28. Ulusal Ergonomi Kongresi

mimarizm.com / 26 Nisan 2022
Teması "Ergonomi ve Tasarım" olarak belirlenen 28. Ulusal Ergonomi Kongresi'ne bildiri özeti gönderimi için son tarih 1 Eylül 2022.

Ergonomi bilim dalı ilk kez 21 Şubat 1968 yılında tarafımdan Makina Mühendisleri Odası Ankara şubesinde verilen bir konferansta “İşbilim” adıyla Türkiye’de gündeme gelmiş ve o zamandan bu yana da önce İTÜ Sanayi Mühendisliği Bölümünde 1969 yılında, daha sonra da diğer üniversitelerde ders müfredatlarına girmiştir. İlk Ulusal Ergonomi Kongresi 23-24 Kasım 1987 tarihinde İTÜ-MPM iş birliği ile İstanbul’da düzenlenmiş bu yıl da 28. Ulusal Ergonomi Kongresi 14 - 16 Eylül tarihinde Eskişehir Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Eskişehir’de gerçekleştirecektir. 28. Ulusal Ergonomi Kongresi’nde poster ve bildiri sunumları ile hem akademiden hem de endüstriden paydaşların bir araya gelerek alana dair bilgi birikimini güçlendirmesi hedeflenmektedir.

Sempozyum Teması

Teknolojinin insan hayatındaki etkisi artarken teknoloji ile insan üretiminin birlikteliğinde doğan kazanımlar yapay zeka, ürün tasarımı, bilim, teknoloji, mimari, mühendislik, iş sağlığı ve güvenliği ve sanat gibi farklı disiplinlerde yeni açılımlara uzanmaktadır. Oluşan bu yeni diyalog alanında akademik çalışmaları ve sektörden profesyonel aktörleri bir araya getirirken oluşan ekosistemler aynı zamanda bir destek ağı oluşturmaktadır. Bu anlamda Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde düzenlenecek olan 28. Ulusal Ergonomi Kongresi’nin teması “Ergonomi ve Tasarım” olarak belirlenmiştir.

Sempozyum Konuları

Antropometrik Tasarım
Bilgisayar Destekli Yazılım ve Ergonomi
Bilişsel Ergonomi
Biyomekanik ve Medikal Ergonomi
Çalışma Hayatının Kalitesi ve Ergonomi
Çeşitli Sektörlerde Ergonomi (Tekstil, Tarım ve Ormancılık, Hayvancılık, Sağlık, Diğer)
Çevre, Ergonomi ve Sürdürülebilirlik
Dijital Teknolojiler ve Ergonomi
Donanım Ergonomisi
Eğitim Ergonomisi
Endüstri 4.0 ve Ergonomi
Endüstriyel Ergonomi
Enerji ve Ergonomi
Engelliler ve Yaşlılar Açısından Ergonomi
Ergonomiyle İlgili Diğer Konular
E-Toplum ve Ergonomi
Ev ve İş Yaşamında Kadın
Fiziksel Ergonomi
Günlük Yaşamda Ergonomi
Havacılık Sektöründe Ergonomi
Herkes için Tasarım
Hizmet Sektöründe Ergonomi
İç Mekan Tasarımı ve Ergonomi
İnsan Bilgisayar Etkileşimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan-Makina Sistemleri
İş Analizi ve Tasarımı
İş Değerlemesi ve Ergonomi
İş Ölçümü ve Verimlilik Yönetimi
İş Organizasyonu ve Ergonomi
İş Sağlığı ve Güvenliği (Genel ISG, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Risk Değerlendirme)
Kent Ergonomisi
Kullanılabilirlik
Maden Sektöründe Ergonomi
Mekanın Ergonomik Tasarımı
Mikro ve Makro Ergonomi
Mobilya İmalat Sektöründe Ergonomi
Modern Üretim Sistemlerinde Ergonomi
Nanoteknoloji ve Ergonomi
Otomotiv Sektöründe Ergonomi
Ofis Çalışanları ve Ergonomi
Psikoloji ve Ergonomi
Sağlık Sistemlerinde Ergonomi
Savunma Sektöründe Ergonomi
Sosyoloji ve Ergonomi
Tarım Sektöründe Ergonomi
Teknolojik Değişim ve Ergonomi
Tekstil Sektöründe Ergonomi
Toplam Kalite Yönetiminde Ergonomi
Trafik Ergonomisi
Ürün Tasarımı ve Ergonomi
Yeni Ürün Geliştirme ve Ergonomi
Yeşil Ergonomi
Yönetsel Ergonomi