Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması

mimarizm.com / 06 Mart 2020
Uşak'ın önemli ticaret merkezi ve yoğun arterlerinin kentsel tasarımının geliştirilmesi için düzenlenen "Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması"nın son teslim tarihi 22 Mayıs 2020.

Yarışmanın Konusu ve Türü

Yarışmanın konusu; Uşak kentinin önemli ticaret merkezi, yaya ve taşıt sirkülasyonunun yoğun olduğu arterlerinin (sınırları halihazır haritada belirtilen), mevcut katlı otoparkının çevresindeki yollara ait kentsel tasarımının verilen ihtiyaç programı doğrultusunda geliştirilmesi ve projelendirilmesidir.

Yarışmanın amacı, bu konuda günün mimarlık, şehircilik, kentsel tasarım, mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden ekonomik çözümlere varmak ve güzel sanatları teşvik etmektir.

Yarışmanın Yeri

Yarışma alanı; Uşak ili, Kurtuluş Mahallesi, 1 Eylül Caddesi 2. Doğan Sokak, Adak Sokak, Abdiloğlu Sokak, Dede Hasan Sokak ve Acun Sokak ve Acun Sokak’ın sonunda bulunan parkın tamamını kapsamaktadır. (Trafik Komisyonu Raporuna göre Uşak Belediyesi Meclis Kararı ile trafiğe kapatılan alanlar: Kurtuluş Mahallesi 1 Eylül Caddesi 2. Doğan Sokak, Adak Sokak, Abdiloğlu Sokak ve Acun Sokak’ın bir kısmını kapsamaktadır. Kurtuluş Mahallesi 2. Doğan Sokak, Adak Sokak ve Abdiloğlu Sokak’ın tamamı, Dede Hasan Sokak’ın Doğan Özkaraman Caddesi ile sokakta bulunan katlı otoparktan sonra Acun Sokak’a kadar olan kısmı ve Acun Sokak’ın Ali Galip Kaya Caddesi ile sokakta bulunan otopark girişine kadar olan kısmı kapsamaktadır.)

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya en az bir mimar olmak koşuluyla bireysel ya da ekipler katılabilir. Ekip başı mimar olmak kaydıyla ekipte şehir plancısı ve peyzaj mimarı yer alabilir. Ekip başı kimlik zarfında belirtilecektir. TMMOB ilgili odalarına kayıtlı üyelerden oluşan ekip başlarıyla ekipler katılabilir.

Not: Yarışma bölgesel mimarlık yarışmasıdır.

Yarışmacıların;

- Şartname belgesi alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (ekip adına bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

- Ekip başı mimarının Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Temsilcilikleri’nin üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda veya sürecinde olmamak,

- 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,

- Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

- Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak,

- Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış sayılacak ve isimleri, yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odasına bildirilecektir.

Not: Yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından tavsiye edilmektedir.

Yarışma Takvimi

Sorular için son gün: 20.03.2020
Cevaplar için son gün: 26.03.2020
Teslim tarihi: 22.05.2020
Jüri değerlendirme: 05.06.2020
Sonuçların İlanı: 09.06.2020

Yarışma Jürisi

Danışman Jüri Üyeleri: Mehmet Çakın (Uşak Belediye Başkanı - İÜ), Serpil Keskin (Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müd. V. - ERÜ), Çağlar Samancı - Uşak Mimarlar Odası Başkanı - SDÜ, Mine Özdemir (Mimar - TÜ)

Asil Jüri Üyeleri: Dr. Seda Erdem (Dr. Mimar - İTÜ - Jüri Başkanı), Doç. Dr. Ebru Yılmaz (Dr. Mimar - DEÜ), Dr. Öğr. Üyesi Dilşen Onsekiz (Dr. Şehir ve Bölge Plancısı - SÜ), Zeynep Ceylaner (Mimar - YTÜ), Erdinç Gökmen (Mimar - MSGSÜ)

Yedek Jüri Üyeleri: Dr. Erdem Yıldırım (Dr. Mimar - İYTE), Ahmet Değer Özkan (Mimar - GÜ), Damla Kavak (Şehir ve Bölge Plancısı - DEÜ)

Raportörler: Mehmet Yazıcı (Y. Mimar - AİBÜ), Bilge Sevinç (Mimar - KBÜ)

Koordinatör: Tuba Gökçe (Mimar - ESOGÜ)

Ödüller

Birinci ödül: 10.000 TL
İkinci ödül: 7.000 TL
Üçüncü ödül: 5.000 TL
Üç Adet Mansiyon (Eşdeğer): 2.000 TL


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :