Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Mimari Proje Yarışması

mimarizm.com / 21 Ocak 2016
Lüleburgaz Belediyesi, Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi'nin tasarlanması için iki aşamalı mimari proje yarışması düzenliyor.

Yarışma, mevcut İmar Planlarına uygun, çevreye uyumlu, kentin kimliğini yansıtan, bölge ve şehir halkının kullanımına yönelik toplum yararını gözeten, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, güzel sanatları teşvik eden, peyzaj tasarımları ile desteklenen açık alanlarıyla çevrenin yeşil alan kullanımını geliştiren ve Mimarlık ve tüm Mühendislik alanlarında çağdaş, ekonomik çözümler öneren özgün projelerin elde edilmesini amaçlıyor.

Yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası üyeleri katılabiliyor. Yarışma şartnamesi için şartname bedelinin (50.00 TL) “Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile Lüleburgaz Belediyesine ait  Ziraat Bankası hesabına yatırılması gerekiyor. Dekontun isim ve adres ile birlikte belediyenin adresine elden teslim edilmesi veya posta-faks ile gönderilmesi halinde dekontu alan belediye, yarışmacı adresine şartnameyi iadeli taahhütlü olarak gönderecek.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı  22 Ocak 2016
Birinci Aşama Son Soru Sorma Tarihi  9 Şubat 2016
Birinci Aşama Cevapların Gönderilme Tarihi  13 Şubat 2016
Birinci Aşama Proje Teslim Tarihi 24 Mart 2016
Birinci Aşama Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi  30 Mart 2016
Birinci Aşama Sonucunun Bildirimi  4 Nisan 2016
İkinci Aşama Son Soru Sorma Tarihi  14 Nisan 2016
İkinci Aşama Cevapların Gönderilme Tarihi  18 Nisan 2016
İkinci Aşama Proje Teslim Tarihi  17 Mayıs 2016
İkinci Aşama Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi  23 Mayıs 2016
Sonuçların İlanı  27 Mayıs 2016
Sergi Tarihi  30 Mayıs 2016
Kolokyum ve Ödül Töreni  4 Haziran 2016

Jüri Üyeleri
Hüseyin Sinan Omacan, Y.Mimar (İTÜ) (Jüri Başkanı)
Ali Cengizkan, Mimar (Prof. Dr., ODTÜ)
Feride Önal, Mimar (Doç.Dr., MSGSÜ)
Yakup Hazan, Y.Mimar (Rest.Uz., ODTÜ)
Deniz Dokgöz, Mimar (Doç. Dr., DEÜ)
A.Yeşim Çağlayan, Peyzaj  Mimarı (Yrd.Doç.Dr., İÜ)
Erdinç Keskin, İnşaat Mühendisi (Yrd.Doç.Dr., KOÜ)
Danışman Jüri Üyeleri
Emin Halebak, Makine Mühendisi, Lüleburgaz Belediye Başkanı
Kevser Özkan, Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı
Rasim Aslan, Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı
Necmi İnci, Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı
Gökhan Kaya Atay, Plan Proje Müdürü
Yedek Jüri Üyeleri
Ozan Öztepe, Y.Mimar (YTÜ)
Yıldırım Figi, Y.Mimar (YTÜ)
Murat Özyavuz, Peyzaj Mimarı (Doç. Dr., AÜ)
Saadet Gökçe Gök, İnşaat Yüksek Mühendisi (İTÜ)

Raportörler
Zeynep Tüfekçioğlu, Endüstri Mühendisi (DÜ)
Burcu Bağcı  Mimar, (LAÜ)
Gizem Pilavcı  Mimar, (MSGSÜ)

Ödüller
1. Ödül  60.000 TL
2. Ödül  50.000 TL
3. Ödül  40.000 TL
Mansiyon  30.000 TL
Mansiyon  30.000 TL
Mansiyon  30.000 TL
Mansiyon  30.000 TL
Mansiyon  30.000 TL

Satınalma opsiyonu jürinin değerlendirme sürecine bırakılarak ayrıca bütçelendirilecek ve değerlendirilecek. Birinci aşama sonunda, ikinci aşamaya katılan her ekibe 10.000 TL ön ödeme yapılacak, bu ödeme nihai ödülden düşülecek.

Yarışmaya Katılma Esasları:

1. Aşama için:
Türk  Mühendis  ve  Mimar  Odaları  Birliğinin,  Mimarlar  Odası  üyesi  olmak  ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,  
Ekip olarak katılımlarda Mimar bir üyeyi ekip başı belirlemiş olmak,
Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak, 
Jüri  üyeleri  (danışman,  asli,  yedek)  ve  raportörlerle  bunların  1.  dereceden  akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak, 
Şartname  alıp  isim  ve  adreslerini  yarışma  raportörlüğüne  kaydettirmek,  (Ekip  olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)  
Yarışmayı  açan  idarede,  yarışma  ile  ilgili  her  türlü  işlemleri  hazırlamak,  yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
Yarışmayı  açan  idare  adına  hareket  eden  danışmanlar  ile  bunların  çalışanları  arasında olmamak,
4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak

2. Aşama için: 
Ekip içerisinde bir Peyzaj Mimarı bulundurmak,
Statik, mekanik, elektrik ve gerekli görülen diğer uzmanlık alanlarından danışmanlık almak ve bunu ilgili belge ve raporlarla desteklemek, 
Ekip üyesi Peyzaj Mimarı ile danışmanlık alınan diğer uzmanların ilgili Oda üyeleri olduklarını ve meslekten men cezası almamış olduklarını gösteren belgeleri sunmak gerekmektedir.

Bu  şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış  olsalar  da  tasarımları  yarışmaya  katılmamış sayılacak  ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilecek.
 


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :