III. Ulusal Lisansüstü Mekansal Çalışmalar Sempozyumu

mimarizm.com / 20 Mayıs 2022
MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından düzenlenen III. Ulusal Lisansüstü Mekansal Çalışmalar Sempozyumu, 3 - 7 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bu yıl 3-7 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek sempozyum, yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, ilk araştırma bulguları elde edilmiş veya yakın zamanda tamamlanmış lisansüstü çalışmalar birer bildiri olarak sunulacaktır. Katılımcılardan gelen bildiri özetleri Sempozyumdan önce elektronik bildiri özeti kitabı olarak yayınlanacaktır. Ayrıca seçilen bildirilerden tematik kitap yapılabilecektir.  

Bildiri sunumlarına ayrılacak bu oturumların yanı sıra sempozyum öncesindeki hafta boyunca, lisansüstü tez sürecine katkıda bulunmak ve bu süreci farklı izleklerle yeniden düşünmek amacıyla çalıştaylar düzenlenecektir. Çalıştayların amacı, mekânsal çalışmalar yapan farklı alanlardaki katılımcıları birlikte araştırmaya, düşünmeye ve yazmaya teşvik etmek ve katılımcıların tez çalışmalarına yönelik pratik yarar sağlamaktır.  

Mekânsal çalışmalar üzerine yüksek lisans ve doktora tezi yazan tüm araştırmacıların başvurularına açık olan çalıştayların detayları ve kolaylaştırıcıları ilerleyen haftalarda duyurulacaktır.   

Sempozyuma kuramsal çerçevenizi, ayrıntılı yönteminizi ve bulgularınızı tartıştığınız 500 ila 700 kelime arası genişletilmiş bir özetle başvuru yapabilirsiniz. Çalışmanız Bilim Kurulu arasından 2 hakeme gönderilerek çift taraflı kör bir değerlendirmeye alınacaktır.   

Önemli Tarihler:  

Bildiri özeti başvuruları için son tarih: 24 Haziran 2022 
Bildiri sahiplerine dönüş için son tarih: 30 Temmuz 2022
Güncellenmiş bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih: 8 Ağustos 2022
SEMPOZYUM: 3-7 Ekim 2022 

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayın