Genç Sanat 8: Güncel Sanat Proje Yarışması

mimarizm.com / 23 Şubat 2022
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Genç Sanat 8: Güncel Sanat Proje Yarışması"nın başvuruları 1 Ağustos - 5 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Yarışmanın Amacı ve Kapsamı

Bakanlığımızca; ülkemizdeki güncel sanatı ve genç sanatçıları desteklemek amacıyla 2022 yılı içerisinde düzenlenecek olan “Genç Sanat: 8. Güncel Sanat Proje Yarışması”nın kavramsal çerçevesi; Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın vefatının 60. yıldönümü olması münasebetiyle, Tanpınar'ın “Her Şey Yerli Yerinde” dizesi olarak belirlenmiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın edebiyat, düşünce, estetik ve sanat anlayışı; huzuru arayan bir benliğin, “zaman”, “mekân”, “eşya” ve “hafıza” ile etkileşimleri üzerinde yükselir. Bu kapsamda yarışma; Tanpınar’ın çalışmalarına merkez oluşturan “zaman" kavramı üzerinden onun estetik anlayışı ile ifade gücünü ortaya koyarken, Tanpınar’ın genç sanatçıların eserlerine olan tesirini de gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır.

Katılım Koşulları

- Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında ülkemiz ve YÖK denkliği olan yurtdışındaki üniversitelerin; Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (önlisans), Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ile uygulamalı sanat eğitimi veren Eğitim Fakültelerinin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) düzeyde eğitim gören ve 2021-2022 öğrenim yılları içerisinde mezun olan 35 yaş ve altı (36 yaşından gün almamış)  T.C. vatandaşı katılımcılara açıktır.

- Önlisans/ lisans eğitimini yukarıda belirtilen fakültelerde tamamlayan ancak lisans/ lisansüstü eğitimine farklı fakülte/enstitülerde devam eden kişilerin katılımı ancak hâlihazırda öğrenim gördükleri üniversitelerden güncel öğrenci belgesinin yanında lisans diplomalarını beyan etmeleri durumunda kabul edilecektir. Ayrıca yukarıda belirtilen fakülteler dışında öğrenim gören ancak güzel sanatlar eğitimi veren farklı fakülte ve enstitülerden ders alan öğrenciler transkriptlerini beyan etmek şartıyla yarışmaya katılabilirler.

- Yarışma; video, fotoğraf, yerleştirme, yeni medya, grafik, resim, seramik, baskı, heykel ve karışık teknik gibi görsel sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.

- Katılımcılar görsel sanatlar içerisinde değerlendirilebilecek kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzeme ile eser ya da projelerini hazırlamakta, yeni yaklaşımlar önermekte serbesttirler. Ancak eserin kapalı mekânda sergileneceği düşünülerek hazırlanması gerekmektedir.- Her katılımcı daha önce herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) ödül almamış ya da sergilenmemiş ve son iki (2) yıl içerisinde üretilmiş kendilerine ait özgün bir (1) adet eser ile yarışmaya katılabilir.

- Başvuru eserinin daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Ayrıca esere ait görseller belge niteliği taşıyacağından çevrimiçi yapılacak başvuruda yer alan görsellerde herhangi bir düzenleme yapılmamalı, görseller ile eserin aslı uyumlu olmalıdır. Bu hususların ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.

- Katılımcılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

- Eserlerin en uzun kenarı, genişliği veya yüksekliği iki buçuk (2,5) m’yi, video eserlerin süresi ise iki (2) dakikayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.

- Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.

Genç Sanat 8, Güncel Sanat Proje Yarışması ve Sergisi

- Başarı ödülü, mansiyon ve sergileme alan eserler, seçici kurul değerlendirmesi ile belirlenerek, 2022 yılı içerisinde açılacak sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.

- Sergi düzeni, Bakanlıkça belirlenecek olan sergi küratörü tarafından oluşturulacak olup katılımcılar sergi düzenine müdahale edemeyecektir.

- Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecektir. Katalogda yarışmacının eser görseli, eser adı ve teknik özellikleri, eserin kavramsal açıklaması ile yarışmacının adı soyadı, okulu ve e-posta adresi yer alacaktır. Katalog Türkçe/İngilizce olarak basılacağından kişisel bilgilerin yanı sıra kavramsal tanımın da Türkçe/İngilizce metninin özenli ve doğru olarak sisteme yüklenmesi önem arz etmektedir.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı, sergiye teslim edilen eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek kayıp veya her türlü zarara ilişkin değer tespiti yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonun kararı geçerlidir.

- Sergi tarihi ve yeri daha sonra Bakanlığımız resmi internet sitelerinden (https://www.ktb.gov.tr/, https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ ) duyurulacaktır.

Ödüller

Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda;

Başarı Ödülü (5 adet): 18.000 TL + Başarı Belgesi

Mansiyon (5 adet): 9.000 TL + Başarı Belgesi

Sergileme (30 adet): 2.000 TL+ Katılım Belgesi verilecektir.

- Yarışma sonuçları, Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak olup, katılımcılar telefon ya da e-posta ile ayrıca bilgilendirilmeyecektir.

- Sergiye giren tüm eserlerin sergide yer alması zorunludur. Yarışma neticesinde eseri sergilemeye giren ancak eserini sergilemekten vazgeçen katılımcıların, yarışma sonuçlarının açıklanmasını takiben üç (3) gün içerisinde ıslak imzalı dilekçe ile yarışmalı sergiden çekildiğini, para ödülünden ve başarı belgesinden feragat ettiğini Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne beyan etmesi gerekmektedir.

- Başarı ödülü ve mansiyon alan katılımcılar, başarı belgesini ödül töreni ve sergi açılışında almalı, katılım sağlamayacak olmaları durumunda mücbir sebep göstermeleri ve yerine bir vekil tayin etmelidir.

- Başarı ödülü, mansiyon ve sergileme alan katılımcıların düzenlenecek olan ödül töreni ve sergiye katılabilmeleri için; gerekli ulaşım, eser taşıma, konaklama gibi giderler kendi sorumluluğundadır.

- Yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, şartnamede belirtilen ödül ödemesi (damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra), hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kendilerine ait banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin belirtilen sürede hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, 2022 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

- Başarı ödülü ve mansiyon alan yarışmacılardan ödemeleri yapılmadan önce e- devletten alacakları "Gelir İdaresi Başkanlığı Borcu Yoktur" belgesi talep edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :