2023 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması: “Yaşamaya Elverişli Barınma/Konut Hakkı” ve Zorla Tahliyeler”

mimarizm.com / 20 Temmuz 2022
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin, “Yaşamaya Elverişli Barınma/Konut Hakkı” ve Zorla Tahliyeler” temasıyla düzenlediği 2023 Yılı Ajanda Fotoğraf Yarışması'nın son katılma tarihi 14 Eylül 2022.

YARIŞMANIN AMACI VE TEMASI

Konut sadece konut üzerine olmayıp ideoloji, iktidar, ırk vb. ile ilgilidir.
Eşitsiz bir topluma direnmek ve onu dönüştürmek için bir araç olarak kullanılabileceği gibi statükoyu yeniden üretmek için de kullanılabilir. David Madden (2018)

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) 2021 yılı temasını “Sağlıklı bir dünya için temiz çevre” olarak belirlemişti. UIA, bu temayla; “barınma, kamusal alanlar ve bunların iklim değişikliğiyle ilişkisi”ne odaklanarak 2030 küresel kalkınma gündemine katkıda bulunmayı hedefliyor.

UIA, tüm insanların yeterli barınma hakkına sahip olması gerektiğine vurgu yaparak,  dünya çapında 1,8 milyardan fazla insanın yeterli barınma hakkından yoksun olduğunun altını çiziyor. UIA’ya göre 2030 yılına kadar, dünya nüfusunun yüzde 40’ının, istihdam, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere erişim için bir ön koşul olan yeterli konut erişimine ihtiyacı olacak.

Son yıllarda konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan büyük artışlar, konuta erişimi iyice zorlaştırmaktadır. Mülkiyete bağlı konuta erişimin teşvik edilerek bunun dışındaki kiralık konut, kooperatifleşme vs. biçimlerinin sistemin dışına atılması bu sorunu gittikçe derinleştirmektedir.

Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla gittikçe artan zorla tahliyeler ve yıkımlar,  mega projelerin bir parçası olarak yapılan konutlar,  istisnasız tüm doğal alanların yapılaşmaya açılması ve TOKİ uygulamaları bu mülkiyet odaklı konut politikalarının sonuçlarıdır.

Tüm bu süreçlere dikkat çekmek ve farkındalığı yükseltmek adına TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak 2023 yılı Ajanda Fotoğraf yarışmasını Yaşamaya Elverişli Barınma/Konut Hakkı” ve Zorla Tahliyeler”  temasıyla düzenliyoruz.

YARIŞMA KOŞULLARI

Katılım Koşulları

- Yarışmaya, Türkiye’de çekilmiş en çok 6 adet renkli ya da siyah/beyaz fotoğrafla, Seçici Kurul üyeleri, Oda çalışanları ile Oda yöneticileri ve birinci derecede yakınları dışında herkes katılabilir.

- Fotoğrafların uzun kenarı en az 6.000 piksel olmalıdır.

- Baskılar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından sayısal müdahaleler bu özellik dikkate alınarak yapılmalı, görüntünün ana yapısı değiştirilmemelidir. Fotoğraf kenarlarında boşluk bırakılmamalı, herhangi bir çerçeveleme işlemi yapılmamalıdır.

- Fotoğraf üzerinde katılımcı hakkında ipucu oluşturabilecek isim, imza, tarih, logo vb. işaretlemeler yer almamalıdır.

- Yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış ve yayımlanmış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri katılamaz. Daha önce ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış ve yayımlanmış bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

- Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

- Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

- Yarışma şartnamesindeki kurallara aykırı davranan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

- Yarışmaya başkasının fotoğrafını gönderen, gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu bu anlamda yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, kendisine ait fotoğrafı bu amaçla başkasına kullandıran katılımcıların, ilk kural ihlalinde yarışmalara katılımı süresiz olarak kısıtlanır.

- Bunun dışındaki kural ihlallerinde yarışmacının, birinci kural ihlali durumunda 1 (bir) yıl; ikinci kural ihlali durumunda 3 (üç) yıl; üçüncü kural ihlali durumunda süresiz olarak yarışmalara katılımı kısıtlanır.

Katılımcılar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

YARIŞMA TAKVİMİ

Duyuru: 18 Temmuz 2022 Pazartesi
Son Katılma Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 17 Eylül 2022 Cumartesi
Sonuçların Açıklanması: 20 Eylül 2022 Salı
Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 4-14 Ekim 2022

Ödül Töreni ve Sergi Alanı: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy-Beyoğlu 34425 İstanbul

SEÇMELER

Seçici Kurulun yarışmaya katılan fotoğraflar arasından, temaya uygunluk ve Türkiye ile sınırlılık açısından yapacağı ön elemenin ardından; 41 adet fotoğraf 2023 yılı ajandası için seçilecektir.

SEÇİCİ KURUL (soyadına göre alfabetik sırayla):

Saygun Dura (Fotoğraf Sanatçısı), Didem Engin (Fotoğrafçı), Murat Germen (Fotoğrafçı, Eğitmen, Sanatçı), Şeniz Kabadayı (Fotoğraf Sanatçısı), Serdar Önal (Fotoğraf Sanatçısı), Mustafa Sarısakal (Mimar-Fotoğraf Sanatçısı), Hüsnü İlham Tibet (Mimar-Fotoğraf Sanatçısı), Özcan Yaman (Fotoğraf Sanatçısı)

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü: 5.000 TL
İkincilik Ödülü: 4.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 3.000 TL
Eşdeğer Ödül (En fazla 38-her biri): 300 TL.

Birincilik Ödülü verilecek fotoğraf, albüm ajandanın kapağı olarak kullanılacaktır. Ödül alan diğer fotoğraflarla birlikte eşdeğer tüm fotoğraflar ajanda içinde yer alacaktır. Ödülün yanı sıra tüm katılımcılara “Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kültürel Katkı Belgesi” verilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :