Yeşil Şehir Gaziantep Kent Simgesi Tasarım Yarışması

mimarizm.com / 23 Ocak 2024
Yeşil Şehir Gaziantep Kent Simgesi Tasarım Yarışması'nda teslim için son gün 5 Mart 2024.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine uygun tek aşamalı Tasarım Proje Yarışması” olarak düzenlenmiştir. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Gaziantep İl Temsilciliği ve Gaziantep Üniversitesi Mimarlık ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde üniversitelerin Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakülteleri Mimarlık, Şehir Bölge Planlama, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı ile ilgili bölümlerinden lisans/lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencilerin katılabileceği serbest, ulusal öğrenci fikir projesi yarışmasıdır.

YARIŞMANIN YERİ

Yarışmanın yeri, Gaziantep İli Merkez İlçelerindeki; Gaziantep İli Kuzey/Güney/Batı/Doğu Girişi, Kuzeyşehir/Güneyşehir/mevcut Millet Bahçesi, Yüzüncü Yıl Parkı, diğer öneri kent parkı, diğer öneri kamusal alanlardan birinde seçilecek maksimum 40 m2 taban alanı olarak belirlenecektir. Tasarlanacak simgenin benzer içerikteki farklı alanlara uygulanabilir olması beklenmektedir.

Yarışmacı/yarışma ekibi tarafından seçilecek alana ilişkin; konum, yakın çevre ilişkileri ve uydu görüntüleri web sayfasında bulunan yarışma bilgi paketinde yer alacaktır.

YARIŞMANIN ADI, KONUSU VE AMACI

ADI

Yarışmanın konusu, 2021 yılında Yeşil Şehirler programına katılmış olan Gaziantep’in Yeşil Şehir olarak temsil edilmesinde aracı olacak kent simgesinin belirlenmesi sürecinde fikirlerin geliştirilmesini kapsamaktadır. Yarışmanın adı; ‘Yeşil Şehir Gaziantep’ Kent Simgesi Tasarım Yarışması olarak belirlenmiştir.

KONUSU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi; Gaziantep'i tarihi değerleri, kültürel mirası ve çağdaş çalışmaları ile dünyada örnek olarak gösterilen sürdürülebilir gelişmişlik düzeyinde yaşam kalitesi yüksek bir şehir yapma hedefinde ilerlemektedir. Belediyenin yürütülen çalışmalarında kentin “yeşil kimliğinin” öne çıkan özellikleri ile anlatılması anlaşılması amacı ile yola çıkılmıştır. Kentin gelişen yenilenen kimliğinde çevreye duyarlı ve aynı zamanda daha yaşanabilir yeşil ile zenginliğini ifade edebilen bir şehir olma yolunda yürütülen çalışmalarla hedeflenen amacı ortaya koyabilecek simgenin tasarlanması istenmektedir.

AMACI

Yeşil Şehir Gaziantep Kent Simgesi Tasarımı Öğrenci Yarışması; 2021 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Yeşil Şehirler Programı'na katılan Gaziantep’in yeşil bir kent olarak temsil edilmesinde aracı olacak kent simgesinin tasarlanması amaçlanmaktadır.

Tasarlanacak simgesel ürünün, kent içindeki kamusal mekânlarda maksimum 40 m2 alan içinde yerleşebilecek şekilde tasarlanması beklenmektedir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde üniversitelerin Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakülteleri Mimarlık, Şehir Bölge Planlama, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı ile ilgili bölümlerinden lisans/lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler yarışmaya başvurabilirler.
2. Yarışmaya katılım yaşı 30 (Otuz) yaş ve altı ile sınırlandırılmıştır.
3. Yarışmaya katılım bireysel veya ekip şeklinde olabilir. Farklı disiplinlerden özellikle Peyzaj mimarlığı öğrencisi veya Peyzaj Mimarı veya danışmalık alabileceği bir Peyzaj Mimarı Danışmanı ile karma ekipler oluşturulması teşvik edilmektedir. Ekipler en çok üç kişiden oluşabilir. Ekip katılımlarında başvuru ve iletişim süreçlerinin yürütülmesi için bir kişi ekip temsilcisi olarak belirlenmelidir.
4. Ekip başvurularında ekip üyelerinin listesi başvuru formunda eksiksiz belirtilmeli ve başvuru formu tüm ekip üyeleri tarafından imzalanmalıdır.
5. Bireysel veya ekip katılımı fark etmeksizin her öğrenci en fazla üç tasarımla yarışmaya katılabilir.
6. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
7.Yarışmaya, Yeşil Şehir Gaziantep Kent Simgesi Tasarımı Öğrenci Yarışmasında değerlendirici, danışman, jüri üyesi olarak görev alanlarla onların birinci derece yakınları katılamaz.
8. Her ekip, kendine bir ekip ismi (sadece harf ve rakamlardan oluşan 5 haneli bir rumuz) belirleyecektir.
9. Yarışmaya katılacak olan tüm ekip üyeleri adına ekip lideri, yarışmanın son başvuru tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmak zorundadır.
10. Yarışma süresince hiçbir yarışmacı jüri üyeleri ile doğrudan temasa geçemez. Proje ve yarışma ile ilgili tüm sorular, Yarışma takviminde belirtilen sürede şartnamede belirtilen mail adresine iletilecektir.
11. Yarışmaya katılan her fikir projesinde özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmaya katılmamış olması koşulu aranmaktadır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı: 05.01 2024
Soru sorma ve Bilgilendirme: 08.01.2024- 15.02.2024 aralığında
Teslim için son gün: 05.03.2024 (Saat: 17:00’a kadar)
Jüri değerlendirme çalışması: 08.02.2024
Sonuçların ilan edilmesi: 11.03.2024
Ödül Töreni yeri ve tarihi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sayfasından ilan edilecektir.

JÜRİ ÜYELERİ (DANIŞMAN, ASIL ve YEDEK) VE RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri

Sezer CİHAN Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri- Harita Mühendisi, Dr. Öğr. Üyesi Esra DEMİRCİOĞLU Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama – Öğretim Üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Ebru YAZGAN SERİNKAYA Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık – Öğretim Üyesi, S. Ersin ÖZBADEM Gaziantep Peyzaj Mimarları Odası İl Temsilcisi -Peyzaj Mimarı, Banu GÖKÇEK- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Botanik Bahçesi Şube Müd. - Dr. Ziraat
Mühendisi, Dr. Öğr. Üyesi Şevket BEDİROĞLU – Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi – Harita
Mühendisi – Öğretim Üyesi

Asli Jüri Üyeleri

Y. Erdem GÜZELBEY Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili – Mimar, F. İrem ELBEYLİ Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı - Şehir Plancısı, Mehmet Gazi KÖRDEVE Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Dai.Bşk. Elektrik Elektronik Mühendisi, Emel KIRAÇ Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Dai.Bşk.- Çevre Mühendisi, Doç. Dr. Aylin SALICI Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarı, Gamze YAZGAN MARAŞ Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Şube Müd. – Yüksek Mimar, Esra KILIÇ Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bitkisel Uygulama ve Üretim Şube Müd. – Yüksek Peyzaj Mimarı

Yedek Jüri Üyeleri

Seda MÜFTÜOĞLU GÜLEÇ Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar Şube Müd.– Yüksek Mimar, Ayşegül TEKEREKOĞLU Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yenilenebilir Enerji Yönetimi Şube Müd. – Yüksek Makine Mühendisi, Seda Memikbeşe Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent ve Yeşil Alanlar Bakım Onarım Şube Müd.– Ziraat Mühendisi, Serkan KÜLAHCI – Peyzaj Mimarı

Raportörler: Yonca YAPICI Gaziantep Büyükşehir Belediyesi – Peyzaj Mimarı; Ayşe KILINÇER Gaziantep Büyükşehir Belediyesi – Peyzaj Mimarı

ÖDÜLLER

Birincilik ödülü: Masaüstü Bilgisayar
İkincilik ödülü: Laptop Bilgisayar
Üçüncülük ödülü: Tablet

Tüm yarışmacılara katılım belgesi verilecektir.

Yarışma sonuçlarının ilanından sonra ödüller Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sonuçların ilanından itibaren 30 gün içerisinde tasarımcılara verilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :