5. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi

mimarizm.com / 28 Ekim 2020
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yapı Mesleki Bilimsel Çalışma Komisyonu tarafından düzenlenen 5. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi'ne bildiri özeti teslimi için son tarih 27 Kasım 2020.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yapı Mesleki Bilimsel Çalışma Komisyonu tarafından, “Yapı Sektöründe Çok Yönlü Kalkınma: Eğitim-Araştırma-Uygulama” temasıyla düzenlenen, 5. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, 28-29 Mayıs tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nin tarihi ve süreci şöyle aktarıldı:

"Ülkemizde bu türden ulusal ölçekte bir yapı kongresi ilk defa 3-7 Mayıs 1948 tarihleri arasında ‘Birinci Türk Yapı Kongresi’ adı ile Bayındırlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir. Meslek topluluğumuzun o tarihteki örgütü “Türk Yüksek Mimarlar Birliği” kongreye geniş destek ve katılım sağlamıştır. Beş gün süren bu kongre, Cumhuriyet sonrası mimarlığın kuruluşu ve kurumsallaşması sürecinde birçok mesleki konunun çok yönlü ele alındığı ve paylaşıldığı önemli bir etkinlik olmuştur. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 1948 yılında destek verdiği bu ulusal kongrenin sürekliliğini sağlamak amacıyla ‘Yapı Kongresi ve Sergisi’ düzenlemeyi bir gelenek haline getirmiştir. 

2. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi 3-5 Haziran 2015 tarihleri arasında ‘Yapı Üretimi, Kullanımı ve Koruma Süreçleri’ konusuna odaklanan bir etkinlik olarak Ankara’da düzenlenmiştir. 3. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde ‘Teknik Tasarım, Güvenlik ve Erişilebilirlik’ konusunu yine Ankara’da tartışmaya açmıştır. 4. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara ve Antalya Şubelerinin iş birliğiyle 6-8 Aralık 2018 tarihlerinde ‘Yapı Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar’ ana temasını gündeme getirmiştir. Yapı sektöründeki ilerlemeler, edinilen birikimler ve geliştirilen her türlü güncel çözümler, mimarlık mesleğinin ve yapı sektörünün ilgili olduğu her alanda ülkemizin kalkınmasına katkı sağlar. Bu türden birçok yönlü kalkınma için Araştırma-Geliştirme ve Araştırma-Uygulama kapsamında yapılan çalışmaların, bu çalışmalardan beslenen ve bu çalışmalara yön veren Eğitim-Araştırma etkinliklerinin arttırılması hedeflenmelidir."