Akın Ertürk, Cansu Erdem, Nasibe Nur Dündar, Öykü Şimşek, Salih Özalp ve Yalçın Demircan

06 Ekim 2021

Lisans eğitim durumunuz nedir? Aldığınız eğitimin profesyonel hayata katkısı olacağını düşünüyor musunuz?

Nasibe Nur Dündar: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü lisans programını bitirdim. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile yandal programını tamamladım. 2017-2018 eğitim öğretim yılında da Erasmus Exchange programı ile University of Kent mimarlık bölümünde okudum. Accademia Adrianea Gezici Master Programı ile arkeolojik alanlarda mimari tasarım ve müzeleşme üzerine eğitimime devam ediyorum.

Eğitim sürecimde yollarımın kesiştiği hocalarımın ve çalışma arkadaşlarımın deneyimlerinden ve vizyonlarından etkilenerek kendi mimari bakış açımı  ekillendirdim. Mimarlık eğitimi, hayatın dinamiklerine ve yaşadığım çevreye karşı farkındalık oluşturmada bir araç olmuştur. Karşılaştığım problemleri tanımlamayı, anlamayı ve yeniden anlamlandırmayı öğrendiğim eğitim hayatımda deneyimlediğim çok aktörlü, çok eğilimli ve interdisipliner çalışma sisteminin ve özgür düşünme pratiklerinin profesyonel hayatıma katkıları olacağını düşünüyorum.

Akın Ertürk: Bir şeyler tasarlamak veya üretmek çocukluk yıllarımdan beri en büyük uğraşım olmuştur. Mesleki tercihim, kendimi tanımaya başladığımdan beri sadece mimarlıktı. Bu doğrultuda, lisans hayatıma Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde başladım ve 2020 yılında mezun oldum. Eğitim hayatım boyunca birçok değerli hocadan birçok değerli bilgi birikimi edindim. Süreç içerisinde, hocalarımın da yardımıyla profesyonel hayatımda yönelmek istediğim alanları keşfettim. Üniversite içerisinde katıldığım workshop, söyleşi gibi etkinlikler ve kurduğumuz mimarlık kulübü, gelişimime yardımcı oldu ve profesyonel mimarlık çevresindeki değerli kişilerle iletişim kurmamı sağladı. Mezun olduktan sonra bir mimar olarak üniversitedeki birçok hocamla çalışmalarım oldu ve hala devam ediyor. Yani evet, aldığım eğitim kesinlikle profesyonel hayatımı olumlu yönde etkiledi ve bunun gelecekte de devam edeceğine eminim.

Karapınar GES SCADA Binası Mimari Proje Yarışması, Mansiyon

Cansu Erdem: Bulunduğumuz sene içerisinde Kadir Has Üniversitesi'nden İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nden üniversite birinciliği derecesi ile mezun oldum. Aynı zamanda Mimarlık Bölümü'nden başladığım çap programına devam etmekteyim. Küçükten büyüğe farklı birçok ölçekte çalışma şansı elde etmiş olmamın ve farklı ölçeklerdeki tasarım prensipleriyle tanışmamın profesyonel hayata katkısı olacağına inanıyorum.

Öykü Şimşek: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2020 yılı Ocak ayında mezun oldum. Şu anda aynı üniversitede Mimari Tasarım Bölümü'nde yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Mimarlığı farklı kültürel sistemlerin bir parçası olarak interdisipliner bir düzlemde tartışmamı ve kuram-pratik arasında ilişki kurmamı sağlayan mimarlık eğitimimin, profesyonel hayatta parçası olduğum/olacağım dinamik ve kolektif süreçler olan tasarım süreçlerine, bana kazandırdığı mimari tasarım sürecinde farklı dinamikler (insan/insan olmayan, canlı/cansız) arasında ilişki kurabilme becerim aracılığıyla katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Salih Özalp: Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü Lisans mezunuyum. Mimarlık eğitimim süresinde aldığım hem okul içi hem de okul dışı programlar ile mimarlık alanında etkin bir şekilde yer almaya çalıştım. Mimarlık eğitimimde edindiğim çalışma disiplini ve mekanı düşünme, yorumlama, analiz etme yöntemlerini okul hocalarım ile kazandığımı düşünüyorum. Lisans süresinde yapılan teknik geziler, teorik çalıştaylar ve kendi bünyesinde yürüttüğü çalışma kulüpleri sayesinde hem grup çalışmaları hem de kısa süreli proje planlamalarımla profesyonel iş hayatına hazırlandım.

Yalçın Demircan: Mimarlık Lisans Eğitimimi 2016-2020 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi'nde aldım. Şu anda MEF Üniversitesinde Mimari Tasarım AAP lisansüstü eğitimime devam etmekteyim.Lisans mezuniyetimin hemen ardından; aldığım eğitimin teorik ve pratik birikimlerinin yardımcı olarak yer aldığım tasarım yarışmalarında bir arada nasıl çalıştığını gördüm. Çevremizde çoğunlukla gördüğümüz seri mimarlık üretimlerinden ibaret olmayan çalışmalarımızın yarışmalarda, eğitim hayatımızdaki gibi, değer gördüğüne tanıklık ettim. Bu yaptığım işi daha çok sevmemi sağladı. Daha rasyonel temellere dayanan kararlarımızın sektörde ve akademide öncü isimler tarafından takdir görmesi mesleki anlamda kendime güven sağladı.

Hangi profesyonel mimarlık yarışmalarına katıldınız? Yarışmaların ve yarışmalarda birlikte yer aldığınız profesyonellerin, size ve mimarlık pratiğinize katkılarını anlatır mısınız?

NND: Profesyonel yarışmalara Uşak'da açılan ‘Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması’ ile başlayıp bu projede birinci ödüle layık görüldük. Sonrasında ise Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışmasında 1.Mansiyon ödülü aldık. OKTAA ile katıldığımız Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak Yarışması ve Salgınlar ve Sağlık Emekçilerini Anma Mekanı Tasarım Yarışması’nda birincilik ödülüne, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali SCADA Merkezi Binası Mimari Proje Yarışması’nda ise mansiyon ödülüne layık görüldük. Bu yarışmaların bana olan en büyük öğretisi projelerin süreç yönetiminin nasıl yapılması gerektiği olmuştur. Ekip kurgusunun en baştan beri doğru kurgulandığı, tasarım ve üretim organizasyonun akıllıca yapıldığı yarışmalarda başarı kaçınılmaz oluyor. Bunun yanısıra beraber çalıştığım her ekipte tasarım yöntemleri ve üretim teknikleri konusunda yeni deneyimler elde ediyorum. Özellikle profesyonel yarışmalar ile, tasarımın gerçekten uygulanacak bir projenin başlangıcı olması sebebiyle proje sürecine ve yöntemine yeni bir bakış açısı  azandım. Yarışmalar, beraber çalıştığım insanlar ve onların deneyimleri ile mimarlık kariyerimde kendi yolumu nasıl çizeceğimi keşfetmemi sağladı.

AE: Arkadaşlarım ve hocalarımla katıldığım ve çok güzel sonuçlar elde ettiğim profesyonel mimarlık yarışmaları oldu. Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması, Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak Yarışması ve Salgınlar ve Sağlık Emekçilerini Anma Mekanı Tasarım Yarışması’nda birincilik ödülüne, Make It Lean Startup Yarışması’nda ikincilik ödülüne, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali SCADA Merkezi Binası Mimari Proje Yarışması’nda onur ödülüne layık görüldük. Bunların dışında; Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması’na ve Tree House Module Young Architects Tasarım Yarışması’na katılım sağladım. Yarışmaların ve bu yarışmalarda beraber çalıştığım profesyonellerin bana olan katkılarından bahsedecek olursak; sürecin nasıl işlediğini, nasıl yönetileceğini, süreç içerisinde karşılaşabileceğimiz sorunlar ve bu sorunlarla nasıl baş edileceğini, zamanın en verimli şekilde nasıl kullanılacağını ve iş bölümünün nasıl yapılacağını gördüm. Profesyonellerin tasarım anlayışlarını yakından görmek, kendi vizyonumu nasıl ileriye taşımam gerektiğine karar vermemde yardımcı oldu. Ayrıca kullandığım birçok tasarım programında kendimi geliştirme ve farklı tasarım programlarını kullanma fırsatı buldum.

CE: Her ne kadar teslimi gerçekleştirilememiş olsa da Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışmasında çalışma fırsatı elde ettim. Çalıştığım ilk kentsel ölçekli proje olmasıyla birlikte kent ölçeğinde tarihi değeri olan yapılara saygı göstererek tasarlamanın zorluğunu öğrendim. OKTAA Studio ile birlikte çalıştığım Salgınlar ve Sağlık Emekçilerini Anma Mekanı Tasarım Yarışması ile kentsel ölçekte bir peyzaj tasarımının dinamiklerinin nasıl olması gerektiğini gördüm. Mevcutta çalıştığım iç mekan ölçeği ile kentsel ölçekler arasındaki benzerlik ve farklılıkları keşfetmek tasarım  ürecindeki bakış açımı geliştirdi.

ÖŞ: İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alanı Ekolojik Tasarımı ve Gangdong Silver Care Center Tasarım Yarışması’na katıldım. Yarışma süreçlerinin ve içinde bulunduğum ekiplerin, farklı tasarım araçlarını kullanma, en hızlı ve etkili şekilde fikrini diğer ekip üyelerine aktarabilme, araştırma süreçleriyle farklı unsurlar arasında ilişkiler kurabilme ve araştırma ile tasarım süreçlerini iki ayrı süreç olarak değil, araştırma-tasarım ara kesitinde ilerleyen tek bir süreç olarak kavramamı sağlaması konularında bana katkı sağladığını düşünüyorum.

SÖ: OKTAA Studio yürütücülüğü ile katıldığım Seul/ Gandong Gümüş Bakım Merkezi Yarışması, Antalya/İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu Yarışması, Konya/Karapınar Güneş Enerji Sistemleri SCADA Binası Yarışması, İstanbul/ Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak Yarışması farklı süreçlerinde çalışmalarına dahil oldum. OKTAA Studio, her projenin yer analizini, alana yaklaşımı, kullanıcı profilini kritik etmede ekiple birlikte karar veren, yöneten ve profesyonel danışmanlarla ilerlemektedir.  Bu sürece dahil olma fırsatını yakalamamla projenin farklı aşamalarında söz sahibi olabilme, grup ile düşünebilme çalışabilmeyi öğrendim. Proje özelinde mekânın sürdürülebilir olması ve peyzaja olan profesyonel yaklaşım ile mekanı ve mekanda olacak yaşamı bir bütün olarak projeyi ele alabilmeyi projelerde sağladık.

YD: OKTAA ekibiyle birlikte; Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması, Karapınar GES SCADA Binası Mimari Proje Yarışması, Üsküdarda Mimar Sinanı Anmak, Salgınlar ve Sağlık Emekçilerini Anma Mekanı Tasarım Yarışması'na katıldım. Başka ekiplerle ise; Bakırköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması ve Salacak Kıyısı Kentsel Tasarım Yarışmasına katılım sağladım.

Bu süreçte eğitim hayatımda öngördüklerimiz ve merak ettiklerimizden oluşan bir çok süreci deneyimleme fırsatım oldu. Birlikte çalıştığımız profesyonellerin bizi akademik birikimlerimizden kopmadan hayata geçmek üzere olan projelerle tanıştırması sayesinde kaygılarımız arasındaki dengeyi korumayı öğrendim. Projede kaygılarımız arasında öncelik hiyerarşisini yönetmek adına önemli bir deneyimdi. Önerdiğimiz projeler doğrultusunda çevreye, ekolojiye,kamuya saygılı hassas kaygıları olan tasarım anlayışının detaylarını kavradım. Takım olmayı ve zamanı yönetmeyi de gerçek anlamda deneyimleme şansım oldu. En büyük katkısı ise ekip ruhuyla birbirimize güvenebildiğimiz bir çalışma ortamının ne kadar verimli olduğunu görmek oldu. Uyumlu ve iş birlikçi bir ekiple çalışmak oldukça önemli bir detaymış.

Katıldığınız mimarlık öğrenci yarışmaları var mı? Profesyonel yarışmalarda yer almanızın öğrenci yarışmalarına katkılarından bahseder misiniz?

NND: Birinci sınıftan beri farklı yarışmalara katılmaya ve üretim süreçlerinde elde ettiğim bilgilerle de eğitim sürecimi desteklemeye çalıştım. Başarı elde edemediğimiz birçok yarışmanın yanı sıra International Velux Awards 2020’de ortadoğu ve balkanlar bölgesinin ‘Daylight in Buildings’ kategorisinde birinci seçildik. İzmir Büyük Şehir Belediyesinin açmış olduğu Elektrik fabrikası ne olmak ister? Tasarım Yarışmasında ikinci ödüle layık görüldük. PiranesiPrix de Rome 2019’da da Fiaba ödülü alarak eşdeğer birinciler arasına girdik.

Profesyonel yarışmalara katılmadan önce katıldığım yarışmaların en büyük eksiği sistematik birilerleyişten uzak olması ve ciddiyetli bir organizasyona sahip olmamasıydı. Hem tasarım em süreç yönetimini deneyimlemiş olmak kendi projelerime büyük katkı sağladı.Bununla beraber yarışmalarda elde ettiğim hızlı üretim pratiğiyle ve yeni sunum yöntemleriile de daha verimli üretimler yapabilmeye başladım.

AE: Öğrenci yarışmalarına da katılım sağladım. 5 arkadaş olarak katıldığımız, Building4Humanity oluşumunun 2019 yılında açtığı Suriyeli Mültecilerin Türkiye’ye Entegrasyonu Tasarım Yarışması öğrenci kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldük.

Profesyonel yarışmalar, iş disiplini ve profesyonellerin mimari yaklaşımları hakkında bilgi birikimi edinmemi sağladı. Profesyonel yarışmalardan edindiğim tecrübe sayesinde öğrenci yarışmalarına daha donanımlı bir şekilde başladım. Sürecin nasıl yönetileceğini ve nasıl işlediğini bilerek hareket ettim ve daha özgüvenli bir şekilde süreci sonuçlandırdım. Yani mimari yarışmalarda yer almanın, öğrenci yarışmalarında kişiye katkısının düşünülenden çok daha fazla olduğunu söyleyebilirim.

CE: Ürün tasarımından mimari tasarıma yaklaşık 12-13 tasarım yarışmasına katıldım. 11. Ulusal Mobilya Aksesuarları Tasarım Yarışmasında 3.lük ödülü kazandım. Ayrıca Asia Young Design Awards 2021 Yarışmasında finallere kaldım.

Profesyonel yarışmalara katıldıktan sonra öğrenci yarışmalarında neye ne kadar vakit ayırılması gerektiği, sunum yöntemleri ve tasarımın anlatılma şekliyle alakalı bilinçlenerek kendimi biraz daha geliştirdim.

ÖŞ: Lisans eğitimim sürecinde Mimarlık Vakfı 48 Saat Öğrenci Fikir Yarışması ve Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması’na katıldım.

Profesyonel yarışmalarda yer almam kısıtlı zamanda tasarım sürecinin planlanması ve ilerletilmesi konusunda deneyim kazanmamı ve tasarımın lineer bir süreç olmadığını aksine hatalardan beslenen ve geriye dönüşlerle ilerleyebilen çok yönlü bir süreç olduğunu deneyimlememi sağlamıştır. Bu bağlamda, öğrenci yarışmalarında hata yapmaktan çekinmeyerek daha özgür ve cesur kararlar alabilmeme katkı sunmuştur diyebilirim.

SÖ: Mimed Öğrenci Yarışması ve Archipirix öğrenci yarışmalarına katıldım.

Okta Atölye’de yer aldıktan sonra lisans döneminde karşılaştığım projeleri, yarışma projesi disiplininde yaklaşabilmeyi ve mekanı, yaşamla bir bütün olarak düşünebilmeyi öğrendim. Projenin taşıyıcı yapısı, mekan kurgusu ve mekan işlevleri açısından projeyi her aşamasının detaylı düşünebilmeyi amaçladım. Projeleri aşamalı bir şekilde tahlil etmede ve en önemlisi projeyi verili zamanda teslim edebilmeyi lisans süresinde farklı projelerde sağladım.


2+1 Mimarlık Ekibinden
2x1 Mimarlık Ekibinden
Nous Architecture Ekibinden
OKTAA Studio Ekibinden
SALON Ekibinden
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :