Kiptaş Silivri 4. Etap Konutları

mimarizm.com / 22 Ekim 2020
KİPTAŞ’ın hayata geçirdiği Silivri 4. Etap Konutları Projesi, herkesin iyi yaşama ve nitelikli konutlarda oturma hakkı olduğu düşüncesinden yola çıkmış.

Vadinin tepeden görünümü, Kiptaş Silivri 4. Etap Konutları, PDG Mimarlar

KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutları Projesi, Sosyal Konut Anlayışını Değiştiriyor

Bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu olan ve İstanbul’un çeşitli bölgelerinde her gelir grubuna hitap edecek estetik ve yaşanabilir yerleşim birimlerinin üretilmesi için çalışan KİPTAŞ’ın (İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.) hayata geçirdiği Silivri 4. Etap Konutları Projesi, herkesin iyi yaşama ve nitelikli konutlarda oturma hakkı olduğu düşüncesinden yola çıkmaktadır.

Şehir merkezinin 67 km batısında, Marmara Denizi sahilinde bulunan İstanbul’un Silivri ilçesinde 95.318 metrekarelik bir alana yerleşen KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutları Projesi 1396 konutun yanı sıra sosyal donatılar ve geniş bir peyzaj alanından oluşmaktadır. 

Vadi ve Konutlar, Kiptaş Silivri 4. Etap Konutları, PDG Mimarlar

Katılımcı Tasarım Anlayışı

“İyi yaşamak herkesin hakkı” söylemiyle yola çıkılan proje, katılımcı bir tasarım anlayışıyla en başından itibaren kullanıcıların da fikri alınarak şekillendirildi. Yapılan anketlerin sonucu, tasarım ve finans modeli kararlarlarında yönlendirici oldu. 

Böylece ihtiyaçları doğru bir şekilde analiz ederek işlevsel ve çevre odaklı bir tasarım yaklaşımı benimsendi. Bu doğrultuda sosyal, ticari ve yeşil alanlar yaşam kalitesi yüksek bir çevrede bir araya getirildi.

Bu nitelikli konutları uygun ödeme seçenekleri ile ev sahibi olmayan İstanbullularla buluşturan alternatif finans modeli sayesinde sosyal konut standartları bir üst seviyeye taşınmış oldu. 

Vadi ve insanlar arasındaki ilişki, Kiptaş Silivri 4. Etap Konutları, PDG Mimarlar

Vadi ve Konutlar, Kiptaş Silivri 4. Etap Konutları, PDG Mimarlar

Kentle Bütünleşen, Erişilebilir Konut Projesi

E84 ve D100 otoyollarıyla çevrelenen ve Kiptaş Silivri 3. Etap Konutları’nın yan parselinde konumlanan Kiptaş Silivri 4. Etap Sosyal Konutları’nda yerleşim planı, sosyal donatılar ve sirkülasyon ağı kentle bütünleşmeyi amaçlayacak biçimde kurgulandı. 

Arsanın topografyası, tasarımı şekillendiren önemli bir veri olarak değerlendirildi. Yapı blokları birbirlerine uyumlu bir biçimde eğime yerleşirken arazide eğimin en az olduğu alan peyzaja ayrılarak projeyi besleyen yeşil bir vadiye dönüştürüldü. Vadinin iki yakası yaya yollarıyla birbirlerine bağlanırken çevresinde kurgulanan sosyal alanlarla tamamlanıyor. Bu eğimli arazide engelliler, yaşlılar ve çocuklar için merdiven ve rampalarla desteklenen alternatifli bir dolaşım kurgusu ile “herkes için erişilebilirlik” sağlanmıştır. 

Duvarlar ve kontrollü giriş-çıkış kapıları ile kentten kopuk olarak tasarlanmış konut sitelerinin tersine Silivri 4. Etap Sosyal Konutları’nda kentle bütünleşme yaklaşımı esas alınmıştır. Projede kentin mevcut yaya ve taşıt aksları kesintiye uğramaksızın konut grubunun içinde devam etmesiyle mahalle dokusu sürdürülmüştür. 

Kente Kazandırılan Kamusal Alan

Sadece bir konut alanı değil kente kazandırılacak bir kamusal alan üretmeyi  de amaçlayan bu projede blokların yollarla ilişkili zemin katlarında konumlandırılan ticari birimler ve sosyal donatılar yeşil alanlarla birleşerek mahalle dokusunu güçlendirdi. Konut bloklarının üst kotlarında oluşturulan teraslar ve konut bloklarının değişken ve hareketli silüeti sayesinde organik bir sokak dokusu elde edildi.

Kiptaş Silivri 4. Etap Sosyal Konutları’nda projenin %40’ını oluşturan yeşil alanlar, çağdaş bir peyzaj anlayışıyla düzenlendi. Rekreasyon, oyun ve spor alanlarının yanı sıra projedeki her konutun kapanmaz manzaraya sahip geniş balkonlar ile yeşile değmesi sağlandı. 

Havuz, Kiptaş Silivri 4. Etap Konutları, PDG Mimarlar

Konutlar ve vadi, Kiptaş Silivri 4. Etap Konutları, PDG Mimarlar

Geniş Balkonlar

Kiptaş Silivri 4. Etap Sosyal Konutları, benimsediği çağdaş mimari dille de farklılaşıyor. Kullanıcılara ve kente bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına yanıt veren kullanışlı ve özgün daireler sunuyor. 32 bloka yerleşen 1.396 konut, açık veya kapalı mutfaklı 2+1 daireler ve 3+1 daireler olmak üzere ihtiyaca uygun 3 farklı tipolojiden oluşuyor. Konut tipleri, cephe tasarımında kullanılan renklerle ve dinamik balkon kurgusuyla özgünleştirildi. Her konut birimi için 5 metrekare genişliğinde balkonlar tasarlandı. İki tip olarak projelendirilen balkonlar cephede lineer yerine asimetrik düzende konumlandırılarak hareketli bir cephe kompozisyonu elde edildi. Dünya genelinde yaşanan pandemi sebebiyle kentte sosyalleşebilmenin ve temiz havaya erişimin öneminin arttığı bugünlerde, pandemi öncesi tasarlanan Kiptaş Silivri 4. Etap Sosyal Konutları geniş balkonlarıyla bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Balkonların oluşturduğu hareketli düzenin yanı sıra kentin dinamikliğini projeye de yansıtarak kullanıcıların kent ile kurdukları bağı ve mahalle algısını güçlendirmek, tekdüzeliği önlemek amacıyla blokların cephelerinde farklı renkler kullanıldı. 

Sağlık, güvenlik, hijyen gibi kriterlere öncelik veren Kiptaş Silivri 4. Etap Sosyal Konutları birinci sınıf malzeme ve yüksek inşaat kalitesiyle hayata geçiriliyor. 

Katılımcı tasarım anlayışından yola çıkarak “İyi yaşamak herkesin hakkı” sloganıyla kullanıcıların ihtiyacı olan nitelikli konutları uygun bir bütçe ile sunan Kiptaş Silivri 4. Etap Sosyal Konutları, belediyeler için sosyal olarak sürdürülebilir bir proje modeli ortaya koyuyor. 

Özetle, yerleşim planı, donatıları, sirkülasyon ağı ile kentten ayrışan kapalı bir site olmak yerine kentle bütünleşmeyi; % 40’tan fazla rekreasyon alanı ile herkesin hakkı olan yeşile erişmesini amaçlayan Kiptaş Silivri 4. Etap Sosyal Konutları kente ve kentlilere çağdaş bir mimari dil ile tasarlanmış kullanışlı, özgün, güvenle yaşanacak konutlar sunmayı hedefliyor. Tüm bu özellikleriyle Kiptaş Silivri 4. Etap Sosyal Konutları, sosyal konut standardını üst seviyelere taşıyor. 

Oyun alanları, Kiptaş Silivri 4. Etap Konutları, PDG Mimarlar

Peyzaja genel bakış, Kiptaş Silivri 4. Etap Konutları, PDG Mimarlar

Konut blokları eskizi, Kiptaş Silivri 4. Etap Konutları, PDG Mimarlar

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) 

Kiptaş Silivri 4. Etap Sosyal Konutları ile Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) da gözetilmektedir. Tasarımda kullanılan kaliteli, uzun ömürlü malzemeler ile araç odaklı olmayan yerleşim planıyla “Sorumlu Üretim ve Tüketim”, yeşil alanlardan rekreasyona, konut planlarından cepheye insan ve çevreyi odağına alan yaklaşımıyla “Sağlık ve Kaliteli Yaşam”; nitelikli konutlara erişimi kolaylaştıran finans modeli ile “Eşitsizliklerin Azaltılması”, kamu ve özel kuruluşların yaptığı işbirlikleri ile “Amaçlar için Ortaklıklar”, hepsinden önemlisi sosyal konut anlayışını değiştiren anlayışla Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 11. maddesi “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” için önemli adımlar atılmıştır. 

“Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” kapsamında 2030 yılına kadar, herkesin yeterli, güvenli ve karşılanabilir konuta ve temel hizmetlere erişimini sağlamak ve gecekondu alanlarını iyileştirmek hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda Kiptaş Silivri 4. Etap Sosyal Konutları nitelikli yaşam alanlarını erişilebilir kılıyor. 

Konutlara bakış, Kiptaş Silivri 4. Etap Konutları, PDG Mimarlar

2030 yılına kadar herkes için, özellikle kırılgan durumda olan insanların, kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların ihtiyaçlarına özel önem gösterilerek, yol güvenliğinin artırılması, başta toplu taşıma sisteminin geliştirilmesiyle herkesin güvenli, ekonomik olarak karşılanabilir, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine erişimini sağlamak bir diğer hedef. Proje bu anlamda herkes için erişilebilir mekanlar oluşturuyor, yaya ve bisiklet kullanımını teşvik ediyor. 

Proje kullanıcı anketleri, sürece dahil ettiği profesyonel ekiplerle “Tüm ülkelerde kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşmeyi ve katılımcı, bütünleşik ve sürdürülebilir yerleşim planlaması ve yönetimi için kapasiteleri geliştirmek” hedefini gözetiyor. 

“2030 yılına kadar, özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler için güvenli, kapsayıcı ve ulaşılabilir, yeşil ve kamusal alanlara genel erişim sağlamak” hedefi doğrultusunda güvenli, yeşil ve erişilebilir kamusal alanlar oluşturuyor. 

Kentin genişleyen bir bölgesinde yer alan proje ayrıca “Ulusal ve bölgesel kalkınma planlamasının güçlendirilmesi yoluyla kent, kent çeperi ve kırsal alanlar arasındaki ekonomik, sosyal ve çevresel olumlu ilişkileri desteklemek” hedefinin gerçekleşmesi için de önemli bir adım.

Peyzaj, Kiptaş Silivri 4. Etap Konutları, PDG Mimarlar

Kiptaş Silivri 4. Etap Konutları, Arazi Planı, PDG Mimarlar

Kiptaş Silivri 4. Etap Konutları, Proje Detayı, PDG Mimarlar

Kiptaş Silivri 4. Etap Konutları Proje Detayı, PDG Mimarlar


Kiptaş Silivri 4. Etap Konutları - Renderlar - Resim Galerisi

Kiptaş Silivri 4. Etap Konutları, Çizimler - Resim Galerisi

Kiptaş Silivri 4. Etap Konutları - Eskizler - Resim Galerisi

Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :