İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Tarihi Teorisi ve Eleştirisi Yüksek Lisans Programı

mimarizm.com / 07 Ocak 2016
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi Tezli Yüksek Lisans Programı yarı dönemde de öğrenci kabulüne devam ediyor. Programa son başvuru tarihi; 1 Şubat.

Program hakkında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde şu bilgilere yer veriliyor:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi Yüksek Lisans Programı, mimarlık teorisinin eksen olduğu bir hedef tanımına ve ders içeriğine sahip bulunmaktadır. Bunun anlamı, program ana ekseninde fiziksel çevrenin historiyografik kavranışıyla yetinilmeyip, teorinin de tarihselleştirilmesinin amaçlandığıdır. Mimarlığı kuramsallaştırırken modern öncesi dünyayı değil, en geniş anlamıyla moderniteyi ele alışı ise programın diğer bir eksenini oluşturmaktadır. Bu yaklaşımın öncelikle uzak geçmişle değil, güncel mimarlık meseleleriyle uğraşmak hedefine yönelik bir tercih olduğu söylenebilir. Program kapsamında “güncellik” tanımının da 15. yüzyıl Osmanlı mekan geleneği ile başlayan ve bugüne - günümüz Türkiye’sinin mekansal pratiklerine kadar uzanan aralıkta ele alınması öngörülmektedir. Böyle bir “genişletilmiş” modernite kavramının değişim-dönüşüm olgularını görmeyi en azından kolaylaştırması hedeflenmektedir. Öte yandan, programın bu çok belirgin epistemik tercihinin kaçınılmaz olarak “yer”i görmeyi gerektirdiği de aşikardır. Dolayısıyla, modernlik - sadece ait olduğu zamansallıkta değil, varlık kazandığı “yer”de - kentsel ve metropoliten ortamda, irdelenecektir.

Programın akademik yaklaşımını benzeri yüksek lisans programlarından farklı kılan temel özellik, mimarlık alanındaki üç ana söylemsel pratik olan tarih, kuram ve eleştiriyi bütünsel olarak ele alma çabasıdır. Aslında bu çerçevenin dünya ölçüsünde yaygınlaşmasına karşın, mimarlık tarihi programları çoğu zaman birer yapılar tarihi ve üslupsal analizler disiplini olarak işlenmektedir. Bu geleneksel yaklaşımdan farklılaşan Istanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi Yüksek Lisans Programı kapsamında, modernitenin problematikleri, kentsel ve metropoliten mekansal geleneklerin değişim, dönüşüm ve üretimi üzerinden sorgulanacaktır. 

Başvuru Koşulları

Programa öğrenci kabul şartları ve başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki listede belirtilmiştir: 

- Lisans Eğitimi ve Diploması: Üniversitelerin ilgili alanlarında Lisans eğitimi almış olmak.
- ALES (GRE/GMAT) Sınavı Belgesi: ALES en az 55, veya, GRE en az 610 veya en az GMAT 450 puan almış olmak.
- İngilizce Yeterlilik Belgesi: KPDS en az 70, ÜDS en az 70, TOEFL IBT en az 79, TOEFL CBT en az 155, TOEFL PBT en az 470, IELTS en az 6 puan almış olmak (Yabancı dil belgesi olmayanlardan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin sınavında yeterli olmaları beklenecektir. Programa kabul edilip yabancı dili yeterli olmayanlar için İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında Hazırlık sınıflarının ilgili kurlarından yararlanma imkânı olacaktır. BİLET sınavından en az 70 alınması gerekmektedir.)
- Portfolyo: Adaylardan, ilgilerini, becerilerini, eğilimlerini en iyi şekilde temsil edeceğini düşündükleri görsel, işitsel ve yazılı çalışmalarını bir portfolyo formatı içinde hazırlayarak sunmaları beklenmektedir. Portfolyoların A4 veya A3 formatında hazırlanması tavsiye edilmektedir.
- Niyet Mektubu: Adayların programa başvuru nedenlerini, beklentilerini ve program kapsamındaki ilgi alanlarını ve tez çalışması dahilinde odaklanmak istedikleri çalışma konularını anlatan bir sayfalık 1500 kelimelik bir metin.
- Referans Mektubu: Adayların tercih edecekleri 2 kişiden kapalı zarf içinde getirecekleri, kendileri hakkında kanaat bildiren mektup.
- Mülakat:  Programa başvuru dahilinde yukarıda listelenen tüm belgelerin teslim edilmesini takiben, öğrencilerin mülakata girmeleri de beklemektedir. 

Program, tüm disiplinlerden gelen katılımcılara açıktır.

***

Online başvuru için tıklayınız. Program hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :