"Mimari ve Kentsel Koruma / Prof. Dr. Nur Akın'a Armağan" YEM Yayın'dan Çıktı

mimarizm.com / 06 Mayıs 2013

"Mimari ve Kentsel Koruma / Prof. Dr. Nur Akın'a Armağan", İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi emekli öğretim üyesi ve Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nur Akın'ın yürütücülüğünde hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinden geliştirilen makaleler ile, Akın'ın akademisyen dostlarının yazılarından oluşuyor.

YEM Yayın'ın yeni kitabı Mimari ve Kentsel Koruma/ Prof. Dr. Nur Akın'a Armağan raflardaki yerini aldı. Kitap, korumanın kentsel boyutta ele alınması yaklaşımından hareketle, ülkemizde yapılan ilk çalışmaların çoğunda görev alan, Türkiye'de kırsal ve kentsel yerleşmelerde koruma denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan, İTÜ Mimarlık Fakültesi emekli öğretim üyesi ve Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nur Akın için özel olarak hazırlandı.

Prof. Dr. Nur Akın'ın, İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde uzun yıllar birlikte çalıştığı ve tez danışmanlığını yaptığı eski öğrencilerinden Prof. Dr. K. Kutgün Eyüpgiller ve Doç. Dr. Zeynep Eres tarafından yayıma hazırlanan kitap, Akın'ın doktora tez danışmanı olan ve yine uzun yıllar kendisiyle birlikte çalışan Prof. Doğan Kuban 'ın sunuş metniyle açılıyor.

"İstanbul Araştırmaları", "Kentsel Mimarlık Araştırmaları" ve "Kırsal Mimarlık Araştırmaları" olmak üzere üç bölümden oluşan kitapta 33 akademisyene ait toplam 31 makale ve yazı yer alıyor.

Kitapta yer alan makale ve yazılar şöyle sıralanıyor:

Sunu, Doğan Kuban
Önsöz, K. Kutgün Eyüpgiller, Zeynep Eres
"Tarihi Çevre Korumada Öncü Bir Kimlik: Nur Akın", Zeynep Eres, K. Kutgün Eyüpgiller
"Prof. Dr. Nur Akın'ın Kısa Özgeçmişi, Akademik ve Mesleki Çalışmaları"

İstanbul Araştırmaları:
"Tarihi Yarımada'daki Yenileme Alanlarında Kültürel Mirasın Korunması", K. Kutgün Eyüpgiller
"Bir Fransızın Gözüyle 1830'lar İstanbul'u / Frédéric Lacroix'nın Guide du Voyageur à Constantinople et dans ses Environs Kitabı", Deniz Mazlum
"İşgal İstanbulu'na Yangınların Etkisi, Konut Sıkıntısı ve Buna Yönelik Çözümler", Bilge Ar
"Kent Kimliğinde İşlevin Korunması: Galata'da Ticaretin İzleri", E. Ebru Omay Polat
"19. Yüzyılın İkinci Yarısı ve 20. Yüzyıl Başındaki Yangınlar Sonrası Galata'da Kentsel Dokunun Değişimi", Ekin Deniz Özyurt
"1870 Tarlabaşı Yangın Alanında İnşa Edilen Dönem Yapılarının Cephe Düzen ve Malzemeleri Üzerine Bir Değerlendirme", Nilüfer Baturayoğlu Yöney
"20. Yüzyılda Galata Mevlevihanesi: Müdahaleler ve Onarımlar", Gülsün Tanyeli
"Kariye Camisi 1894 Restorasyonu", Afife Batur
"Balat'taki Sıra Evlerin Korunması İçin Bir Öneri: Ayan Caddesi 14-22 No'lu Sıra Evlerin Restorasyon Projesi", İrem Verdön
"Hasköy'de Tarihi Çevre Koruma ve Sağlıklılaştırma Önerileri", Özge Açan
"Kadıköy Feneryolu'nda Prenses Atiye Köşkü Belgeleme Çalışmaları ve Koruma Sorunları", Füsun Ece Ferah
"Bir Onarımın Seyir Defteri", Yegân Kâhya
"Tarihi Çevre Koruma Bilim mi, İcraat mı?", Ayla Ödekan
"2000'li Yıllarda İstanbul", Nuran Zeren Gülersoy

Kentsel Mimarlık Araştırmaları:
"Bir Kıyı Kentinde Koruma ve Yenileme Uygulamaları: Hamburg", Zeynep Ahunbay
"Çağdaş Kentleşmede Dün-Bugün Barışıklığına Ottawa'dan Bir Örnek", Filiz Özer
"Jean Nouvel, Lyon Operası'nda Dönüşüm ve Tarihi Yapıya Tartışmalı Müdahale İsteğinin Koşulları", Günkut Akın
"Dünya Mirası Kenti Bath'da Kentsel Koruma", Figen Karaman
"Mostar, Brankovac Mahallesi İçin Bir Sağlıklılaştırma Önerisi", Pelin Özilkiz Çelik
"Osmanlı Döneminde (1571-1878) Gazimağusa Kaleiçi'nin Kentsel Gelişimi", Ege Uluca Tümer
"Tarihi Kent Dokusundaki Yapı Gruplarının Depreme Karşı Korunması: İtalya Örneği", Umut Almaç
"Geleneksel Akdeniz Mimarisinin Korunması İçin Bir Adım: RehabiMed", C. İrem Gençer
"Ayvalık Merkezi Kentsel Sit Alanında Tarihi Çevre Korumaya Yönelik Bir Araştırma ve Sağlıklılaştırma Önerisi", Ece Uztuğ Kara
"Taraklı'da Tarihi Çevre Değerlerini Koruma Amaçlı Bir İnceleme", Erden Demir Seyman
"Kentsel Koruma ve Yenileme Bağlamında Sanayi Mirası: Bir Kamu Projesi Olarak SEKA Fabrikası Örneği", Gül Köksal
"Benim Antakya'm", İsmet Okyay
"Üst Ölçekli Planlamadan Projeci Yaklaşıma Planlamanın Değişen Yüzü", P. Pınar Özden

Kırsal Mimarlık Araştırmaları:
"Türkiye'de Geleneksel Kırsal Mimarinin Korunması: Tarihsel Süreç, Yasal Boyut", Zeynep Eres
"5747 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Belde Belediyelerinin Kapatılmasının Koruma Çalışmalarına Etkisi: Umurbey Örneği", Ayşegül Özer Stamatopoulos
"Gemlik Umurbey Beldesinin Şansı: Prof.Dr. Nur Akın Dokunuşu", Burçe İvedi Köksal
"Trakya'da Tarihi Bir Kasaba: Kaynarca Geleneksel Yerleşme Dokusu Üzerine Ön Çalışmalar", Işıl Polat Pekmezci, Zeynep Eres, Mine Topçubaşı


Mimari ve Kentsel Koruma / Prof. Dr. Nur Akın'a Armağan
Yayına hazırlayanlar: K. Kutgün Eyüpgiller, Zeynep Eres
YEM Yayın, Nisan 2013
504 sayfa, karton kapak
18 x 24 cm

Mimari ve Kentsel Koruma / Prof. Dr. Nur Akın'a Armağan'ı satın almak için tıklayınız.


Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :