünürlüğünde, pdf veya jpg formatında dosyalar dijital platformda açılacak dosyaya kaydedilecektir.

- Katılımcılar proje teslimi ve sunumu için kullanmak istedikleri tüm kişisel tasarım araç ve gereçlerini (bilgisayar, fotoğraf makinesi, kalem, cetvel vb. maket malzemesi) yanında getirmelidir.