Murat Artu ve Mimarlık Tutkusu Öğrenci Yarışması

mimarizm.com / 26 Aralık 2022
TürkSMD’nin 2003 - 2006 yılları arasında 9. ve 10. Dönem Başkanlığını yapmış olan ve 2021 yılında vefat eden Murat Artu anısına Artu Ailesi tarafından düzenlenen “Murat Artu ve Mimarlık Tutkusu Öğrenci Yarışması”nın son teslim tarihi 31 Mart 2023.

Murat Artu

Murat Artu 10 Ocak 1954 yılında İzmir Karşıyaka'da doğdu. 1978 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun olduktan sonra 1981'de aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Öğrenciliği sırasında Sezar Aygen, Doruk Pamir ve Yusuf Dino ile çalıştı. 1981 yılında Aytek İtez ile Artu & İtez Mimarlık Ofisi’ni kurdu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde bir dönem ve Mimarlar Derneği 1927’de çeşitli dönemlerde yönetim kurulu üyesi olan Murat Artu, kuruluşundan hemen sonra 1988 yılından başlayarak TSMD üyesi oldu ve iki dönem başkanlığını yürüttü. Murat Artu 1985'te Eren Artu ile kurduğu Artu Mimarlık Ltd. Şirketinde mimarlık faaliyetlerini aramızdan ayrıldığı 2021 yılına değin, son 11 yılı Bodrum Yahşi'de olmak üzere, sürdürdü.

Mimarlığın yanı sıra felsefe, edebiyat, müzik, fotoğraf ve plastik sanatlara da yoğun ilgi duydu. Murat Artu Ankara Caz Derneği'nin kurucularından olmanın yanı sıra Bodrum Klasik Müzik Derneği üyesiydi. Kişisel fotoğraf sergisi yanı sıra fotoğrafları ve çizimleri ile bazı karma sergilerde de yer aldı.

Amaç ve Konu

Murat Artu, yetenekli bir genç olarak ODTÜ Mimarlık Fakültesini kazanıp, ARCH101 Temel Tasarım işliği ile eğitimine başladığında aklında hep felsefe okumak vardı ve her an okul ya da bölüm değiştirmek gündemindeydi. Ne zaman ki tasarım ödevi olarak "Zaman Ölçer” konusu verildi, tutumu kökten değişti. Bunun nedeni istenenin "Saat’ olmamasıydı. Murat Artu da tel ve çivilerden oluşan bir nesne üretti. Bu çalışması ile en yüksek not olan "AA” alınca, içinde olduğu eğitim ortamının tam anlamıyla onun yaratıcılığını koruyan ve yücelten bir eğitim süreci olduğuna karar vererek ODTÜ’de mimarlık eğitimine devam etti. Böylece mesleğimiz nitelikli ve yaratıcı bir mimar, iyi bir düşünür kazandı.

Murat Artu anısına düzenlenen bu yarışmanın amacı birinci sınıf öğrencileri için, tıpkı Murat’ın birinci sınıf deneyiminde olduğu gibi, yaratıcı, özgün düşünceleri ve tasarımları ile ortaya koyacakları başarılarını ödüllendirerek mimarlık mesleğini benimsemelerine, sevmelerine bir motivasyon sağlamak ve ileride mimarlık mesleğine katkıda bulunacak genç mimarlara bu yolda el vermektir.

Bir Canlı Tasarlayın

Kendi tasarım deneyiminden kaynaklanan ve Eren Artu ile paylaştığı düşünceler arasında, tasarımı belirleyen sürecin başlangıç noktasının konunun tanımlanması, yani "Proje Şartnamesi” (Project Brief) olmasıydı. Mimarlık eğitiminin başındaki bir öğrenciye sormak istediği soru ise bir ağacı düşlemeden önce onu var edecek "tanım’ın nasıl yapılacağıydı. Yarışmamızın konusu da onun bu sorusundan ilham aldı.

Canlı ve canlı olmak üzerine düşünmenizi, kendi canlı olmak tanımınızı ortaya koymanızı ve bunu temsil eden canlıyı anlatmanızı bekliyoruz. Canlı çok anlamlı bir sözcük. Yaşamak, yaşamın parçası olmak, yaşamı etkilemek, dönüşmek, dönüştürmek, çevresine duyarlı olmak, çevresini etkilemek, etkilenmek, hepsi de canlı olmanın boyutları.

Canlı tanımı genişletilebilir. Sözgelimi, mekanlar da canlıdır. Geceleri uykuya yatıp sabah ışığıyla tekrar uyanırlar. Mekanlar canlıdır çünkü onların kendilerine göre bir tılsımları vardır. İyi bir kütüphane size otur ve oku derken iyi bir konser salonu otur ve müziği hisset, iyi tasarlanmış bir müze ise otur ve biraz düşün der. Canlı olmak yalnız nefes almak demek değildir, canlı olduğumuzun kanıtı verdiğimiz mesajdır. Doğa her zaman canlılığı bize dayatır. Hayatta hiçbir şey aynı kalmaz ve devamlı değişir. Ancak zamana karşı direnen her sanat eseri canlıdır.

Sizden de istenen bir canlı tasarlamanız. İster oluşum programını, var olma, etkileşme sınırlarını tanımlayın, isterseniz düşündüğünüz canlıyı tasarım diliyle anlatın. Canlının varoluş nedenleri sizin belirleyeceğiniz değerler sistemi ile uyumlu olabilir, ya da çağımızın evrensel değerleri ile bağ kurabilirsiniz.

Katılım ve Sunum Koşulları

Yarışmayı Düzenleyen Kurumlar: Yarışma Artu Ailesi tarafından Bodrum Mimarlık Merkezi ve Kütüphanesi, BODTÜM, FSSF, MİMARLAR DERNEĞİ 1927 ve TSMD kurumlarının desteği ile düzenlenmektedir. (alfabetik sıra ile)

Yarışma dili Türkçedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

• Tüm ülkelerden katılmak mümkündür.

• Katılacaklar denkliği kabul edilen Temel Tasarım Eğitimi veren herhangi bir Yüksek Öğrenim kurumunda eğitim gören, "Birinci Sınıf” öğrencisi (birinci sınıfı 2023’te bitirenler dahil) olmalıdır.

• Yarışmaya aşağıdakiler katılamaz:

Jüri üyelerini belirleyenler ve atayanlar

Jüri üyelerinin (danışman, asli) 1. dereceden akrabaları, ortakları ve çalışanları

Yarışmaya katılmak için internet üzerinden:

https://www.bodtum.org/

https://www.md1927.org.tr/

https://www.tsmd.org.tr/

adreslerinin birinden şartnameyi indirmek ve yarisma@artu.com.tr adresine okuduğunuz eğitim kurumundan almış olduğunuz e-posta adresiniz ile konusu “Murat Artu ve Mimarlık Tutkusu Öğrenci Yarışması” olan bir e-posta yollayarak şartname aldığınızı bildirmek gereklidir. Bu e-posta sadece şartnameyi aldığınızı ve yarışmaya katılım niyetinizi gösterir. Yarışmaya proje teslim etmeniz aşamasında gönderim şekli ve şartları aşağıda ayrıca anlatılmaktadır. Kimlik belirlemesi için e-posta adresinde $@abcdun.edu” olması yeterlidir. Birinci Sınıf öğrenciliğinin belgelenmesi ise yalnız kazanan öğrenciler için istenecektir.

Yarışmaya Grup olarak katılabilirsiniz. Grup olarak katılmanız durumunda yukarıdaki şartları tüm grup üyeleri karşılamalıdır. Grup katılımlarında yalnız bir kişinin şartname alma bildirimi yapması yeterlidir.

Sunum Koşulları

• Bir adet A2 pafta üzerinde 2 boyutlu sunum istenmektedir. Bu sunum sözel, grafik, çizim veya maket fotoğrafları olabilir. Projeler dijital olarak jpg veya pdf olarak gönderilecektir. (200 ve üstü dpi, en çok 25 MB). Dileyen yarışmacılar elde çizim yaparak ve bunu tarayarak dijital proje teslim edebilirler. Projeler en geç Yarışma teslim tarihinde e-posta ile yarisma@artu.com.tr adresine yollanacaktır.

• Her katılımcı kendisine 8 rakam ve 2 harften oluşan bir rumuz belirleyecek ve paftanın sağ üst köşesinde 12 punto ile belirlediği rumuz (ab12345678 gibi) bulunacaktır. Sunum paftası üzerinde rumuz haricinde yarışmacının kimliğini belli eden herhangi bir ibare, harf, şekil vs. olmamalıdır.

• E-posta ile gönderilen dijital paftalarda bu rumuz ayrıca e-postanın konu kısmına yazılacaktır. E-postanın metninde ise yarışmacının isim soyadı, okuduğu okul ve bölüm, telefon numarası bilgileri bulunacaktır. Sunum paftası ise pdf veya jpg dosyası olarak e-postanın ekinde yer alacaktır. Bu dosyanın ismi de belirlediğiniz rumuz olacaktır. Kimlik bilgileri jüriye aktarılmayacak, sadece ek olan sunum paftaları jüriye aktarılacaktır.

• Paftadaki rumuz, teslim için gönderilecek e-postada konu kısmına yazılacak rumuz ve sunum paftası dosyanızın ismi olan rumuz ile hepsinin aynı olması gerekmektedir.

• Tüm çalışmalar özgün olmalıdır, aksi belirlenen çalışmalar yarışmadan elenecektir.

Soru Cevaplar

Tüm katılımcılar şartname ile ilgili sorularını yarisma@artu.com.tr adresinden e-posta ile jüriye yollayabilirler (aşağıda belirtilen tarihe kadar). Tüm gelen sorular tarihi ve saati daha sonra bildirilecek olan bir Zoom toplantısında jüri tarafından interaktif olarak yanıtlanacaktır. Dileyen yarışmacılar bu Zoom toplantısına katılabilir. Bu toplantının özet notları katılım bildirenlere ayrıca e-posta ile yollanacaktır.

Değerlendirme

Jüri (alfabetik sıra ile)

Danışman Jüri: Eren Artu, Çiğdem Batur, Bilon Gürayman, Zehra Gürayman Kundak, Şule Kükrer

Asil Jüri: Suha Özkan (Jüri Başkanı), Esin Boyacıoğlu, Ercüment Gümrük, Abdi Güzer, Nevzat Sayın, Erkut Şahinbaş, Nesrin Yatman

Ödüller

Aile Ödülleri: Jürinin seçeceği 5 projeye 5 eşit ödül olarak 8000’er TL verilecektir.

TSMD Özel Ödülü: Jürinin seçeceği 1 projeye ödül olarak 8000 TL verilecektir.

Mimarlar Derneği 1927 Özel Ödülü: Jürinin seçeceği 1 projeye ödül olarak 8000 TL verilecektir.

BODTÜM Özel Ödülü: Jürinin seçeceği 1 projeye ödül olarak 8000 TL verilecektir.

FSSF (Faruk Sade Sanat Fonu) Özel Ödülü: Jürinin seçeceği 1 Projeye ödül olarak 8000 TL verilecektir.

Bodrum Mimarlık Merkezi ve Kütüphanesi Özel Ödülü: Jürinin seçeceği 1 Projeye ödül olarak 8000 TL verilecektir.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı: 25 Aralık 2022
Son soru sorma tarihi: 1 Şubat 2023
Cevaplar için Zoom toplantısı: Katılımcılara sonra bildirilecektir
Teslim tarihi: 31 Mart 2023

Yarışma Sonuçlarının İlanı

• Yarışma sonuçları Destekleyen kurumların web sitelerinde yayınlanacaktır.

• Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül tutarları, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Para ödülleri, Türkiye’ deki banka hesaplarına transfer edilecektir.

• Kolokyum: Kolokyum çevrimiçi yapılacaktır, tarihi yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır.

Notlar:

- Murat Artu’nun yaşam ve mimarlık konusundaki görüşlerini merak eden katılımcılar aşağıda bağlantısı olan YouTube videosunu izleyebilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :