6. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu Programı Açıklandı

mimarizm.com / 13 Ekim 2021
Yüksek Mimar Cengiz Bektaş’ın anısına düzenlenen, 6. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu, 22-23 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

Yüksek Mimar, Ozan, Yazar Cengiz Bektaş Anısına

Etkinlik Metni

Mimarlar Odası, kültürel ve doğal mirasın korunması ve kamu yararına değerlendirilebilmesi için kararlılıkla çaba göstermektedir. Bu bağlamda Mimarlar Odası’nın bugüne kadar korumanın farklı alanlarında yapmış olduğu etkinlikler, ülkemizin kültür mirasına gösterdiği duyarlılığın bir göstergesidir.

Mimarlar Odası, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi konusundaki bu kararlı tutumundan yola çıkarak, bu mirası oluşturan yapı ve yapı gruplarının bilimsel ölçütler gözetilerek onarılması ve günlük yaşamımıza katılması süreçlerini değerlendirmek amacıyla 2010 yılından beri ulusal ölçekte Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu'nu düzenlemektedir. Bu etkinlikte kültür varlıklarının korunması ve kullanımına yönelik proje ve uygulama yapan mimarların deneyimlerini mimarlık camiası ile paylaşması ve toplantının bilimsel tartışma ve değerlendirmelere olanak sağlayacak bir zemin oluşturması öncelikli beklentidir.

6.Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu, Yüksek Mimar Cengiz Bektaş’ın anısına 22-23 Ekim 2021 tarihinde Mimarlar Odası İzmir Şubesi / İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.(*) Sempozyum kapsamında, özgün işlevi devam eden ya da yeni işlevlendirme önerilmiş koruma projeleri ile arkeolojik alanlar için üretilmiş proje ve uygulamaların yanı sıra mevzuat değişiklikleri, ilke kararları, koruma kurulu kararları ve KUDEB uygulamaları tartışılacaktır. Bu bağlamda büyük koruma sorunları yaşayan kültürel değerlerimiz olarak Cumhuriyet Mirası, Modern Mimarlık Mirası ve kırsal mimarlık mirasının korunmasına yönelik proje ve uygulamaların da katılımı beklenmektedir.

Türkiye’de son yıllarda mimari restorasyon alanı giderek gelişmekte ve bir sektör olarak kendini göstermektedir. Bu bağlamda son dönemde üretilen proje ve uygulamaların, bu süreçlerde yaşanan sorunların, mimarlar tarafından bilimsel tartışma ve değerlendirmeler çerçevesinde paylaşılarak ortaklaştırılması, sektörün sağlıklı gelişmesi ve her şeyden önemlisi kültür varlıklarının doğru bir biçimde korunmasını sağlamak açısından çok önemlidir.

Projelerin şu niteliklere sahip olması beklenmektedir:

Katılımlar proje ya da uygulama dalında olabilir.

Sunuşlar

1- Proje sunuşu,
2- Proje ve uygulamasının sunuşu,
3- Uygulama sunuşu olabilir.

- Uygulama sunuşlarının koruma teknik ve malzemeleri konusuna ağırlık vermesi beklenmektedir.
- Başvurular kişisel ya da kurumsal yapılabilir.
- Sunulacak proje ya da uygulamaların son 10 yıl içinde tamamlanmış olması gerekmektedir.
- Proje dalında yapılacak başvurularda, projenin ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanmış olması esastır.
- Uygulama dalında yapılacak başvurularda, uygulamanın tamamlanmış olması gerekmektedir.

Yurtdışı proje ya da uygulama örneklerinin sempozyuma katılabilmesi için:

- Müellifinin T.C. vatandaşı olması,
- O ülkede yasallık kazanmış olması koşulları aranacaktır.

Sempozyumda sözlü ve poster sunuşu olacaktır.

Bir katılımcı sempozyuma birden fazla proje ve / veya uygulama ile katılabilir. Yapılan değerlendirme sonucunda birden fazla başvurunun kabul edilmesi durumunda bir tanesi sunulacak, diğer(ler)i poster olarak sergilenecektir.

- Sözlü sunuş için powerpoint programı kullanılacaktır.
- Posterler sempozyum öncesi dijital olarak teslim edilecek, Mimarlar Odası tarafından baskısı yapılacaktır. Poster formatı Ek 1’de verilmiştir.
- Sempozyum katılımcılarının konaklama giderleri etkinlik bütçesinden karşılanacaktır.
- Sunuş özeti bir A4 kâğıdı geçmeyecek biçimde Ek 2’de verilen şablon kullanılarak hazırlanacaktır.

Bilim Kurulu (Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi)

Zeynep AHUNBAY, Meltem AK, Elvan ALTAN, Gülgün ATALAY, Acar AVUNDUK, Aydan BALAMİR, Meral OĞUZ BOL, B. Selcen COŞKUN, Tolga ÇOLAK, Betül GEMALMAZ DİKİCİ, Erol DOĞAN, Zeynep ERES, Ferit KAHRAMAN, Gülşen KILIÇREİS ÖZAYDIN, Cansen KILIÇÇÖTE, H. Gökhan KUTLU, Deniz MAZLUM, Ahmet Melih ÖKSÜZ, M. Faruk SOYDEMİR, Ayten BAŞDEMİR TACİROĞLU, Uğur YILDIRIM, Hakime YILMAZ, Cüneyt ZEYTİNCİ

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Deniz İNCEDAYI (TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı)
Cüneyt ZEYTİNCİ (TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkan Yardımcısı)
Hakan KILINÇARSLAN (TMMOB Mimarlar Odası Genel Saymanı)
İlker KAHRAMAN (TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı)
Zeynep ERES (Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi Üyesi)
Gökhan KUTLU (Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi Üyesi)
Sibel BAŞ (TMMOB Mimarlar Odası Genel Sekreter Yrd.)

Sempozyum Sekretaryası

Sibel BAŞ (TMMOB Mimarlar Odası Genel Sekreter Yrd.), Mustafa SAYAN

Sempozyum Takvimi

23 Haziran 2021: Sunuş ve poster çağrısının yapılması
27 Ağustos 2021: Sunuş özetlerinin sekretaryaya teslimi
20 Ağustos 2021: Sonuçların katılımcılara duyurulması
01 Ekim 2021: Katılımcıların poster teslimi
22-23 Ekim 2021: Sempozyum

Ayrıntılı bilgi ve program için tıklayın

*Pandemi sürecinin devam etmesi halinde sempozyum çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecektir.


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :