Karaduvar Mahallesi Kentsel Tasarım Proje Yarışması

mimarizm.com / 23 Şubat 2021
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Karaduvar Mahallesi Kentsel Tasarım Proje Yarışması"nda proje teslimi için son tarih 28 Temmuz 2021.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışmanın türü; Karaduvar Mahallesinin kimliğini belirleyen, doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanım açısından önem taşıyan kesimlerinde özel uygulama   ayrıntıları içerecek biçimde hazırlanan plan ve projeler ile üst ölçekte kimlik ve dil çalışması, orta ölçekte yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını amaçlayan kitle-açık alan düzenleme çalışması, alt ölçekte ise kitleler arası boşlukların çevresel tasarımını içeren kentsel tasarım proje yarışmasıdır.

Yarışmanın şekli; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23. Maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda serbest, ulusal ve tek kademeli kentsel tasarım proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışmanın yeri; Yarışma alanı Mersin İli Akdeniz İlçesi Karaduvar Mahallesi sınırlar içinde kalan alanının tamamından oluşmaktadır. Yarışma alanı sınırları eklerde (halihazır dwg dosyasında) tanımlanmıştır.

Yarışmanın Konusu; Karaduvar Mahallesi sınırları içinde kalan sanayi tesisleri, tarım alanları ve balıkçılıkla uğraşan işletmelerin birbirine zarar verecek şekilde plansız gelişmesi sonucunda mekân ve kamusal kullanım açısından niteliksizleşen Karaduvar Mahallesinin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimini sağlayacak kentsel tasarım önerilerinin elde edilmesidir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (f) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

- Ekip olarak katılımlarda idareye karşı ekibi temsilen bir ekip başı belirlemiş olmak,

- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

- Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

- Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

- Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

- 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,

- Yarışmaya içinde en az bir şehir plancısı, bir mimar ve bir peyzaj mimarı olması koşuluyla ekipler katılabilir. Gereksinim duyulması halinde diğer meslek alanlarından kişiler, ekipte danışman veya yarışmacı olarak da yer alabilir. Ekipte, yarışmacı olmak koşulu ile Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı Ekip Temsilcisi olabilir.

- Yarışmaya katılmak isteyenlerin 50 TL şartname bedelini “Mersin Büyükşehir Belediyesi Karaduvar Mahallesi Kentsel Tasarım Yarışması” açıklaması ile Mersin Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Vakıflar Bankası Mersin şubesi hesabına (IBAN: TR56 0001 5001 5800 7287 3534 36) yatırması; alınacak dekontu ve yarışmacıların isim ve adreslerini yarışma web adresinde yer alan yarışma katılım belgesini doldurarak raportörlüğe elden veya e-posta yolu ile iletmesi gerekmektedir. Ekip Temsilcisinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir. Yarışmaya kayıt için son tarih projelerin son teslim tarihidir. Projelerin son teslim 14.06.2021 Pazartesi günü saat 17:00’dan önce yarışmaya kayıt yaptırmamış olan yarışmacıların projeleri, şartname bedeli ödenmiş olsa dahi teslim alınmaz.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlan Tarihi: 22.02.2021
Son Soru Sorma Tarihi: 19.03.2021
Soruların Yanıtlarının İlan Tarihi: 30.03.2021
Projelerin Son Teslim Tarihi: 28.07.2021
Kargo ile Teslim Alım için Son Gün: 02.08.2021
Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarih: 06.08.2021
Jüri Değerlendirme Bitiş Tarihi: 12.08.2021

Jüri Üyeleri (Danışman, Asli ve Yedek) ve Raportörler

Jüri Danışman Üyeleri

Vahap SEÇER: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
Mine LİMAN: Mimar

Asıl Jüri Üyeleri

Lale ÖZGENEL: Mimar/Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Berrin SİREL: Peyzaj Mimarı/Çukurova Üniversitesi
Tolga LEVENT: Şehir Plancısı/Mersin Üniversitesi
Nida NAYCI: Mimar/Mersin Üniversitesi
Kutlu SEZEN: Mimar/Etüt ve Projeler Daire Başkanı

Yedek Jüri Üyeleri

Sabri KONAK: Mimar
Sema UĞURLU: Mimar
Bengü KESKİN: Peyzaj Mimarı

Raportörler

Havva ÇAKMAK: Mimar/M.B.B. Kentsel Tasarım Şube Müdürü
Şeyda KAYMAZ: Mimar/M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
Derya ÇAĞ: Mimar/M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

Raportör Yardımcıları

Aysel Selcan KÜÇÜKALIÇ ERTURHAN: Mimar/M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

Verilecek Ödüller

1. Ödül: 75.000 TL
2. Ödül: 60.000 TL
3. Ödül: 45.000 TL

Mansiyon (3 Adet Eşdeğer): 20.000 TL

Ayrıntılı bilgi ve şartname için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :