Adana - Seyhan Sucuzade Mahallesi Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

mimarizm.com / 04 Nisan 2016
Seyhan Belediyesi tarafından serbest, ulusal ve iki kademeli olarak düzenlenen yarışmanın ilk aşama proje son teslim tarihi, 28 Haziran 2016.

YARIŞMANIN AMACI 
Yarışmanın amacı, Adana Seyhan İlçe Belediyesi Sucuzade Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında oluşturulacak “Kent Meydanı ve Çevre Yapılarının Kentsel Tasarım ve Mimari Projesini elde etmek” üzere güzel sanatları teşvik etmek, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerini rekabet yolu ile geliştirmek, çok sayıda seçenek arasından mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden ekonomik, işlevsel ve yenilikçi çözümleri seçmektir.

YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ 
Yarışmanın konusu, Adana’da, Seyhan nehrinin batısında ve Seyhan ilçe belediyesine bağlı Sucuzade mahallesi sınırları içindeki Obalar ve Saydam caddeleri arasında kalan 1. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı’nın Kent Meydanı ve çevre yapıları için ayrılan (çevre yolları hariç) 32832 m2 büyüklüğündeki kesiminin Kentsel Tasarımı ve bu alanda yer alması öngörülen Ticaret, Sosyal, Rekreasyon ve Kültür Tesisleri Kompleksinin Mimari Projesinin arazi, çevre ve imar koşulları ve program verileri ile uyumlu ve çevrenin sağlıklı gelişmesine yönlendirici katkıda bulunacak bir bütün halinde hazırlanmasıdır. Yarışma alanının güneyinde kalan ve kentsel dönüşüm programının 2. Etabını oluşturan 81155 m2’lik alanın bu projeden nasıl etkilenebileceği de kentsel tasarım ve çevre düzeni çalışması çerçevesinde dikkate alınacaktır.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI 
Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (g) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, yetkileri idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:
a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak. 
b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
e) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
f) Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
g) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
h) Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, şartname bedeli olan 150 TL’yi (Yüzelli Türk Lirası) idarenin TR 7900 0150 0158 0072 8170 5682 nolu cari hesabına, Adana - Seyhan Belediyesi Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması Katılım Bedeli notuyla yatırmaları, şartname almaları ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres ve iletişim bilgilerini bırakmaları zorunludur.

Yarışmacılar şartname ve eklerini elden alabilecekleri gibi, banka dekontunu aşağıda belirtilen faksa göndermeleri durumunda, belgenin alınmasını takip eden gün şartname ve ekleri yarışmacının adresine gönderilecektir.

Şartname alma için son tarih 28 Haziran 2016 günü saat 17.00’dir. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

YARIŞMA TAKVİMİ 
Yarışmanın İlanı: 1 Nisan 2016
Sorular için son gün: 28 Nisan 2016
Cevapların İlanı: 5 Mayıs 2016
1. Aşama Proje Teslim Tarihi ve Saati: 28 Haziran saat 17.00’ye kadar
1. Aşama Juri Değerlendirme Tarihi: 28 Haziran - 15 Temmuz tarihleri içinde
2. Aşama Proje Başlangıcı: 15 Temmuz
2. Aşama Proje Teslim Tarihi ve Saati: 19 Eylül saat 17.00’ye kadar
2. Aşama Juri Değerlendirme Tarihi: 19 Eylül - 1 Ekim tarihleri içinde
Sonuçların ilanı, kolokyum ve sergi: Daha sonra ilan edilecektir


DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ
Zeydan KARALAR, Seyhan Belediye Başkanı
Ulaş TOROS, Dr. İnş. Müh, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı
Atilla YÜCEL, Prof. Dr. Y. Müh. Mimar, İTÜ, Yarışma Teknik Koordinatörü, UKÜ GST Mimarlık Fakültesi
Selçuk ÇOLAK, Doç. Dr. Proje Yöneticisi, Ç.Ü. İİBF
İpek DURUKAN, Yrd. Doç Dr. Mimar, ODTÜ, MÜ. Mimarlık Fakültesi 
Burak NAKIBOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Pazar Araştırmacısı, Ç.Ü. İİBF

ASİL JÜRİ ÜYELERİ 
Kaya ARIKOĞLU, Y. Mimar, Maryland Uni - Cornell Uni, Serbest Mimar, Adana
Nezih Recep AYSEL, Yrd. Doç. Dr. Mimar, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi
Tamer GÖK, Prof. Dr. Şehir ve Bölge Pl, ODTÜ, Em.Öğr.Ü, MÜ
C. Abdi GÜZER, Prof. Dr. Mimar, ODTÜ Mimarlık Fakültesi
Nevzat SAYIN, Mimar, DEÜ, Serbest Mimar, İstanbul
Berrin SİREL, Yrd. Doç. Dr. Peyzaj Mimarı, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi
Ahmed Kamil TANRIKULU, Prof. Dr. İnş. Müh, Ç.Ü. Müh- Mim Fakültesi 

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ
Reyhan ERDOĞAN, Doç. Dr. Peyzaj Mimarı, Akdeniz Üni, Ziraat Fakültesi
Tan KAMİL GÜRER, Doç. Dr. Mimar, YTÜ Mimarlık Fakültesi
Tolga LEVENT, Yrd. Doç. Dr. Şehir ve Bölge Pl, MÜ. Mimarlık Fakültesi
Muhittin YENGÜNER, İnş. Yük. Müh. ÇÜ, Serbest Müh, Adana

RAPORTÖRLER
Aysin AYSU, Y. Mimar, Seyhan Belediyesi
Serfıraz EKMEN, İnş. Müh, Seyhan Belediyesi
Simge ÖZTAN, Mimar-İnş. Müh. Seyhan Belediyesi

RAPORTÖR YARDIMCILARI
Dilek AVCIBAY, Seyhan Belediyesi 
Gülşah YILMAZ, Seyhan Belediyesi 


ÖDÜLLER 
A) BİRİNCİ AŞAMA: Bu aşama sonunda jüri başarılı bulduğu 10 adet projenin ikinci aşamaya alınmasına karar verecek olup, ikinci aşama sonuna kadar kimlikleri gizli kalacak olan bu on yarışmacı mansiyon almaya değer görülecek, her bir mansiyon sahibine ikinci aşama sonunda 10.000 TL ödenecektir.

B) İKİNCİ AŞAMA: İkinci aşamaya kalan ve teslim edilen projelerden üçü için toplam 120.000 TL ödül verilecektir. İdare ayrıca Satınalmalar için Jüri emrine toplam 10.000 TL verecektir. Jüri proje satınalma ve emrine verilen toplam tutarın dağıtımı konusunda serbesttir. 

Şartnameye ulaşmak için tıklayınız.


Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :