Başbakana Odalardan Tepkiler Sürüyor

mimarizm.com / 02 Aralık 2008
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP kampının kapanış konuşması sırasında mimarlar odalarına getirdiği sert eleştiriler tepki uyandırmaya devam ediyor. Dün (01.12.2008) TMMOB Mimarlar Odası tarafından yapılan basın açıklamasının ardından, önce TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, sonrasında da Şehir Plancıları Odası'ndan Başbakan'a açık yanıt geldi.

Emin Koramaz basına ilettiği açıklamasında, meslek odalarının ideolojik organizasyonlar olduğu yönündeki iddiaları reddederek Başbakanın, ‘kendisine onay vermeyen herhangi bir kuruma, yasal süreçlerin belirleyiciliğine, bilimsel tespit ve önerilere tahammülü olmadığını ifade ediyor. Koramaz asıl soruna ‘çıkan ulaşım sorunlarını sadece trafik sıkışıklığı boyutunda görmek ve bu sorunun çözümünün birkaç katlı kavşak yapımı ile çözmeye çalışmak' olarak işaret ediyor.

Koramaz'ın yazılı açıklaması şöyle:

"Başbakan meslek odalarını eleştiriyor; ancak bilinmeli ki meslek odaları, kentlere dair yanlış planların onay makamı değil, çağdaş yaşamın güvencesi olan kamusal kurumlardır. Başbakan'ın örnek verdiği Moskova ve Tokyo katlı kavşak çalışmaları, AKP belediyeciliğinin tersine, gerçekte dev metro sistemlerinin bir parçasıdır. Biz meslek odaları, trafik sorununun yeraltı, yerüstü kavşak ve köprü çalışmaları ile değil, esasen raylı sistemleri temel alan toplu ulaşım politikaları ile çözümünü savunuyoruz.

"AKP belediyeciliği ülkemiz çıkarları, yayaları ve yaya haklarını değil, petrole bağımlılığı ve otomotiv endüstrisinin çıkarlarını geliştiren yol ve kavşak çalışmaları ile toplu ulaşım ve kombine taşımacılıkta sınıfta kalmıştır.

"Her şeyden önce, herkesin bilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır: TMMOB ve bağlı odaları keyfi yorumlara tabi ideolojik, siyasal organizasyonlar değildir. Odalarımız, tüm çalışmalarında meslek ve uzmanlık alanlarından hareketle bilim ve tekniği referans alan, yasa ve yönetmelikleri bulunan birer kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

(...)

"Diğer yandan Başbakan, Moskova, Tokyo, ABD katlı kavşak çalışmalarını örnek vermektedir. Oysa Paris katlı kavşak sistemi, Moskova katlı kavşak ve yol genişletme çalışmaları sistemi, Tokyo'da 5 yıl içinde yapılacak kazılar, katlı kavşak ve yol genişletme çalışmaları sistemi, bu ülkelerdeki dev metro sistemlerinin bir parçasıdır.

"Biz meslek odaları, Başbakan'ın iddia ettiği gibi "Modern şehirlerde katlı köprülü kavşak olmaz" demiyoruz. Önermelerimiz Başbakan'ın iddia ettiği gibi sığ değil, çok kapsamlıdır. Örneğin Oda'mız, "Ulaşım ve Trafik Politikalarında Planlama Gerekliliği" başlıklı oda raporunda, tüm ulaşım modlarının tek bir taşıma zinciri oluşturacak şekilde entegre edilmesine yönelik kombine (seri, ekonomik, çevreci, güvenli ve hızlı) taşımacılığın esas alınmasını ve bütün ulaşım politikalarının ülke geneli ve yerel düzeyde birbirleri ile entegre ve bütünlüklü olarak planlanmasını; tarihsel, kültürel doku, çevre ve ekonomik boyutların dikkate alınmasını; kentsel ulaşım açısından ise kent merkezlerine trafik akışının caydırıcı hale getirilmesi ve kent içi ulaşımda toplu taşımacılık ve raylı sistemlerin tercih edilmesini savunmaktadır. Bu kapsamda elbette ki katlı kavşak, köprüler, alt üst geçitler yapılabilir. Ancak AKP belediyeciliği yanlış uygulamaları ifrata vardırmıştır. Kent merkezlerine otomobillerin girişini kolaylaştıran katlı kavşak, alt üst geçit ve köprülerin inşası yoluyla motorlu taşıtların birkaç noktadan durmadan geçmelerini sağlayarak trafik sorununun çözüleceğini sanmak, gerçekte ulaşım ve trafik gerekliliklerini anlamaktan uzaktır. AKP belediyeleri bu politikaları ile petrole bağımlılığı ve otomotiv endüstrisinin çıkarlarını geliştirmiştir.

"Kentin tüm sokaklarını birbiriyle kesişmeyecek şekilde katlı kavşaklarla donatmak ve yayaların tüm yaşantılarını alt ve üst geçitlerde sürdürmelerini önerecek kadar büyük yanlışların yapılmadığı bir çağda yaşıyoruz. Yayalara ve çevrede yaşayanlara olumsuz etkiler yaratacak katlı kavşakların çokluğu, kamu kaynaklarını ve kentsel mekanları savurganca tüketmekten başka bir anlamı yoktur.

"Kentlerde ortaya çıkan ulaşım sorunlarını sadece trafik sıkışıklığı boyutunda görmek ve bu sorunun çözümünün birkaç katlı kavşak yapımı ile çözmeye çalışmak konuyla ilgili uzmanların ve bilim insanlarının yıllar önce terk ettiği bir çözümdür. Bugün Avrupa'nın birçok kentinde ve özellikle metropol kentlerde merkeze yönelen yollardaki taşıt trafiği yoğunluğunu kontrol edebilmek için var olan otopark alanları azaltılmakta ve kent merkezlerine artık katlı otopark ve katlı kavşak gibi sorunu göreceli olarak çözmeye yönelik yatırımlardan vazgeçilmekte, araçların kent merkezine yığılması önlenmektedir.

Gerçek şu ki, AKP'nin ve Başbakan'ın kendisine onay vermeyen herhangi bir kuruma, yasal süreçlerin belirleyiciliğine, hukukun güvenilirliğine, gıda, ulaşım, ısınma, kent planlaması gibi konularda bilimsel tespit ve önerilere tahammülü yoktur. Ancak biz meslek odaları, ülkemizin ve kentlerimizin kaynaklarının özelleştirilmesine, kamu yönetimi, imar, çevre, kültür ve turizmin rant alanlarına dönüştürülmesine karşı çıkmaya; gıda, su, elektrik, akaryakıt, doğalgaz, ulaşım ve kentsel uygulamaların soygun kapısı olmamasına, Belediyeler eliyle ruhsatsız inşaatlar yapılmasını durdurmaya devam edeceğiz."

İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :