7 İklim 7 Bölge - Mahalle Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması

mimarizm.com / 12 Haziran 2017
TOKİ - Emlak Konut GYO A.Ş. tarafından, bu yıl “Mahalle” teması ile düzenlenen “7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışması”nın proje teslim tarihi 25 Ağustos 2017.

YARIŞMANIN AMACI
Hızlı nüfus artışı ve köyden kente yoğun göçlere karşı hazırlıksız yakalanan kentlerimizde yaşanan plansız ve kimliksiz yapılaşma, estetik değerlerin göz ardı edilmesi ve değişen yaşam koşulları; binlerce yıllık bir mimari kültür, gelenek ve birikimin yansıması olan mahallelerimizin özgün mekânsal ve sosyo-ekonomik dokularının bozulmasına ve kaybolmasına neden olmaktadır.

Bu durum özellikle geleneksel değerlere ve geleceğe aktarılması gereken çok zengin bir kültürel birikime sahip ülkemiz şehirlerinde, konut ve yaşam alanlarının yerel kimliğinin korunması ve yaşam kalitesinin arttırılması için yeni ve bütüncül değerlendirmelerin yapılmasını gündeme getirmektedir.

Şehirlerimizde var olan geleneksel ve kadim değerlerin günümüz yaşam koşullarına taşınmasına yönelik "mahalle" odaklı kentsel planlama ve tasarım ilkelerinin geliştirilmesi ile nitelikli kentsel mekânların sağlanmasına yönelik kararların üretilmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda yarışmanın amacı, insanların bir arada çeşitli etkileşimlerde bulundukları ve birbirlerinin hayatlarına dokundukları en temel alan olan mahalle alanının günümüz kentsel ihtiyaçları ile güncel şehircilik, kentsel tasarım, mimarlık ve peyzaj anlayışları doğrultusunda kurgulanarak;
- Kentsel ölçekte şehrin kimliğini ve sürdürülebilir gelişimini destekleyen,
- Yaşam alanı ölçeğinde (fiziksel ve toplumsal açıdan) güvenli, yaya dostu ve erişilebilir / engelsiz olan,
- Çevresel veriler (doğal yapı, iklimsel özellikler), yöresel mimari ve geleneksel değerlere saygılı ve sosyal bütünleşmeyi sağlayan,
- Estetik kalitede,
- İnsan odaklı yaşam alanlarının oluşmasını teşvik etmektir.

YARIŞMANIN KONUSU
"7 İklim 7 Bölge – Mahalle Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması" ile yukarıda bahsedilen amaca ulaşılması için mahalle dokusu, mahalle kültürü, sürdürülebilirlik, kimlik, insan / kullanıcı odaklılık, yaşam ve mekân kalitesi, sosyal yaşam, geleneksel değerler, modern yaşam gereksinimleri, sosyal bütünleşme, mimari öğeler, kentsel estetik ve peyzaj, siluet, ekoloji kavramları ile yeni şehircilik akımlarını "mahalle" ortak bileşeninde sentezleyerek, seçilen yarışma alanında;
- Yarışma alanının çevresiyle makro ilişkilerini gösteren 'konseptşema',
- Tasarımın genel politika, ilke ve stratejilerinin belirleneceği ölçekli 'ilkesel tasarım şeması',
- 'Kentsel tasarım projesi',
- 'Vaziyet planı',
- Tasarımı destekleyen kat planları, kesit ve görünüşler, perspektifler
- Maket ile bir bütün olarak geliştirilecek mahalle konseptli fikir projesidir.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Asli Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Murat GÜL (İ.T.Ü. - Mimar) Jüri Başkanı
Prof. Dr. Zekiye YENEN (Y.T.Ü.- Mimar-Şehir Plancı)
Doç. Dr. Yasin Çağatay SEÇKİN (İ.T.Ü.- Mimar)
Hicran ÇAKMAK (Emlak Konut GYO A.Ş. Projeler Dairesi Başkanı- Mimar)
Mustafa Levent SUNGUR (Başbakanlık TOKİ Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı- İnşaat Mühendisi)
Bünyamin DERMAN (Y.Mimar)
İbrahim Hakkı YİĞİT (Y.Mimar)

Yedek Jüri Üyeleri
Bülent ÖZTURAN (Başbakanlık TOKİ Etüd ve Proje Şube Müdürü-Mimar)
Serhat GÜNKAN (Başbakanlık TOKİ Statik ve Betonarme Şube Müdürü- İnşaat Mühendisi)
İlyas Fehim ÇELİK (Emlak Konut GYO A.Ş. 1 Nolu Proje Müdürü- Mimar)
Timuçin KURT (Başbakanlık TOKİ 1 No'lu Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü- Y.Şehir ve Bölge Plancı)

Danışman Jüri Üyeleri
Fatma VARANK (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yard. V.- Mimar)
Uğur İNAN (Başbakanlık TOKİ İmar Planlama ve Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı- Y.Şehir ve Bölge Plancı)
Beşir AYVAZOĞLU (Araştırmacı-Yazar)
Ömer L. ARI (Y. Mühendis)
Prof. Dr. İsmail COŞKUN (İstanbul Ü.-Sosyolog)
Kamil BULUT (Bakkallar Odası Bşk.)

Raportörler
Veysel GENÇDAL (Mimar)
Ahmet Kutluğ GAYRETLİ (Mimar)
Evrim KESKİN (Mimar)
Başak Betül KARABULUT (Mimar)

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 05/06/2017
Soruların İletilmesi İçin Son Tarih: 23/06/2017
Soruların Yanıtlanması İçin Son Tarih: 05/07/2017
Proje Teslim Tarihi ve Saati: 25/08/2017, saat 17:00'ye kadar.
Jüri Değerlendirmesi Başlangıcı: 07/09/2017
Sonuçların İlanı: 14/09/2017

ÖDÜLLER
1. Ödül: 125.000 TL
2. Ödül: 100.000 TL
3. Ödül: 75.000TL
1. Mansiyon: 35.000 TL
2. Mansiyon: 35.000 TL
3. Mansiyon: 35.000 TL

Ayrıntılı bilgi ve şartname için tıklayın.


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :