Akdeniz Serbest Mimarlar Derneği Kuruldu

mimarizm.com / 02 Mayıs 2023
Yönetim Kurulu Başkanı'nın Y. Mimar Ali Olgu Ceylan'ın olduğu AkdenizSMD Nisan ayında Antalya'da hayata geçti.

Akdeniz SMD Yönetim Kurulu: Alper Erden Engiz, Özlem Şatır Taşçıoğlu, Seval Gelen, Ali Olgu Ceylan, Mert Erkılavuz

Akdeniz Serbest Mimarlar Derneği'nin ilk toplantısı, 28 Nisan 2023, Cuma günü Ramada Plaza, Antalya’da yapıldı. Açılış konuşmalarını TürkSMD, İstanbulSMD, İzmirSMD ve BursaSMD başkanları ve Akdeniz Serbest Mimarlar Derneği'nin Yönetim Kurulu ile Dernek Başkanı Ali Olgu Ceylan yaptı:

"Bizler mimarlık mesleğini etik ve ahlaki değerler çerçevesinde icra eden 19 kişi, Akdeniz Serbest Mimarlar Derneği’nin (SMD) kuruluşu için 6 şubat sabahında bir araya geldik. Toplantı sonrasında karşılaştığımız deprem felaketinin boyutu mesleğimizin, içinde bulunduğumuz sektörün ve üzerinde durduğumuz konuların önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Amaç ve Kapsam

Büyük deprem felaketi sonrası, ülkemizin en önemli gündemlerinden birinin nitelikli yapılaşmanın sağlanması olduğunu görmekteyiz. Nitelikli yapılaşmanın önünü açmak için her şeyden önce mimarlık mesleğini ve uygulanmasını geliştirmemiz, toplumda saygınlığını arttırmamız gerekiyor. Biz mimarlar tüm bu yapılaşma sürecinin başlangıç noktasıyız. Modern mimarlığın kurucularından Le Corbusier’in de tarif ettiği gibi çalışan birer makine; ayakta kalması beklenen sağlam, mekanik ve elektrik sistemi düzgün ve estetik bir yapı tasarlıyoruz. Süreç doğru işlediğinde nitelikli mimarlık beraberinde nitelikli mühendislik hizmetlerini, nitelikli yapılaşmayı, nitelikli kentleşmeyi ve nihayetinde iyi ve nitelikli yaşamayı beraberinde getiriyor.

Tüm bu sürecin başında ise çok önemli ve detaylı olan mimarlık eğitimindeki aksaklık ve eksiklilerin giderilmesi gerekiyor. Eğitim sonrasında mimarlık meslek hukuku ve yasalarının da geliştirilmesi beklenmektedir. Ülkemizde birçok önemli mesleğin kendi yasaları ve kuralları varken hala Mimarlık Meslek Yasası hazırlanamamıştır. Ancak bizde henüz gerekli yetkinliğe sahip olmayan meslektaş adaylarımız hızlı bir şekilde sürece dahil olmakta ve yapılaşmada etkin rol oynamaktadır. Bu da beraberinde kentin sağlıksız gelişmesine neden olmaktadır.