Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Mimari Proje Yarışması

mimarizm.com / 20 Temmuz 2020
İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Mimari Proje Yarışması'nın son başvuru tarihi 26 Ekim 2020.

Yarışmanın Konusu:

“Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Mimari Proje Yarışması” geçmişten günümüze uzanan yaşam katmanlarını birbirleriyle ilişkilendirmeyi, farkındalık yaratarak bilgisini paylaşılır kılmayı, anıt değerini kavramayı, anlatmayı ve bu değerin kolektif biçimde hatırlanmasına aracı olmayı amaçlamaktadır.

Yarışmanın Hedefleri:

Jüri yarışmacıların şu noktalara dikkat etmelerini beklemektedir:

- Yerin değerini vurgulamak, yerin önemine yönelik farkındalık yaratarak bilgisini aktarmak.

- Antik Theodosius limanının yeri, mimarisi, kalıntı ve buluntuları ile ilgili koruma ve anlatım senaryoları geliştirmek, bu senaryolar bağlamında 2 boyutlu ve 3 boyutlu alan düzenlemeleri yapmak.

- Tarihsel katmanların algılanmasını / fark edilmesini sağlamak, arkeolojik kazının ortaya çıkardığı katmanlarda birikmiş kadim bilgiyi görselleştirmek, alanda halen sürdürülmekte olan çalışmaları deneyimlenebilir kılmak.

- Metropolün gündelik yaşamına tarihsel bilgi, değer ve katmanları entegre etmek.

- Alanın mekânsal kullanım sorunlarını çözmek.

- İşlevsellik ve tarihsel değerlerin korunması / yaşatılması arasındaki dengeyi kurmak.

- Mekânın zaman içindeki dönüşümünü ve gece-gündüz kullanımını dikkate almak.

- Yere ait olanlar ile yere ait olmayanları ayrıştırabilmek.

- Alanın, geçmişten bugüne, farklı araçlarla da olsa, kentin en önemli geçiş (giriş ve çıkış) noktalarından biri olma niteliğini vurgulamak.

- Alanın yakın çevresiyle etkileşimini yeniden kurgulayarak kente eklemlenmesini sağlamak.

- Alanın İstanbul’un en yoğun ulaşım, toplu taşım ve uluslararası aktarma merkezlerinden biri olduğunun farkında olmak.

- Alanın yakın çevresi için dönüştürücü olma potansiyelini dikkate almak.

- Alandaki kazı çukurunda görülen Theodosius limanının mimarisine ait “in situ” bulguların, liman tabanının ve onun altındaki tarih öncesi döneme ait katmanların sadece İstanbul’un kent tarihi için değil, aynı zamanda dünya tarihi için de arz ettiği önemi vurgulamak, söz konusu kazı çukurunun proje alanının bulunduğu bölgenin karakterini belirleyen en önemli etken olduğuna işaret etmek.

- Theodosius limanı arkeolojik alanının tren ve metro istasyonlarını kullananların gündelik yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olacağını göz önünde bulundurmak.

- İstanbul trafiğinin en önemli düğüm noktalarından biri olan, her gün binlerce insanın kullandığı istasyonlarda halihazırda bulunan merdivenlerin, duvarların, kat düzlemlerinin bu altyapının en önemli bileşenleri olduğunu unutmamak, yarışma alanındaki gündelik yoğun yaya akışları ile arkeolojik alanın tarihselliğindeki kalıcılık arasında ilişki kurmak.

- Yarışma alanının kuzeyini Langa Bostanları Sokağı sınırlamaktadır. Theodosius limanının erozyon ve kentin yayılım sürecinde dolması ile oluşan, 1955 yılına kadar kentin tarımsal ürün ihtiyacını karşılayan tarihi peyzaj değerlerinden (Yedikule Bostanları gibi) Langa Bostanları ile düşünsel ve fiziksel ilişkiler kurmak.

- Yüzeye ilave edilmesi düşünülen yapılarda yükün istasyonun mevcut taşıyıcı sistemi tarafından karşılanacağı göz önüne alınarak az katlı ve alana yayılan hafif çözümlerin önerilmesi beklenmektedir.

- Mevcut tren ve metro istasyonlarının ana taşıyıcı sistemini oluşturulan kolon, kiriş ve perde elemanlarına müdahalede bulunulmadan, döşemelerde şaft ve sirkülasyon alanları oluşturulabilir. Açılacak bu alanların, arkalarında zemin bulunan bodrum perde duvarlarından en az bir aks ötede önerilmesi gerekmektedir.

- Alandaki kazı çukuruna geçiş sağlanmak istenmesi durumunda metro istasyonunun perde duvarlarında yerleri ve boyutları uygulama aşamasında detaylı olarak değerlendirilmek üzere çeşitli kapı ve galeri boşlukları açılması önerilebilir.

- Yarışma kapsamında değerlendirilecek olan etkileşim alanlarındaki mevcut yapıların üzerine inşa edilecek yeni tasarımlarda, hafif strüktürlerin tercih edilmesi beklenmektedir.

Yarışmanın Amacı

“Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Mimari Proje Yarışması” ile yarışmaya konu olan tasarım sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu sorun ele alınırken özgün, nitelikli ve ekonomik tasarım yaklaşımlarının, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışı geliştiren projelerin saptanması; kentsel estetiğin teşvik edilmesi, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

- TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak.

- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak. 

- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

- Şartname alıp isim ve adreslerini katılım formu ile yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki bir üyenin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

- Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

- 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Yarışma bedeli “YENİKAPI” açıklaması ile idareye ait banka hesabına, müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri: Ekrem İmamoğlu (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı), Mehmet Çakılcıoğlu (İBB Genel Sekreter Yardımcısı), Mahir Polat (İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı), Ufuk Kocabaş (İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Başkanı), Ömer Yılmaz (İPA Yarışmalar Koordinatörü)

Asli Jüri Üyeleri: Zeynep Eres Özdoğan (Mimar), Nevzat Oğuz Özer (Jüri Başkanı - Mimar), Cem Sorguç (Mimar), Ata Turak (Peyzaj Mimarı), Tunç Tibet Akbaş (İnşaat Mühendisi)

Yedek Jüri Üyeleri: Erdem Ceylan (Mimar), Meryem Müzeyyen Fındıkgil (Mimar), Oktay Özel (İnşaat Mühendisi),

Raportörler: Başak Çelik (Mimar - İPA Yarışmalar), Serap Öbekci (Mimar - İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı)

Raportör Yardımcıları: Salime Benan KAYA (Şehir Plancısı – İPA Yarışmalar), İ. Zeynep Konuralp (Arkeolog - İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı), Perihan Gülden Ökten (Mimar - İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı)

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 20 Temmuz 2020, Pazartesi
Son Soru Sorma Tarihi: 13 Ağustos 2020, Perşembe
Yanıtların İlanı: 17 Ağustos 2020, Pazartesi
Projelerin Son Teslim Tarihi: 26 Ekim 2020, Pazartesi
Posta ile Teslim Alım İçin Son Tarih: 30 Ekim 2020, Cuma
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 7 Kasım 2020, Cumartesi
Kolokyum ve Ödül Töreni: 21 Kasım 2020, Cumartesi

Ödüller

Birincilik Ödülü: 80.000 TL
İkincilik Ödülü: 60.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 40.000 TL
Beş Adet Mansiyon: (Eşdeğer) 30.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve detaylı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :