2023 VEKAM Araştırma Ödülü

mimarizm.com / 27 Mart 2023
Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 2023 VEKAM Araştırma Ödülü'nün son başvuru tarihi 20 Nisan 2023.

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), disiplin ve alan kısıtlaması olmaksızın Ankara ve çevresinin;

- Toplumsal, kurumsal ve ekonomik tarihini,
- Kültürel, sosyal, coğrafi ve çevresel özelliklerini,
- Kentsel, tarihsel, kültürel, edebî ve sanatsal gelişimini,
- Somut ve somut olmayan kültürel mirasını,
- Tarih içinde diğer kentler ve ülkelerle diplomatik, kültürel ve ekonomik ilişkilerini,
- Hukuk, tıp, eğitim alanında tarihsel süreç ve uygulamalara ilişkin kentsel unsurları,
- Kentsel yönetim ve kırsal bölge, kalkınma, büyüme, sürdürülebilirlik, turizm, doğal kaynaklar, demografik ve iklim değişikliği konularını araştıran, inceleyen bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla araştırma ödülü çağrısı açmıştır.

Başvuru Şartları:

1. Başvuru sahibi/sahiplerinin en az lisans düzeyinde mezuniyetinin olması gereklidir.

2. Araştırma ödülü, yeni başlayacak çalışmaları ve/veya başlamış ve halen devam eden ve başladığı tarihten itibaren en geç iki yıl sonunda tamamlanması hedeflenen çalışmaları kapsamaktadır.

3. Belgeleme, envanter çıkarma, listeleme, dijitalleştirme vb. çalışmalar başvuru kapsamı dışındadır.

4. Başvuru kapsamında hazırlanan çalışma/proje, Yüksek Lisans, Doktora tez çalışması olabilir.

5. Başvurular Türkçe ya da İngilizce dillerinden birinde yapılabilir.

6. Daha önce ödül almış proje yürütücüleri ancak 5 yıl sonunda tekrar proje yürütücüsü olarak başvurabilirler ancak projelerde araştırmacı, uzman vb. görevlerde yer alabilirler.

Başvuru Süreci

Araştırma Projesi Başvuru Formu doldurularak aayaokur@ku.edu.tr adresine gönderilmelidir. Formda ilgili alanlara ilişkin açıklamalar doğrultusunda doldurulmalıdır.

Formun sonunda Ek.2 olarak belirtilen referans mektupları, referans sahipleri tarafından aayaokur@ku.edu.tr adresine doğrudan iletilmelidir.

Eksik ya da hatalı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme süreci

- Başvurular Seçici Kurul tarafından değerlendirilir. Seçici Kurul, karar verici mercilere görüş bildirmek üzere değerlendirmesini yapar, başvuru sahiplerine karşı bir yükümlülüğü bulunmaz.

- Nihai değerlendirme, VEKAM Yönetim Kurulu tarafından Seçici Kurul görüşleri doğrultusunda yapılır.

- Araştırma ödülü almaya hak kazanan araştırma projeleri VEKAM web sayfasında yayımlanarak duyurulur.

- Seçici Kurul gerekli gördüğünde, başvuru ya da nihai proje değerlendirme sürecinde Proje Yürütücüsünden araştırmasına dair sunum ya da ara rapor isteyebilir.

- İletişim süreci, proje yürütücüsünün başvurusunda belirttiği e-posta adresi üzerinden gerçekleştirilir.

Araştırma Ödülü: Ödemeler ve Koşullar

- Her bir araştırma projesi için belirlenen ödül miktarı en fazla 30.000 T.L.’dir.

- Ödemeler, proje yürütücüsüne, nihai proje raporunun ve araştırma bulguları doğrultusunda yazılmış hakemli makalenin VEKAM’a teslim edilmesi ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından Merkez yönetiminin nihai onayıyla tek seferde yapılır.

Araştırmacının Sorumluluk ve Yükümlülükleri

- Araştırma ödülünü almaya hak kazanan proje yürütücüleri, zaman çizelgesine uygun olarak çalışmalarına başlamak ve Proje’yi aynı çizelgedeki tarihte neticelendirmekle yükümlüdür.

- Proje yürütücüleri, proje çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin sonuç raporunu ve projenin her türlü ürün ve çıktısını VEKAM’a sunmakla yükümlüdür.

- Proje yürütücüleri çalışmalarının sonucunda ele aldıkları konu çerçevesinde, ulaştıkları bulguları ortaya koyan ve değerlendiren hakemli bir makale hazırlamak ve Ankara Araştırmaları Dergisi’ne başvurmakla yükümlüdürler.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :