"Tasarımda Toplumsal Cinsiyet / Yerel ve Küresel Bağlam"

mimarizm.com / 13 Aralık 2012
"Tasarımda Toplumsal Cinsiyet / Yerel ve Küresel Bağlam"

Yaşar Üniversitesi tarafından düzenlenen 5T Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu Toplantıları'nın sekizincisi, 9-10 Mayıs 2013 tarihlerinde "Tasarımda Toplumsal Cinsiyet / Yerel ve Küresel Bağlam" teması altında gerçekleşecek.

Konferansa katılmak isteyenlerin, sunum başlığı ve bildiri özetini 14 Ocak 2013 tarihine kadar iletmeleri gerekiyor.


Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu
2006 yılından bu yana Türk tasarımına ilişkin çeşitli konuları mercek altına alan topluluğun son konferanslarında temalar Türkiye odaklı olsa da katılımcılar İngilizce sunumlar yapmaya özendirildi. Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu (4T), 2013 yılında bir adım daha ileri giderek ulusal sorunları küresel bağlamda ele alacak.

5T Konferansı; Türkiye'ye özgü tartışmalara katılmak isteyen uluslararası araştırmacılarla işbirliği içerisinde yerel ve bölgesel tasarım tarihi ile ilgili konuları geniş bir bakış açısıyla incelemeyi ve bu konuları çağdaş kuramsal çerçevelerle ilişki içerisinde değerlendirmeyi amaçlıyor. 


Tema: "Tasarımda Toplumsal Cinsiyet"
Tasarım disiplinlerinin kurucu öğeleri, çoğu kez kendilerine içkin olan toplumsal cinsiyet olguları sorgulanmaksızın kurgulanıyor. Oysa ki bu öğeler tasarımcıların kimliğinden tasarım nesnesine, mesleki temsiliyet sistemlerinden kullanıcıların algılarına kadar tasarım alanını oluşturan hemen her katmanda çoğu zaman belirleyici, kimi zaman da dönüştürücü roller üstleniyorlar.

Toplumsal cinsiyet olgusunu tasarım disiplinlerinin kurgusuna içkin görmek bu disiplinlerin var olan sınırlarını da sorgulamayı içeriyor. Artık kolayca kadın/erkek ikiliğine indirgenemeyen toplumsal cinsiyet tartışmaları dişillik ve erillik kavramlarının farklı özne ve nesnelerle eklemleniş biçimlerini, bu alanlarda kurulan iktidar biçimlerini ve ilişkilerini tartışmaya açıyor. Tasarım olgusunun bu karmaşık ilişkiler ağının içinde aldığı yeri tartışmak, farklı tasarım alanlarının toplumsal cinsiyet olgusunun farklı boyutlarıyla nasıl eklemlendiğini sorgulamak tasarım disiplinlerinin kurucu öğelerini de yeniden gündeme getirmeyi gerektiriyor.

Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu sekizinci toplantısında, tasarım söylem ve pratiklerini toplumsal cinsiyet bağlamında tartışmayı ve Türkiye ile sınırlı olmayan karşılaştırmalı çalışmaları paylaşmayı amaçlarken aşağıdaki temaları gündeme getiriyor.

Tasarımın özneleri
Tasarımcı kimliğinin toplumsal cinsiyet bağlamında kurgulanması
Tasarımcıların toplumsal cinsiyet kodları içinde üstlendikleri roller
Kullanıcıların toplumsal cinsiyet kimlikleriyle tasarım alanında yer alış biçimleri

Tasarımın nesneleri
Tasarım nesnelerinin toplumsal cinsiyet açısından kodlanış biçimleri
Tasarım nesnelerinin kullanım biçimlerinde toplumsal cinsiyet kodlarının belirleyiciliği
Tasarım nesnelerinin toplumsal cinsiyet açısından farklı bağlamlarda değişebilen anlamları

Tasarım praksisi
Mesleki tasarım pratiğinde toplumsal cinsiyet ilişkileri
Tasarım eğitiminde toplumsal cinsiyet sorunları

Temsiliyet soru(n)ları
Tasarım söylemlerinin toplumsal cinsiyet açısından çözümlenmesi
Görsel temsiliyetlerde toplumsal cinsiyet olgusu (filim, reklam vs.)
Çağdaş temsiliyet biçimlerinde (bilgisayar temelli temsiliyetler) toplumsal cinsiyetin rolü


Bildiri Çağrısı

Konferansa katılmak isteyenlerin sunum başlıklarını 250-300 kelimelik bir özetle birlikte (İngilizce ve Türkçe olarak) 14 Ocak 2013 tarihine kadar çevrim içi bir konferans yönetim sistemi olan EasyChair üzerinden teslim etmeleri gerekiyor. Özetlerin teslim edilebilmesi için EasyChair'a kayıt olmak gereklidir. Sorularınız için  ile irtibata geçebilirsiniz. Yapılacak değerlendirme sonucunda seçilecek öneriler 1 Mart 2013 tarihinde duyurulacak.

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Alpay Er (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Gülsüm Baydar  (Yaşar Üniversitesi)
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Prof. Dr. Tevfik Balcioglu (Yaşar Üniversitesi)
Prof. Dr. Zuhal Ulusoy (Kadir Has Üniversitesi)
Doç. Dr. Gülay Hasdoğan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Asistanlar
Arzu Cilasun (Yaşar Üniversitesi)
Bahar Emgin (Yaşar Üniversitesi)
Didem Dönmez (Yaşar Üniversitesi)
Selin Gençtürk (Yaşar Üniversitesi)
Sevinç Alkan Korkmaz (Yaşar Üniversitesi)
Yasemin Oksel (Yaşar Üniversitesi)


Ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.


İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :