Gelecegin Kentini Tasarlamak: Akıllı Kentler, Gelecegin Toplumu ve Kentsel Tasarım

mimarizm.com / 22 Ocak 2019
23-24 Mayıs 2019 tarihlerinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumunda düzenlenecek olan 27. Kentsel Tasarım Sempozyumu başlığı "Gelecegin Kentini Tasarlamak: Akıllı Kentler, Gelecegin Toplumu ve Kentsel Tasarım".

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kentsel Tasarım Bilim Dalı tarafından düzenlenen "Gelecegin Kentini Tasarlamak: Akıllı Kentler, Gelecegin Toplumu ve Kentsel Tasarım" başlıklı 27. Kentsel Tasarım Sempozyum'a özetlerin ve atölye önerilerinin gönderilmesi için son tarih 4 Şubat 2019.

Sempozyumun Amacı
Kentsel sorunlara çözüm oluştururken özellikle sınırlı kaynakları daha verimli kullanmamızı sağlayacak akıllı kent teknolojilerinden, toplumsal katılımı bütünleştirici bir sürece çekmeye çalışan kapsayıcı yaklaşımlara; mekâna yönelik analiz çalışmalarından, yeni teknolojilerin uygulanmasına kadar geleceğin kentlerine ilişkin geçmişte geliştirilmiş pek çok vizyonu içinde bulunduğumuz yüzyılda yaşamaya başladık.

21. yüzyılın şehirleri göç, çevre sorunları, giderek artan toplumsal eşitsizlik öncelikli olmak üzere birçok farklı sorunla karşı karşıyadır; bu nedenle etkin, verimli ve akıllı çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Akıllı Şehircilik kavramı ile kentsel altyapının geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar bugün özellikle kısıtlı kaynaklarını yüksek verimlilik ile kullanması gereken Asya ülkelerinde benzersiz ölçekte kentsel projeleri ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte, Avrupa’nın tarihi şehirleri, kentlilerin yaşam kalitesini yükseltmek, kentsel mirası korumak, hizmet verimliliğini artırmak ve çevresel zararları azaltmak hedefiyle akıllı kentler haline gelme çabası içindedirler.

Akıllı kentler, insan yaşamını kentsel boyutta kolaylaştırıcı mühendislik uygulamalarından yola çıkarak gelişmekle birlikte, konunun çok boyutlu olarak ele alınması gerekmektedir. Dünya üzerinde giderek artan kentsel nüfusun sorunları katlanarak büyümektedir. Geleceğin kentsel yaşamı, sadece yeni teknolojilerin ve mühendislik çözümlerinin uygulanması açısından değil, geleceğin toplumunun ihtiyaçları ve çevresel adalet açısından da ele alınmak durumundadır. Bu açıdan, kentsel tasarımda disiplinler arası yaklaşımın geliştirilmesi, nadiren birbiri ile koordineli çalışan disiplinlerin bir araya gelerek geleceğe yenilikçi bir bakış açısıyla yön verme potansiyeli de önem kazanmaktadır. 

Bu kapsamda, Sempozyum temaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Sempozyum şehir planlama, kentsel tasarım, mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, sosyoloji, felsefe, arkeoloji gibi ilgili tüm disiplinlere açıktır.

Konu Başlıkları

- Akıllı kentler, akıllı şehircilik
- Geleceğin toplumu ve değişen ihtiyaçlar
- Kentsel tasarımda yeni teknolojiler
- Kentsel miras ve akıllı teknolojiler
- Çevresel adaletin sağlanmasında akıllı teknolojiler
- Akıllı kentler, doğa ve insan ilişkisi
- Kentsel altyapı tasarımında akıllı uygulamalar
- Katılımda akıllı uygulamalar ve e-yönetişim
- Mahalle ve yerel demokrasi
- Akıllı kentler ve yurttaş olmak
- Geçmişten geleceğe bakmak: ütopya ve distopya.

Bildiriler
Bildiri özetleri en az 500, en çok 750 kelimeden oluşmalıdır. Özetlerde çalışmanın amacının ve yönteminin açık şekilde ortaya konması beklenmektedir. Sayfanın başında sunuş ile ilgili genel bilgiler (bildiri başlığı, yazar(lar)ın ismi, kurum adı, tercih edilen tema konusu ve anahtar kelimeler) sırasıyla yer almalıdır. Sempozyum bildirileri bir kitap olarak yayınlanacaktır, sadece sunulan bildiriler kitapta yer alacaktır.

Atölyeler
27. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu kapsamında yukarıda açıklanan tema çerçevesinde 18-22 Mayıs 2019 tarihleri arasında atölye çalışmaları düzenlenecektir.

Atölye çalışması düzenlemek üzere başvuruda bulunmak isteyenler, çalışmanın sempozyum teması ile bağlantısı, içeriği ve kapsamı, program akışı, tercih edilen katılımcı sayısı, atölye düzeni ve katılımcılardan beklentileri içeren 500-750 kelimelik bir tanıtım metnini ve atölye çalışmasını düzenleyenlerin kısa özgeçmişlerini gönderebilirler.

Takvim

Özetlerin ve atölye önerilerinin gönderilmesi için son tarih: 4 Şubat 2019

Kabul edilen bildirilerin ilan edilmesi: 1 Mart 2019

Tam metinlerin gönderilmesi: 10 Mayıs 2019

Danışma Kurulu
Mehmet Çubuk (MSGSÜ Emekli Öğretim Üyesi), Bülent Ekuklu (Microsoft Türkiye), Rahmi Öğdül (MSGSÜ Öğretim Görevlisi), Emre Zeytinoğlu (MSGSÜ Emekli Öğretim Üyesi)

Bilim Kurulu (Soyadı alfabetik sırası ile)
Bahar Aksel Enşici (MSGSÜ), Dilek Aktürk (MSGSÜ), Hatice Ayataç (İTÜ), Seher Başlık (MSGSÜ), Cânâ Bilsel (ODTÜ), Güven Bilsel (Karatay Üniv.), Melih Birik (MSGSÜ), Mehmet Çubuk (MSGSÜ emekli öğretim üyesi), Ebru Firidin Özgür (MSGSÜ), Pelin Gökgür (MSGSÜ), Aykut Karaman (MSGSÜ Emekli Öğretim Üyesi/Altınbaş Üniv.), S. Demet Kap Yücel (MSGSÜ), Güzin Konuk (MSGSÜ Emekli Öğretim Üyesi), İnci Olgun (MSGSÜ), Gülşen Özaydın (MSGSÜ), Müge Özkan Özbek (MSGSÜ), Fatih Terzi (İTÜ), Bilge Ulusay Alpay (MSGSÜ), Tolga Ünlü (Mersin Üniv.), Çiğdem Varol (Gazi Üniv.), Koray Velibeyoğlu (İYTE)

Düzenleme Kurulu (Soyadı alfabetik sırası ile)
Bahar Aksel Enşici, Ömer D. Aksoyak, Dilek Aktürk, Ahmetcan Alpan, Melih Birik, Ebru Firidin Özgür, Y. Barış Göğüş, Pelin Gökgür, Gülşen Özaydın, Müge Özkan Özbek, S. Tuğçe Tezer Çılğın, Bilge Ulusay Alpay

Sempozyumun kayıt ücreti: 250 TL’dir ayrıntılı bilgi için tıklayın


Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :