“Sanayiden Kültüre Mekânların Dönüşümü” Ulusal Öğrenci Fikir Projesi Yarışması

mimarizm.com / 26 Temmuz 2022
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından, şehir dışına taşınması ile atıl duruma gelecek Tokat Küçük Sanayi Sitesi alanı için düzenlenen “Sanayiden Kültüre Mekânların Dönüşümü” Ulusal Öğrenci Fikir Projesi Yarışması’na başvuru için son tarih 30 Eylül 2022.

Yarışmanın Amacı

Yarışma kapsamında, öğrencilerin kent içinde yerleşim alanı içerisinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi’nin Tokat’a hizmet edecek kültürel bir alan olarak yeniden işlevlendirilmesine yönelik fikir üretmeleri amaçlanmaktadır.

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan TR833 Bölgesinin Yeşilırmak Havzası Bölgesel Gelişme Ana Planında etkin bir mekânsal organizasyon oluşturulması amacı ve bu amacın hayata geçirilmesine yönelik kentlerin güvenli ve planlı biçimde geleceğe hazırlanması öncelik olarak yer almaktadır. Belirlenen bu amaç ve stratejinin uygulanması ile kentsel yerleşimlerde mekânsal olarak; ekonomik ve toplumsal faaliyetleri çeken, bu faaliyetlere olanak sağlayan ve bu faaliyetlerin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan kentsel ortamın oluşturulması planlı kentsel gelişmenin sağlanması ile hedeflenmektedir.

Yarışma Alanının Tanımı

Tokat Küçük Sanayi Sitesi’nin dönüşümüne yönelik olarak yarışmacı gruplardan:

- Alan için kentin güncel kamusal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çevre düzenleme ve tasarım fikirlerinin ortaya konulması,

- Alanın endüstriyel kimliğinin göz ardı edilmeden yeniden işlevlendirilmesi ve alan için kendine özgü bir kimlik tanımlanması,

- Yarışma alanının üst ölçekte yakın çevresi ile ilişkisinin analiz edilmesi

- “Sanayiden kültüre” şeklinde tanımlanan yarışma temasının Tokat özelinde düşünülmesi, Tokat kültürünün kent kimliğinin ve somut olmayan kültürel miras ögelerinin proje fikrinde mutlaka göz önünde bulundurulması beklenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

- Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı (TC ve KKTC de yer alan) üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, İşletme ve İktisat Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan, 3-5 kişilik ekiplerin katılımına açıktır.

- Proje çıktılarının mekânsal konsept planlarla beraber dönüştürülecek alanın işletme modelini de içermesi göz önünde bulundurularak proje geliştirme sürecinde ekiplerin farklı disiplinlerden öğrencilerden oluşturulması önerilmektedir.

- Ekip liderinin Şehir ve Bölge Planlama veya Mimarlık öğrencisi olması zorunludur.

- Katılımcı ekip liderlerinin "OKA Sanayiden Kültüre Mekânların Dönüşümü” yarışma raportörlüğüne sanayidenkulture@oka.org.tr e-posta adresi aracılığı ile ad, soyad, adres ve okul bilgilerini bildirerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Bütün ekip üyeleri için doldurulmuş, şartname ekinde yer alan Yarışmacı Katılım Formu ile ekip üyelerinin lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini sürdürdüklerini gösterir nitelikte Öğrenci Belgesi gönderilmelidir.

Seçici Kurul Üyeleri

Asil Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Burcu Erciyas – ODTÜ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Prof. Dr. Metin Şenbil – Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Dr. Cem Ayık – Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Doç. Dr. Aslı Altanlar – Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İbrahim Ethem Şahin – OKA Genel Sekreteri, Ahmet Yaraş – Tokat Belediyesi Başkan Yardımcısı (Şehir Plancısı)

Ödüller,

Birincilik Ödülü: 15.000 TL
İkincilik Ödülü: 10.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL
Mansiyon (1 adet): 3.000 TL

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı ve Kayıtların Başlaması: 18 Temmuz 2022
Saha Gezisi (Opsiyonel): 30 Temmuz 2022
Soruların Sorulması için Son Tarih: 12 Ağustos 2022
Dijital Son Teslim Tarihi (Mail Gönderimi için Son Tarih): 30 Eylül 2022
Sonuçların Açıklanması: 21 Ekim 2022
Ödül Takdimi ve Belediye Sunumu: 28 Ekim 202

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :