Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması

mimarizm.com / 30 Mayıs 2017
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenen Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması'nın son başvuru tarihi, 6 Eylül 2017.

Yarışmanın Amacı:
“Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması”nın amacı; mevcut imar planlarına uygun, çevreye uyumlu, kentin kimliğini yansıtan, güzel sanatları teşvik eden, mimarlık ve mühendislik alanlarında çağdaş, ekonomik çözümler öneren, işlevsel, sürdürülebilir, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının ortaya konulduğu proje ve müelliflerin saptanmasıdır.

Yarışmanın Türü ve Şekli:
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen serbest, ulusal ve tek aşamalı, mimari proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu ve Yeri:
Yarışmanın konusu, 11.885,38 m² alanda yer alacak olan Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası’nın tasarlanmasıdır. Yarışmaya konu olan alan; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi ve tapuda 66 pafta, 2547 ada, 1 parselde olup, uygulama imar planında "Belediye Hizmet Alanında" kalmaktadır.

20.08.2010 tarih ve 3157 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onanan kentsel sit ve etkileme geçiş alanı olup, taşınmazın kuzeyinde S-271 Envanter No’lu Tescilli Parsel ve doğusunda tescilli Müslüman mezarlığı bulunduğundan ilke kararı gereği taşınmaz üzerinde komşu şerhi mevcuttur.

Yarışmaya Katılım Koşulları:

- Yarışmaya katılacak olan tüm yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalı durumunda bulunmamak,
- Yarışmaya ekip halinde katılım durumunda ekip başı mimar olmak,
- Jüri üyeleri ve raportörleri belirleyen ve atayanlar ile belediye personeli ve belediye adına çalışan danışmanlar ve onların çalışanları arasında olmamak,
- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
- Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
- 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
Şartname alıp isim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek ve yer görme belgesi almış olmak. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

Jüri Üyeleri ve Raportörler:

Danışman Jüri Üyeleri
Mehmet Ekrem EŞKİNAT, Süleymanpaşa Belediye Başkanı (Eczacı, Anadolu Üniversitesi)
Mehmet Hilmi İŞSEVER, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı (İnşaat Mühendisi, İTÜ)
Volkan Berkay ÇAKIR, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı (Şehir Plancısı, İTÜ)
İbrahim ÖZBAY, Tekirdağ Şehir Plancılar Odası Tekirdağ Temsilcisi (Şehir Plancısı, YTÜ)
Gökhan TANRIÖVER, Tekirdağ Mimarlar Odası Tekirdağ Temsilcisi (Mimar, İTÜ)

Asli Jüri Üyeleri
Feride ÖNAL, Mimar (MSGSÜ) (Jüri Başkanı)
Güven ŞENER, Mimar (YTÜ)
Zeki ŞERİFOĞLU, Mimar (YTÜ)
Erce FUNDA, Mimar (İTÜ)
Osman TAŞSETEN, İnşaat Mühendisi (İDMMA)

Yedek Jüri Üyeleri
Esra AKBALIK, Mimar (YTÜ)
Şeniz ÖZARSLAN, Mimar (MSGSÜ)
İlhan İNEL, İnşaat Mühendisi (YTÜ)

Raportörler
Nesrin BAŞOL, Mimar (DAÜ), Süleymanpaşa Belediyesi
Raşit ÖZTÜRK, Mimar (TÜ), Süleymanpaşa Belediyesi
Gülcan EROL, Peyzaj Mimarı (İÜ), Süleymanpaşa Belediyesi

Raportör Yardımcısı
Ahmet AKCAN, V.H.K.İ. (AÜ), Süleymanpaşa Belediyesi

Yarışma Takvimi:
Yarışma İlanı: 17 Mayıs 2017, Çarşamba
Soru Sormak İçin Son Tarih: 15 Haziran 2017, Perşembe
Cevapların İlanı: 19 Haziran 2017, Pazartesi
Yer Görme İçin Son Tarih: 23 Haziran 2017, Cuma
Projelerin Son Teslim Tarihi: 06 Eylül 2017, Çarşamba, saat 17.00
Kargoyla Gönderimin Son Teslim Alım Tarihi: 08 Eylül 2017, Cuma, saat 18.00
Jüri Çalışması Başlangıcı: 14 Eylül 2017, Perşembe
Yarışma Sonucu İlanı: 20 Eylül 2017, Çarşamba
Kolokyum tarihi ve yeri yarışma sonuçları ile birlikte açıklanacaktır.

Ödüller:
1. Ödül: 50.000 TL
2. Ödül: 40.000 TL
3. Ödül: 30.000 TL
1. Mansiyon: 12.000 TL
2. Mansiyon: 12.000 TL
3. Mansiyon: 12.000 TL
4. Mansiyon: 12.000 TL
5. Mansiyon: 12.000 TL

Ayrıntılı bilgi için tıklayın. 


Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :