WAC Awards-Bauhaus Museum Ödül

mimarizm.com / 02 Eylül 2021
Mimar Selim Senin'in Bauhaus Museum projesi, World Architecture Awards 38. döngüde jüri tarafından ödüle layık görüldü.

Proje Raporu

Müzenin arsaya konumlandırılmasında alanın hemen hemen hiç ağaç olmayan kısmına yerleşildi. ODF anıtının varlığını engellemeyecek şekilde yapı anıttan geride bitirildi. Ana giriş FriedrichstraBe caddesinden sağlanır. Müzeye girdikten sonra KavalierstraBe caddesine paralel olarak uzunlamasına tasarlanan geçici sergiye ulaşılır. Geçici serginin sonunda workshop alanına ve ana sergi mekanına ulaşılır. Workshop alanı ODF anıtının olduğu taraftan dışarıdan kullanımlara da açıktır. Geçici sergi mekanı ve workshop alanı açılabilen cam paneller sayesinde tamamen bütünleşme imkanına sahiptir.

Ana sergi mekanı klasik müzelerde olduğu gibi mekanların yan yana sıralanması şeklinde oluşmaz. Ana sergi mekanı parka doğru yönelen rampalarla tek hacim olarak tasarlanmıştır. Geçici sergiden ana sergi mekanına girildiğinde bütün topos ların görülebileceği bir mekana girilmiş olur.

Bauhaus’un moda, sanat, mimarlık, endüstriyel tasarım vs. gibi çok farklı alanlarda ürün üreten bir okul olması, tasarımın yaşamın her anında , her aşamasında olduğu gerçeğinin sonucudur.Ünlü mimarların yapı tasarlamanın yanında sandalye vs gibi mobilyalar tasarlaması tasarımın yaşamın her evresinde oluşu gerçeğinin yansımasıdır. Bauhaus okulunun yaşamın kılcallarına nüfuz eden ‘her şeyin tasarlanması’ şeklinde ifade edilebilecek olan yaklaşım biçimi ana sergi mekanının şekillenmesinde belirleyici faktördür. Ana sergi mekanı tüm faklı tasarım bileşenlerinin(mobilya, grafik, mimari vs) tek çatı altında toplandığı bütüncül bir mekandır. Her toposdan diğer tüm topos mekanları görülebilir. Rampa üzerindeki toposların dağılımı bölücü hiçbir eleman olmadığı için serbest şekilde farklı büyüklerde yapılabilir.

Bir ulaşım birimi olan rampa ana sergi mekanına hayat veren temel eleman olarak ele alınmıştır. Rampalar, sirkülasyonu sağlayan ve sirkülasyon doğrultusunu tanımlayan, hem de ana serginin üzerinde yer aldığı sergi mekanlarıdır. 0 kotundaki Prolog kısmından sonra ilk dört topos 5 metre kotuna ulaşan ilk rampa üzerinde yer alır. 15.50*55 m boyutlarında olan ilk rampa dolaşım yolunun farklılaştırılmasıyla çok zengin sergileme biçimlerine fırsat verebilecek potansiyeldedir.

Bir dağa tırmanır gibi zikzak çizerek toposlarda sergilenen eseler görülebilir. Zikzaklı yol sayesinde ziyaretçiler devamlı olarak mekanı farklı açılardan algılama fırsatını yakalarlar. Sergiyi gezerken devamlı olarak kentle, parkla görsel iletişim içinde bulunabilirler. İlk rampadan sonra ikinci bir rampayla 7m kotuna ulaşılır. 7m kotundan 8m kotuna ise 3. bir rampayla ulaşılır. 8m kotunda kantin hem ana sergi mekanına hem de FriedrichstraBe caddesine hakim bir konuma yerleştirilmiştir. Bu üçüncü rampa da son iki topos olan School ve Clubhouse yer alır. 3. Rampanın sonunda 3 farklı çıkış imkanı mevcuttur. Asansör ve merdivenle fuaye ye inilip FriedrichstraBe caddesine çıkılabilir, 3. Rampanın dış mekanda devamı olan rampalarla KavalierstraBe caddesine çıkılabilir. Ya da parka doğru 25 m konsol uzanan balkonla 8m kotundan 5m kotuna inilerek 1. Rampanın dışından parka doğru çıkış yapılabilir. Konsol uzanan bu balkon hem parkı seyretmeyi sağlamakta hem de Bauhaus’un kendi zamanında bir özgün alameti olan konsol balkonlara atıfta bulunmaktadır. İki farklı kotu bağlayarak binaya özgün bir karakter veren bu balkon Bauhaus konsol balkonlarını taklit etmeden ona referans veren işlevsel bir yorumdur.

Rampalarla ulaşılabilen kotlar, topos ların rampaların üzerinde yer alması ana sergi mekanını dinamik bir mekan haline getirmektedir. Merdiven ve asansörle çıkıştan başka rampalarla iki farklı yöne doğru çıkış yine işlevsel açıdan sirkülasyonu zenginleştirmektedir.

Binanın çatısı ana sergi mekanının tamamını örten 77 m uzunluğunda bir düzlemdir. Çelik olarak diagrid sistemle yapılacaktır. Dış cephe doğramaları aynı zamanda çatıyı taşıyan noktasal taşıyıcılardır. Dış cephe 3 yönde cam olarak kente tamamen açıktır. Bauhaus’un hayatın her aşamasında oluşu gibi, sergiyi gezerken kentten kopmadan, kentle görsel olarak bütünleşen bir yapı tasarlanmıştır. Camlar güneş korumalı cam olarak inşa edilecektir.

Lojistik birimler için bir yük asansörüyle kamyonlardan gelen ürünler -5m kotuna indirilerek “delivery hall” e ulaştırılır. Bodrum katındaki lojistik birimlerden olan “interim storage”dan ise 4*5 m lik diğer bir yük asansörüyle fuayenin mekanik olarak açılabilen döşemesi sayesinde geçici sergi mekanına ve 5m kotundaki diğer açılabilen döşeme sayesinde ana sergi mekanına ulaşılabilir.

38. Dönemin tüm kazanları için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :