“Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

mimarizm.com / 13 Haziran 2024
Marmara Belediyeler Birliği, Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırladığı "Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik" başlıklı beş ciltlik eser ile okurlara Türkiye’nin yerel yönetim ve şehircilik tarihine dair kapsamlı bir kaynak sunuyor.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından yerel yönetimler ve şehirleşme konusunda alanında uzman isimlerin katkılarıyla hazırlanan beş ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” eseri, Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze yerel yönetimlerin ve şehircilik anlayışının gelişimini detaylı bir şekilde ele alıyor. Türkiye’nin şehirleşme serüvenine ışık tutan bu çalışma, yeni yüzyıla aktarılacak bir referans kaynağı olma niteliği taşıyor. “Belediyelerin İdari, Hukuki ve Mali Gelişimi”, “Kentleşme ve Toplumsal Değişim”, “Kent Planlama Deneyimi”, “Kentsel Altyapı ve Hizmetlerin Gelişimi” ve “Kentsel Ağlar ve Topluluklar” olmak üzere beş ciltten oluşan eserde yaklaşık 80 yazarın kaleminden çıkan 70 makale bulunuyor.

5 Editör ve 80’den Fazla Yazarın Katkısıyla 70 Makale

"Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik", yerel yönetimlerin ve şehircilik anlayışının evrimini belediyelerin hukuksal ve yönetsel gelişiminden toplumsal değişime, genç bir devletin kent planlama deneyiminden kentsel altyapı ve hizmetler ile kentlerde kurulan formel ve enformel ağlara kadar uzanan bir kapsamda derinlemesine inceliyor. İlhan Tekeli’nin koordinasyonunda, Alim Arlı, Erbay Arıkboğa, M. Cemil Arslan ve İrem Kurtuluş editörlüğünde şekillenen serinin her cildi, Cumhuriyet’in ilk asrında yerel yönetimler ve şehircilik konularını irdeleyen makalelerden oluşuyor. Editörler; içerikleri uzun tartışmalar ve titiz çalışmalar sonucunda belediyelerin gelişiminden toplumsal değişimlere, kent planlama deneyimlerinden kentsel altyapı ve hizmetlerin gelişimine kadar geniş bir yelpazede derledi. Kapsamlı ve uzun bir hazırlık süreci sonunda ortaya çıkan çalışmanın yazar kadrosu alanlarında uzman akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, özel sektör profesyonelleri ve kamu görevlilerinden oluşuyor.

“Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir armağan”

Beş ciltlik eser için MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey şunları söyledi: “Marmara Belediyeler Birliği'nin hazırladığı ‘Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik’ başlıklı beş ciltlik eser, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir armağan niteliğinde. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'nin şehirleşme sürecine ışık tutan bu eşsiz eser, bu zengin mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda bu alanda çalışma yapacak olan araştırmacılar için çok iyi bir başvuru kaynağı ve Türkiye’nin şehirleşme sürecini ve yerel yönetimleri anlamak isteyenler için de kapsamlı bir rehber. Çağın ihtiyaçlarına uygun adımları ancak gelişim süreçlerini çok iyi kavrayarak atabiliriz. Türkiye'nin yerel yönetim tecrübesi hakkındaki bu benzersiz kaynağın ortaya çıkmasında rehberlik eden başta değerli İlhan Tekeli Hocamız olmak üzere editörlerimize, yazarlarımıza ve tüm katkı sunanlara çok teşekkür ederim.”

Cilt İçerikleri:

Cilt I: Belediyelerin İdari, Hukuki ve Mali Gelişimi
Editör: Prof. Dr. Erbay Arıkboğa

Bu cilt, Osmanlı Dönemi’nden devralınan belediyecilik anlayışının Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki dönüşümünü ele alıyor. Tek partili dönemden çok partili döneme geçişle birlikte yaşanan yasal, idari ve mali gelişmeler ayrıntılı olarak inceleniyor. Ciltte, belediye seçim sistemi ve kadın seçilmişlerin rolü de önemli bir yer tutuyor. Ayrıca, özerk yapılar olarak yerel yönetim niteliğindeki kamu kuruluşları olan belediye birlikleri ve Anayasa Mahkemesi’nin belediyelerle ilgili aldığı kararlar da kapsamlı bir şekilde yer buluyor. Bu ciltte yer alan makaleler; belediyelerin idari yapısının evrimini, hukuki çerçevesini ve mali yönetim süreçlerini tarihsel bağlamda okuyucuya sunmaktadır.

Cilt II: Kentleşme ve Toplumsal Değişim
Editör: Doç. Dr. Alim Arlı

Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte başlayan toplumsal değişimlerin şehirleşme üzerindeki etkilerini inceleyen bu cilt, Türkiye’nin demografik yapısının iç ve dış göçler ile nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor. Kurumlar ve aile yapıları, kadın, çocuk, yoksulluk ve eğitim konularında uygulanan politikaların gündelik yaşama yansımaları detaylandırılıyor. Cilt, kentsel gelişmenin toplumsal yapı üzerindeki etkilerini, sosyal politikaların ve ekonomik değişimlerin kentsel alanlardaki etkilerini geniş bir perspektiften ele alarak analiz ediyor. Aynı zamanda, kentsel dönüşüm projelerinin toplumsal yapıyı nasıl şekillendirdiği ve bu süreçlerin sosyal dinamiklere etkileri de kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor.

Cilt III: Kent Planlama Deneyimi
Editör: Prof. Dr. İlhan Tekeli

Türkiye’de kent planlama alanının gelişimini ele alan bu cilt, Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze kadar olan süreci, uzun erimli bir tarihsel perspektifle anlatıyor. Kent planlama deneyiminin kısa ve uzun dönemli yazımları bir araya getirilirken belediyelerin performansındaki değişimleri ve kentsel planlama süreçlerini detaylandırıyor. Her alt dönemde belediyelerin performansları, bir dönemden diğerine geçişte etkili olan değişkenler ve süreçler ortaya konuluyor. Bu eserde, Cumhuriyet Dönemi’ndeki planlamanın evrimi, politikaları ve uygulamaları ile bu gelişmelerin kentsel yaşam üzerindeki etkileri ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor. Bunların yanı sıra planlamada karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüm süreçleri üzerinde duruluyor.

Cilt IV: Kentsel Altyapı ve Hizmetlerin Gelişimi
Editör: Prof. Dr. İlhan Tekeli

Kentsel altyapı ve hizmetlerin gelişim öyküsünü ele alan bu eser; ulaşım, atık yönetimi, enerji ve su yönetimi gibi temel hizmetlerin tarihsel gelişimini kapsıyor. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde uygulanan altyapı projeleri ve bu projelerin performansları detaylı bir şekilde inceleniyor. Ulaşım politikaları, atık yönetim sistemleri, enerji kaynaklarının kullanımı ve su yönetimi gibi konular, hem teknik hem de sosyal boyutlarıyla ele alınarak sunuluyor. Tüm bunlarla birlikte kentsel altyapının gelişiminde karşılaşılan zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelmek için yapılan çalışmalar ile alınan dersler de ayrıntılı olarak değerlendiriliyor.

Cilt V: Kentsel Ağlar ve Topluluklar
Editör: Dr. M. Cemil Arslan

Bu cilt, Türkiye’deki kentsel ağlar ve toplulukların gelişimi, mahalle kültürü, topluluk dayanışması ve sivil toplum örgütlenmeleri gibi konuları odağına alıyor. Kentsel sosyal ağların ve toplulukların şehir yaşamına katkıları, hem formel hem de informel ağların dinamikleri üzerinden ele alınıyor. Hemşerilik, kooperatifçilik, sivil toplum kuruluşları, mahalle dernekleri gibi yapılar ve bu yapıların kentsel sosyal hizmetlerdeki rolleri ayrıntılı olarak değerlendiriliyor. Kentsel toplulukların sosyokültürel yapısı, dayanışma ağları ve demokratik katılım süreçleri bu cildin değindiği temel konuları arasında bulunuyor.


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :