Karanlık Oda

Fotoğraf : Meral Ekincioğlu

İçinden geçtiğimiz ve “eşi görülmemiş küresel bir kriz” olarak ifade edilen (1) süreç, mimari tasarım düşüncesi, bunun eğitimi ve pratiğinde, insanın doğa, iklim, üretici ve tüketicileri içeren ekosistem(ler) ile sağlıklı ilişkisini ve bunun sürdürülebilirliğini yeniden düşünmeyi kaçınılmaz kılmakta. Bu “düşünce egzersizinin” önemli bileşenlerinden biriyse, “görsel pratik”. Mimarlıkta görsel pratik ve içeriği, deneyimlenen ve içinden geçilen zaman diliminde, insanın mekan ile olan ilişkisinin pek çok boyutunu açığa çıkardığı gibi gelecek nesiller için tarihe bırakılan belge olma potansiyeline de sahip. Tam da, pek çok mimarlık okulu ve programları, çağdaş mimarlık ve bunun tarihsel geçmişinde, kamu sağlığı, doğa, ekoloji, fiziksel çevre ve mimari mekan arasındaki etkileşimi pedagoji, ders içerikleri, mimari tasarım studyo eğitimi ve konuyla ilgili diğer uzmanlik alanlarıyla, disiplinlerarası yeni diyaloglarla ele alırken, “görsel kültür ve pratiğini” de, bunlardan bağımsız tutmak mümkün değil. Bu noktada, mimarlar ve tasarımcıların, üzerinde düşünmesi gereken konuların başında, COVID-19 öncesi eğitim, öğrenim ve (bilimsel) araştırma süreçlerinin deneyimlendiği mekan ve fiziki çevrelerin, doğa ile kurduğu ilişkinin nasıl inşa edildiği, COVID-19 süreciyle bu kapsamda hangi problemlerin açığa çıktığı ve bu sürecin sonrası için ne gibi (sürdürülebilir) çözümlerin gerektiği. Tüm bunların ışığında, buradaki fotoğrafların ilk bölümü (1-15), COVID-19 öncesinde MIT ve Harvard başta olmak üzere, Cambridge ve Boston’da konumlanan bazı eğitim ve (bilimsel) araştırma kurumlarının doğa ile kurduğu ilişkiyi görsel olarak aktarırken, ikinci bölümüyse (16-30), bu küresel krizin “hayata geri dönüş” sürecinde (“re-opening”), bu kurumlar ve çevresinde, insan ve doğa arasındaki “temkinli” diyaloğa ışık tutuyor. Tarihe düşülen bu görsel notların, bugünün mimarlık öğrencileri ve genç mimarları başta olmak üzere, konuyla ilgili okurların üretimlerinde yapıcı yaklaşımlara yol açması dileğiyle… Not: 1- https://www.aia.org/pages/6280670-covid-19-resources-for-architects, son erişim tarihi 10 Haziran 2020.