İdealKent'ten Yeni Kitaplar

mimarizm.com / 23 Ekim 2023
Editörlüğünü Emir Osmanoğlu'nun üstlendiği "Belediye Hizmetlerinde İlkeler" ve Ö. Burcu Özdemir Sarı'nın editörlüğünü üstlendiği "Konut ve Yaşam Çevreleri" isimli kitaplar İdealKent Yayınları'ndan yayımlandı.

Belediye Hizmetlerinde İlkeler

Günümüzde insan ölçeğinin kaybolduğu kentlerde yatay planda hız ve hıza ilişkin yaklaşımlar, dikeyde ise yüksekliği esas alan uygulamalar kentsel olanı daha düzenli hale getirmeyi amaçlarken ortaya büyük bir kaos ve entropi toplumu çıkartmıştır. Saatte 5 km ortalamayla yürüyen insanın artık önünden geçtiği her şeyi ortalama 80 km hız ile algılama zorunluluğu, onu kendi bağlamından koparmanın eşiğine getirmiştir. İnsanın bir kentteki yaşam kalitesinin özel alanda geçirdiği zamanla değil kamusal alanda geçirdiği zaman dilimi içinde belirlendiği göz önüne alınırsa yaşamın mekânı olan kentin davetkâr olması ve kamusal alanda karşılaşmaya ve ‘konuşmaya’ imkân tanıması gerekmektedir. Kamusal alan fikrinin güçlü olduğu toplumlarda bireyler arasında yaşam kalitesi açısından uçurumun da nispi olarak daha az olduğu bilinen bir gerçektir. Güçlü kamusal alan ise, kent hakkı başta olmak üzere yönetişim, planlama, kentsel estetik, mimarlık, konut kalitesi, ulaşım ve daha birçok kentsel olgunun örgütlenmesindeki başarıyı beraberinde getirmektedir. Bu çalışma aynı zamanda belediyelerin verdiği çeşitli hizmetlerdeki ilkelere odaklanarak kamusal alan fikrini beslemeyi de amaçlamaktadır. Elinizdeki bu kitap kentlerimizde varolan sorunların üstesinden nasıl gelinebileceğine ilişkin Kent Araştırmaları Enstitüsü’nde yaptığımız tartışmaların bir sonucu olarak kentsel katmanların önemli olan bazı başlıklarındaki iyi olana odaklanan bir çalışma olarak doğdu. Kitap, Kent Araştırmaları Enstitüsü’nün 2019’un ikinci yarısında yola çıktığı Belediye Hizmet Rehberleri projesinin son halkası olarak düşünülebilir. Belediye Hizmet Rehberleri, son dönemde kentleşme alanında kentsel yaşam kalitesine ve belediye hizmetleri süreçlerine en pratik ve mübalağasız en doyurucu katkıyı sunan önemli projelerden birisi olarak literatürdeki yerini aldı. Bu kitap da 21 rehberlik setin nihai çıktısı olarak okunabilir.

Konut ve Yaşam Çevreleri

Türkiye’de inşaata dayalı ekonomik büyüme modeli, büyük ölçekli altyapı ve konut projeleri, konut üretim seferberliği, sosyal konut projeleri ve kentsel dönüşüm hamlelerinin yanında ortaya çıkan konut ve yaşam çevreleri krizini nasıl yorumlayabiliriz? Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Ö. Burcu Özdemir Sarı’nın editörlüğünü üstlendiği Konut ve Yaşam Çevreleri: Çok Boyutlu Bir Sorun Alanı; sosyal politikalara, konuta, kente, yaşam çevrelerine ve alternatif yaşam kurgularına ulusal ve küresel ölçekte odaklanıyor. 21. yüzyılda konut sorununun; yeterli, yaşanabilir, insana yakışır ve karşılanabilir konuta erişim krizine dönüştüğü iddiasını taşıyan bu çalışma, konut ve yaşam çevrelerine ilişkin konuları irdelemektedir. Bu çalışma, özellikle 2000’li yıllarda; iklim değişikliği, ekonomik krizler ve Covid-19 gibi küresel ölçekte etkileri olan olayların konut ve yaşam alanlarımızı nasıl etkilediğiyle ilgilenmektedir. Konuta erişim krizinin her geçen gün arttığı günümüzde, dünya çapında bu krizden etkilenen toplum kesimlerinin genişlediği bilinmektedir. Elinizdeki çalışma, odağını Türkiye’ye çevirdiğinde; son yirmi yıllık süreçte, küresel boyuttaki konut krizinin ulusal ölçekteki yansımalarının yanı sıra konut ve yaşam çevrelerinde ülkemize özgü çok sayıda konu ve sorun alanı geliştiğini ortaya koymaktadır. İdealKent Yayınları Konut Kitap Dizisi kapsamında basılan, Konut ve Yaşam Çevreleri: Çok Boyutlu Bir Sorun Alanı; mimarlık, şehir planlama, kentsel politika, sosyoloji gibi alanlardan beslenen çok disiplinli bir çalışmadır. Sosyal konut politikalarından afetlere dirençli konut politikalarına, enerji verimlilik yaklaşımlarından yakıt yoksulluğuna, Covid-19 salgınından toplumsal cinsiyete, toplu konut alanlarında mekân kalitesinden sürdürülebilirlik kavramına birçok konuda yol açıcı olan bu çalışma, okurları konut krizi hakkında soru sormaya ve ortak çözümler aramaya davet ediyor.

 

*

Ö. Burcu Özdemir Sarı Hakkında

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2000 yılı mezunudur. Yüksek Lisans derecesini 2003 yılında aynı üniversiteden Şehir Planlama alanında almıştır. Doktora çalışmalarını, Almanya Dortmund Teknik Üniversitesinde, mekânsal planlama alanında tamamlamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyesidir. ‘Kent ekonomisi’ ve ‘Konut’ derslerini yürütmektedir. İlgi alanları arasında kentsel çalışmalar, konut ve hane halkı ekonomisi, konut politikaları, kent ekonomisi, konuta yeniden
yatırım ve dönüşüm yer almaktadır. Kent Planlama (İmge), Urban and Regional Planning in Turkey (Springer), Housing in Turkey: Policy, Planning, Practice (Routledge) ve Konut, Afetler ve Kentleşme Üzerine Yazılar: Murat Balamir’e Armağan (İdealkent) kitaplarının derleyenlerindendir. 2021 yılından beri ‘Kent Araştırmaları Enstitüsü Konut Çalışmaları Programı’nın direktörlüğünü ve İdealkent Yayınları ‘Konut Kitapları Dizisi’nin editörlüğünü yürütmektedir.


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :