Sıfır Atık Uluslararası Afiş Yarışması

mimarizm.com / 10 Mart 2020
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Adnan Kahveci Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Uluslararası Afiş Yarışması'na son başvuru tarihi 20 Mayıs 2020.

Yarışmanın Amacı ve Kapsamı

Günümüzün en önemli sorunlarından birinin çevre ile ilgili problemlerin olduğu söylenebilir. Çocuklarımıza yeşil bir dünya bırakabilme, var olan doğal kaynakları en verimli bir şekilde kullanabilme, doğayı ve çevreyi sürdürülebilir bir hale getirme, küresel ısınmaya sebep olan durumları ortadan kaldırabilme, sıfır atık, temiz su ve hava vb. birçok konuda insanlar bir çaba içerisindedirler. Bu çaba bireysel olarak yapılabildiği gibi toplumsal olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bunun yeterli düzeyde olduğu ve farklı mecraların kullanılarak gerçekleştirildiği söylenemez. Bu yüzden özellikle sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerin bu konuda daha çok çaba sarf etmesi gerektiği belirtilebilir. Ayrıca çok fazla kullanılmayan ancak kullanıldığı zaman etki değeri fazla olan ve görünürlüğü sayesinde, bu görüntülerin birçok alan ve ürün üzerinde kullanılması ve kullanıldığında kamuoyunda dikkat çekmesi ile oluşan farkındalık, sanat/tasarım etkinliklerini öne çıkartmaktadır. Bu gerekçeden hareketle uluslararası afiş yarışması düzenlenmesi düşünülmektedir.

Yarışma, oluşturulacak uluslararası bir jüri sayesinde dünyanın birçok ülkesinde görünür olacak ve farkındalık sağlayacaktır. Yarışma jürisi alanında profesyonel ve akademik alanda çalışma yapan hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki tasarımcılardan oluşturulacaktır. Bu jürinin takipçileri ile yarışmaya katılmak isteyen kişilerin de aktif olması ile amaçlanan farkındalık büyük ölçüde sağlanabilecektir. Ayrıca açılacak sergiler, sergileri izlemeye gelen insanlar, oluşturulacak katalogların dağıtılması ve incelenmesi, hatta eğitim materyali olarak kullanılması da yarışma sonrasında ortaya çıkan ürünün, projenin sürdürülebilirliğini ve etki değerini arttıracaktır.

Bu gerekçeden hareketle uluslararası mecrada afiş yarışması düzenlenmesi, buradan seçilen ilk 100 tasarımın sergisinin açılması, yine ilk 100 eserden bir ürün kataloğu oluşturularak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, 100 eserden seçilecek tasarımlardan bazılarının farklı grafik tasarım ürünlerinde (web sitesi, mail altı tasarım, takvim, kartpostal, duvar resmi, totem vb. dış mekân reklamlarında) kullanılması vb. projenin kapsamını oluşturmaktadır. Tasarımlardan oluşturulacak ilk 100 eserin sergisi istenildiği takdirde farklı ülke ve şehirlerde açılarak farkındalık düzeyi arttırılabilir.

Yukarıda ifade edilen gerekçelerden hareketle Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Adnan Kahveci Vakfı öncülüğünde dünyanın önemli sorunlarından biri olan çevre konusunda, “Sıfır Atık” temalı bir yarışma gerçekleştirmek bir ihtiyaç olarak görülmüştür.

Yarışma Takvimi

Son başvuru tarihi: 20 Mayıs 2020
Jüri değerlendirme: 27-30 Mayıs 2020
Sonuçların ilanı: 5 Haziran 2020

Katılım Koşulları

- Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında Türkiye ve Dünya’daki amatör ve profesyonel herkese açıktır.

- Tasarımın boyutları 70x100 cm olmalıdır. Ölçüleri uygun olmayan tasarımlar, elenmiş kabul edilecektir.

- Yarışma neticesinde başarı ödülü, mansiyon ve sergilenmeye uygun görülen eserler sergilenecektir.

- Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına kesinlikle çıkılmamalıdır.

- Tasarımların orijinalleri, CMYK modunda en az 300 dpi çözünürlükte bir sıkıştırma yapılmadan, fontlar convertlenerek kaydedilecektir.

- Tasarımların üzerinde herhangi bir logo, kurum adı veya işaret olmamalıdır.

- Her sanatçı/tasarımcı yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, sergilenmemiş (sosyal medya, youtube v.b dâhil) ya da katılmamış üç (3) adet tasarım ile katılabilir.

- Başvuru tasarımının daha önce sergilendiğinin ve/veya herhangi bir yarışmaya katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.

- Bu durumun tespit süreci, ilk 100’e giren afişlerin ( http://www.posterland.org/) web sitesinde kamuoyuyla paylaşılması, tasarımların 5 gün süre boyunca askıda kalması, benzerlik konusunda itiraz olduğunda veya tespit edildiğinde söz konusu tasarımın listeden çıkartılması ve yerine ondan sonra gelen tasarımın eklenerek duyurulması ile devam eder. Eklenen tasarım veya tasarımlar için, 2 gün itiraz süresi verilir. Eğer herhangi bir itiraz olmaz ise kesin sonuç ilan edilir. Eğer eklenen tasarımlar için de itiraz gelirse bu sürecin devam edip etmeyeceğine düzenleme kurulu karar verir.

- Yarışmada, sadece belirtilen konuda yapılacak olan afiş tasarımları değerlendirmeye alınacaktır.

- Yarışmaya katılan tasarımların üzerinde kullanılacak mesajların dili, Türkçe veya katılımcıların yerel dillerinden biri olabilir. Ancak yerel dillerden biri kullanıldığı takdirde mutlaka İngilizcesinin de olması gerekmektedir. Aksi durumda bu tarz tasarımlar değerlendirme dışı tutulacaktır.

- Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.

- Afiş tasarımı için sponsor, içerisinde ticari amaçlı logo veya görsel kullanılmamalıdır. Bunun yanısıra siyasi, insan haklarına aykırı, cinsellik içeren sembol ve görsel içermemelidir.

- Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı herhangi bir aşamasında iptal edebilir.

- Yarışmaya katılan ve tasarımları sergilenmeye değer bulunan tüm sanatçılar/tasarımcılar, bu şartnamenin hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Ödüller

Birincilik Ödülü: 10.000 TL ve Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü: 5.000 TL ve Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü: 3.000 TL ve Başarı Belgesi


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :