XVI. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri 2018

mimarizm.com / 01 Şubat 2018
Türkiye’de mimarlık mesleğini ve kültürünü geliştirme hedefiyle Mimarlar Odası tarafından 16.'sı düzenlenen Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programı başvuruya açıldı. Yarışmanın son katılım tarihi, 2 Mart 2018.

1988’den başlayarak iki yılda bir gerçekleştirilen sergi ve ödül programı, Türkiye’deki mimarlık üretiminin ardındaki 30 yılı aşan varlığıyla köklü bir kurumsal destek olmuştur. İnşaatın en temel ekonomik faaliyet olduğu ve aşırı yapı üretiminin gerçekleştiği ülkemizde TMMOB Mimarlar Odası’nın verdiği ödüller ile mimarlığın aslında kültürel bir etkinlik olduğu ve değerlendirme ölçütlerine dayanarak, seçkin olanın sıradan olandan ayrılabileceği kamuoyuna iletilmek istenmektedir.

Ödüllendirilen; mimarlık tasarımının ardındaki emek, dünya standartlarına ilişkin farkındalık, uygulamaya gösterilen özen, çevreye duyarlılık, tarihsel sürekliliğe yönelik dikkat, popülist eğilimlere karşı duran direnç ve önemli ölçüde yaratıcı çabadır. Program; yeni ürünlere verilen ödüllerle yalnız güncele ve geleceğe yönelen bir boyutla yetinmemekte, uzun bir birikimi değerlendiren yaşam boyu başarı ödülü ve 2006’dan başlayarak aramızdan ayrılmış olan ustaları anmamıza aracılık eden anma programıyla ülkede mimarlık kültürünün yerleşmesine yönelik değerli bir katkı sağlamaktadır.

Geçtiğimiz 15 dönemde programa 2483 mimarlık ürünü katılmış, seçkin nitelikleri nedeniyle 185 ürüne ve 51 kişi veya kuruluşa çeşitli dallarda ödül sunulmuştur. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri uluslararası tanınırlığa da olanak sağlamaktadır. Türkiye mimarlığını uluslararası ortamlarda temsil etmek üzere önemli mimarlık ödül seçkilerine aday gösterilecek mimarlar ve ürünler; programımızda ödül alan mimarlar ve ödül adayları arasından seçilmektedir. Program kapsamında ödül alan eserler, Ağa Han Mimarlık Ödülü ve Mies van der Rohe Çağdaş Mimarlık Ödülleri gibi uluslararası programlarda doğal ödül adayı olarak da belirlenebilmektedir.

Serginin ilk günü akşamı yapılan törende, ödül alan ürünler ve sahipleri tanıtılarak kendilerine plaket sunulmaktadır. Ödüllerin maddi karşılığı bulunmamakla beraber, yarışmaya katılan ve ayrıca jüri seçimi ile belirlenen mimarların ürünleri ilk olarak Ankara’da sergilenmekte ve bu sergi bir sonraki ödül dönemine kadar, oluşturulan program çerçevesinde, yurt içinde ve dışında birçok kente ve etkinliğe taşınmaktadır.

Sergiye katılan ürünlerin tümü Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan Ulusal Mimarlık Ödülleri Kataloğu ile ulusal ve uluslararası kamuoyuna tanıtılmaktadır. Katılımcılara ücretsiz olarak gönderilen katalog, UIA üyesi dünya ülkelerindeki meslek örgütlerinin kitaplıklarına, yurt içi ve dışındaki üniversite, araştırma merkezleri ve uzmanlık kitaplıklarına ulaştırılarak çağdaş Türkiye mimarlığının tanıtımına katkıda bulunmaktadır.

1988 yılından başlayarak ödül alan ürünler ve mimarlara ilişkin bilgiler aynı zamanda Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Kataloğu ile bir araya getirilmekte, yurt içi ve dışında birçok kentte ve etkinlikte izleyiciye sunulmaktadır. Ödül alan yapıların tescili için TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yapılmakta ve süreç müellif ile birlikte takip edilmektedir. Ayrıca ödül alan yapılara, aldığı ödülün ve mimarının adının yer aldığı bilgi plaketi çakılmaktadır.

XVI. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri 2018

DALLAR
• MİMAR SİNAN BÜYÜK ÖDÜLÜ
• BAŞARI ÖDÜLLERİ
• YAPI DALI 
  Yapı 
  Yapı – Koruma
  Yapı – Çevre Tasarımı
• MİMARİ PROJE DALI 
  Proje 
  Proje - Koruma
• FİKİR SUNUMU DALI
• MİMARLIĞA KATKI DALI

Mimar Sinan Büyük Ödülü, Mimarlığa Katkı Dalı ve Anma Programı için seçilecek kişi/kurum için www.mo.org.tr/ulusalsergi adresindeki “Aday Gösterme” bölümünde ayrıntılı bilgi bulunmaktadır. Diğer dallar için kişisel başvuru gerekmektedir.

KATILIM KOŞULLARI
• TMMOB Mimarlar Odası’na kayıtlı mimarların yanı sıra, ilgili kamu kuruluşları, kurumlar, şirketler, üniversite öğrencileri ve araştırmacılar bireysel veya ekip olarak sergiye katılabilirler.
• Şirket ya da kurum adına katılan çalışmalarda müellif(ler)in isminin panoda belirtilmesi zorunludur.
• Yapı ve Proje dallarında katılabilmek için, müellif(ler)in TMMOB Mimarlar Odası üyesi olması zorunludur.
• Fikir Sunumu Dalı’nda sergiye katılmak için mimar olma zorunluluğu yoktur.
• Sergiye, her dalda en fazla 4 ayrı eser ve her biri için en fazla 4 pano ile katılabilinir.
• Sergiye katılan bir eser, aynı kategoride bir başka dönem tekrar katılamaz.
• Sergiye katılan eserler teslim edildikten sonra geri çekilemez, katalogda yayımlanması kabul edilmiş sayılır. Ayrıca, eserlere ilişkin her türlü yazılı ve görsel belgenin (fotoğraf, çizim vb.) telif hakkının eser sahibinde olduğu ve Programla ilgili her türlü yayında kullanım iznini TMMOB Mimarlar Odası’na vermiş olduğu kabul edilir.
• Sergiye katılacak eser, TMMOB Mimarlar Odası Onur Kurulu’nca verilmiş bir cezanın ve/veya TMMOB Mimarlar Odası tarafından kazanılmış aleyhte bir yargı kararının nesnesi olmamalıdır.
• Ülkemizde ruhsat ve mesleki denetim uygulaması başladıktan sonra üretilen ruhsatsız, TMMOB Mimarlar Odası’nın mesleki denetim işleminden geçirilmeyen ve hakkında ÇED çekince raporu düzenlenen eserler, Yapı ve Proje Dalı’nda sergiye katılamazlar. Yapıya dönüşmemiş ve inşaat ruhsatı alınmamış eserler, TMMOB Mimarlar Odası’ndan müelliflik ve telif hakkı tescil işlemi yaptırılmış olması şartıyla Proje Dalı’na katılabilirler.
• Kamu yapıları veya özel statüde üretilen yapıların Yapı Dalı’nda sergiye katılabilmesi için mesleki denetim işleminden geçmiş olması yeterlidir, ruhsat aranmaz.
• Yurtdışında uygulanan yapı ve projelerin katılımı için 8., 9. ve 10. maddeler geçerli değildir.
• Yapının tasarım ve uygulama projesini yapan müellifi farklı ise, aralarındaki mutabakatı gösteren yazılı bir belge ve panoda her iki müellifin isminin belirtilmesi ile Yapı Dalı’nda katılımda bulunabilirler. Pano Formatı, PSD ve AI olarak www.mo.org.tr/ulusalsergi adresinden indirilebilir.

KATILIM BELGELERİ

KATILIM FORMU: Başvuru esnasında, sergi ‘Panosu/Panoları’ ile projeye ilişkin ‘Dosya’ hazırlanır ve Çevrimiçi Katılım Formu içerisine yüklenir. Çevrimiçi Katılım Formu’ndaki bilgiler eserin tanıtımında ve katalogda esas teşkil edeceği için, panodaki bilgiler ile tutarlı ve eksiksiz biçimde doldurulup sisteme yüklenip gönderilmelidir. Forma, http://www.mo.org.tr/ulusalsergi/ adresinden erişilebilir.

DİKKAT!
Katılım formunun doldurulmasını müteakip, sistemin otomatik üretmiş olduğu formun çıktısı alınarak başvuru sahip(leri) tarafından ıslak imza atılması ve TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi'ne (Konur Sokak 4/2 06650 Kizilay-Ankara) gönderilmesi gerekmektedir. Islak imzalı formun teslim alınmasıyla başvurunun tamamlandığına dair e-posta gönderilecektir. Islak imzalı formların gönderilmemesi halinde başvurular geçersiz kabul edilecektir.

PANO: Panolar verilen format doğrultusunda hazırlanır. Pano formatı .PSD ve .AI olarak www.mo.org.tr/ulusalsergi adresinden indirilebilir. Sergiye katılmak için hazırlanan 58x160 cm boyutundaki panolar, BASKI alınmadan DİJİTAL olarak, en az 300 dpi çözünürlükte ve TIFF/JPEG/PDF formatlarında ilgili bağlantıya yüklenir.

DOSYA: Sergiye gönderilen her eser, BASKI alınmadan DİJİTAL olarak sisteme yüklenir. Dosya, Seçici Kurulun ayrıntılı incelemesi için panoda sunulandan daha fazla yazılı ve görsel belge içeren bir paket hazırlanacaktır. Yapı Dalı katılımlarında yapı uygulama detaylarına ilişkin çizimler eklenmesi önemlidir.

İlgili dosyadaki fotoğraf, imaj ve çizim belgeleri TIFF/JPEG/PDF formatlarından birinde olmalı; çizim belgeleri CAD formatında ise,yukarıda sayılan formatlarından birine dönüştürülmeli; her bir görsel belge en az 15 cm. eninde, 300 dpi çözünürlükte olmalı ve yazılı belgeler Türkçe ve İngilizce olarak .doc, .docx veya .rtf formatında hazırlanmalıdır. Belgelerin belirtilen formatta hazırlanıp, çevrimiçi katılım formu içerisindeki sistem kullanılarak yüklenmesi beklenmektedir.

KATILIM PAYI: TMMOB Mimarlar Odası’nın aşağıda yer alan banka hesabına “2018 Ulusal Mimarlık Sergisi” ibaresi belirtilerek yatırılır:

HESAP ADI: TMMOB MİMARLAR ODASI
Türkiye İş Bankası
Ankara Meşrutiyet Şubesi Şube Kodu: 4213
Hesap No: 0009319
IBAN: TR680006400000142130009319
(*) Türkiye İş Bankası’ndan yapılacak havalelerde havale masrafı ödenmeyecektir.

Katılım Payı (pano başına): 500 TL

ADRES: ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ DÜZENLEME KOMİTESİ Mimarlar Odası Genel Merkezi, Konur Sokak No: 4/2, Yenişehir, 06650 ANKARA

TAKVİM
Son Katılım Tarihi: 2 Mart 2018 Cuma 
Seçici Kurul Toplantısı: 22-24 Mart 2018
Ödül Töreni : 6 Nisan 2018 Cuma, Cermodern, ANKARA

Sergi Programı:
6-13 Nisan 2018 | Cermodern, ANKARA
2 Mayıs - 17 Haziran 2018 | Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi Sergi Salonu, Karaköy, İSTANBUL 
1-19 Ekim 2018 | Mimarlar Odası İzmir Mimarlık Merkezi, Alsancak, İZMİR

SEÇİCİ KURUL
Günkut AKIN
Ziya CANBAZOĞLU
Ferhat HACIALİBEYOĞLU
Cem İLHAN
Lale ÖZGENEL

DÜZENLEME KOMİTESİ
Petek CEYHAN
Ömer Burak POLAT
Serhat ULUBAY
Merve YILDIRIM

Ayrıntılı bilgi için tıklayın. 


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :