Learning Sky / Bilgi Ufku

mimarizm.com / 02 Nisan 2021
Salon Alper Derinbogaz, Uluslararası Songdo Kütüphane Tasarım Yarışması'na katıldığı "Learning Sky / Bilgi Ufku Habitat, Öğrenme ve Deneyimlemeye Dair" projesiyle mansiyona değer görüldü.

Okuma Odası

Songdo Kütüphanesi, kent merkezinde eğitim, bilgi, üretim ve teknolojinin iç içe geçtiği esnek bir alan önermektedir. Bölgenin mevcut sokak dokusunun insan ölçeğinden yoksun olması sebebiyle kütüphane salt statik bir yapı olarak değil, kentsel bağlantıları bir araya getirerek sosyal yaşama dahil olan ve bu etkileşim ile öğrenme ortamı oluşturan bir mekan olarak düşünülmüştür.

Genel Görünüm

Girişten Görünüm

Kütüphanenin üretimi ve inşası öğrenmenin felsefesi ile şekillenmektedir. Dijital üretim teknolojilerinin yapım sürecindeki kullanımı okuma, öğrenme, yaratma ve inşa etme arasındaki ilişkiyi vurgulamaktadır. Yapının içindeki zeminden ayrışarak ortaya çıkan kapalı alanları tanımlayan, merkezi fraktala benzeyen beton strüktürlerin 3D yazıcı teknolojisi ile oluşturulması öngörülmüştür. Matbaanın ve internetin insanlık tarihinde bilginin erişilebilirliği ve aktarımı üzerindeki dönüştürücü etkilerini, günümüzde 3D yazıcılar sürdürmektedir. Bilgiyi, koda veya deseni, fiziksel forma çevirerek inşaatın mümkün kılınması yapı içerisindeki yaşamda birçok anlamda dönüştürücü değişimi tetikler, inovasyonun temeli olan fikrin olasılıklarını arttırır.

İç Bahçeler

Çocuk Kütüphanesi

Songdo'nun öngörülen gelişimi kenti genç öğrencilerin, okuyucuların ve yaratıcıların dikkatini çeken bir eğitim şehri yapmaktadır. Kütüphane günümüzde pasif bir öğrenme alanı olmaktan giderek genişleyen eğitim ve öğrenim ağına bağlanarak bilgi ve fikirlerin inşası ile kendisini oluşturabilen bir mekan olarak hayal edilmiştir. Projenin dokuz maddelik manifestosu bu mekan inşasını tarif eder. Bu kurguda Kütüphanenin habitatı, kentin geleceğini şekillendirecek olan yeni nesil fikir avcılarına ilham vermek üzere kendi serbestisine sahiptir.

Öğrenme Habitatı Diyagramı

Teknoloji ilerledikçe, bilginin kapladığı alan da hızla büyümektedir. 3D baskı, çoğaltılan bilginin soyuttan fiziksel forma dönüşümünü ve kütüphane özelinde bu teknolojinin pasif öğrenmeden aktif biçimde sürdürülecek inşaata aktarılabilmesini hayal etmektedir. Songdo Kütüphanesi, 3D baskı strüktürü ile dijital teknolojiler yoluyla üretimde bir dönüm noktası olmayı umut etmektedir.

Oluşum Diyagramı

Kütüphane tasarımı, dijital fabrikasyonu binanın inşa sürecinin parçası haline getiren bir süreç önerir. Bu sayede zaman ve finans açısından daha verimli olacak olan Hibrid strüktür, yerden yükselen, kapalı mekanlar oluşturan ve üzerine yerleşen hafif ahşap çatıyı destekleyen 3D beton yazımı çekirdeklerden oluşur. Yapı ve mekansal organizasyonda 3D baskı tekniğinin üretim çapından yola çıkan modüler altıgen üretim gridini baz alır. Grid, strüktürlerinin inşasının yanısıra bahçe açıklıklarının ve çatı ışıklandırmalarının konumlarını da belirleyici niteliktedir. 3D baskı ile inşa edilecek strüktürün özelliklerinden ortaya çıkan fraktal çekirdek formları/yapıları, yapının çevresel etkilerini ve ekonomik maliyetini düşürerek alışılmadık geometrilerin inşasına olanak sağlar.

Kütüphane bir keşif ve ilham alanıdır. Çağdaş öğrenme teorisi, insanların kendi deneyimleri yoluyla aktif olarak kendi bilgilerini inşa ettiklerini veya oluşturduklarını öne sürer. Yaparak öğrenme, başka bir ifadeyle bilgiyi etkileşime dayalı ve geleceğe dönük bir yaklaşım olarak görme, Bilgi Ufku projesinin temel yaklaşımını oluşturur. Sessiz okuma, bireysel ve grup çalışmaları için oluşturulan özel kütüphane mekanlarının yanı sıra, multimedya üretim laboratuvarı, teknoloji odaklı ve yaratıcı atölye ortamları öğrenme yöntemlerine alternatif yaklaşımlar sağlar.

Kütüphanenin mekansal organizasyonu, gökyüzüne ve doğaya karşı uzanan geniş açıklıklar ile oluşturulan merak ve keşif duygusuna dayanmaktadır. Ana alanlar akışkan ve açıktır, bahçeler kullanıcıları ana bilgi noktasına yönlendirirken kütüphanenin sunduğu mekanları özgürce keşfedebilecekleri ortak alana uzanır. Okuma alanları cam bölmelerle ayrılmıştır, böylece kütüphane alanları ve iç bahçelere kent gözünden de görünürlük sağlanır. 3D baskı yöntemi ile oluşturulan çekirdek yapıların her biri özel işlevleri kapsar: Oditoryum, sessiz okuma odası, multimedya yapım laboratuvarı, çocuklar için öğrenme alanı ve koruma odası. Çekirdek yapılar ve iç bahçeler, insanları öğrenme ve deneyimleme faaliyetlerine katılmaya davet eden açık ve serbest bir akışı oluşturan alanlardan oluşan altıgen bir grid sistem üzerinde düzenlenir.

Zemin Katı Planı

Kütüphane, gelgit düzlüklerinin ekolojik mirasının izini süren ve doğa ile bütünleşen zemininin uzantısı olarak ortaya çıkmaktadır. Arkasında bıraktığı kopuk kentsel dokunun siluetinin ve yüksek yapı bloklarının aksine tek katlı kütüphane yapısı, farklı akslardan kullanıcıların dikkatini çeken ve bir dizi iç bahçeyi oluşturan topoğrafya gibidir. Güneydoğu tarafındaki park girişi, parktan kütüphaneye uzanan bir yaya yoluna bağlanır, gözetleme kulesi ve kuş yuvası kulesi ziyaretçileri, çocukları ve doğal yaşamı kendisine çeker. Yapının kuzey ve güney girişleri ise kütüphanenin önünde kendiliğinden oluşan sosyal buluşma noktaları tanımlar.

Vaziyet Planı

Kütüphanenin peyzaj düzeninde Asya tarihindeki geleneksel bahçe kültüründen ve tarihteki edebiyat/şiir bahçelerinden esinlenilmiştir. Bahçe’nin dünyevi meselelerden kaçış, doğaya bakarak aydınlanmanın arandığı bir alanın alanı betimlemesi projenin bilgi ve öğrenme ile kurduğu ilişkiyi güçlendirir. İç bahçeler çevresindeki okuma alanları için manzaralar yaratır ve yaz aylarında genişleyerek okuyucuları doğaya yaklaştırabilecek açılabilir mekanlardır.


Learning Sky / Bilgi Ufku - Resim Galerisi

Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :