VI. Çağdaş Mimarlık ve Sanat Sempozyumu

mimarizm.com / 09 Kasım 2023
MSGSÜ Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı tarafından, Prof. Dr. Bülent Özer anısına düzenlenen VI. Çağdaş Mimarlık ve Sanat Sempozyumu, 16 - 17 Kasım 2023 tarihlerinde MSGSÜ Fındıklı Yerleşkesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu'nda gerçekleşecek.

VI. Çağdaş Mimarlık ve Sanat Sempozyumu, 16 - 17 Kasım 2023 tarihlerinde, MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

Etkinlik Hakkında

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı tarafından Prof. Dr. Y. Müh. Mimar Bülent Özer’in anısına 2017 yılından bu yana düzenlenmekte olan “Çağdaş Mimarlık ve Sanat” konulu sempozyumların ilk yılında mimarlık ve sanat çeşitli açılardan irdelenmiş, ikinci yılında çağdaş sanat ve mimarlığın geçmiş ile ilişkisi değerlendirilmişti. Üçüncü sempozyumda, gelişen teknolojilerin çağdaş mimarlık ve sanata olan etkileri tartışılmıştı. Dördüncü sempozyum çağdaş mimarlık ve sanatta ana akımların karşısında yer alan farklı görüş ve eğilimlerin incelenmesine eğilmekteydi. Geçtiğimiz yıl beşinci defa düzenlenen sempozyumun konusu ise sanatlar arasındaki etkileşimlerdi.

Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılı olması bizleri kaçınılmaz olarak 1923-2023 arasında sanat ve mimarlık alanlarındaki gelişmeleri değerlendirmeye yönlendirmiştir. Ülkemizin sanat ve mimarlık alanlarında eğitim veren en eski kurumu olan ve faaliyetine 140 yıl önce başlayan üniversitemiz, bütün Cumhuriyet yılları süresince söz konusu alanlarda gerçekleşen gelişmelerin ve çeşitliliğin hem içinde yer almış hem de bu alanlarda öncü bir rol üstlenmiştir. VI. Çağdaş Mimarlık ve Sanat Sempozyumu’nda, geçen yüzyılın mimarlık ve sanat ortamının genel bir değerlendirmesini yapmak amaçlanmaktadır. Böylece, hem son yüzyılda çağdaş mimarlık ve sanat alanlarındaki gelişmeler hem de bu alanların birbirleri ile olan etkileşimleri irdelenecektir.

Sempozyum Düzenleme Kurulu: Prof. Dr. Ebru Özeke Tökmeci (Başkan), Prof. Dr. Ayla Antel, Prof. Dr. Filiz Özer, Dr. Y. Müh. Mimar Doğan Hasol, Doç. Dr. Özge Gündem, Arş. Gör. Mehmet Sinan Tarakcıoğlu, Arş. Gör. Fırat Kay

Afişte kullanılan Prof. Dr. Bülent Özer heykeli Prof. Nusret Suman tarafından gerçekleştirilmiştir.

*

Prof. Dr. Bülent Özer Hakkında

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Özer İstanbul'da, Kadıköy'de doğmuştur. İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi' nı bitirdikten sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi' nde mesleki öğrenim görmüş; bu Fakülte'de asistanlık yaparak doktorasını vermiş; yabancı misafir profesörlerin yardımcılığını üstlenmiş; burslu (DAAD) ve davetli olarak Berlin ve Viyana Teknik Üniversiteleri' nde çalışmıştır. 1964 yılı sonundan itibaren DGSA'da Mimarlık Tarihi Kürsüsü' nün yönetimiyle görevlendirilen Bülent Özer, iki yıl sonra burada Mesleki Temel Eğitim disiplinim başlatmıştır. Kendisi, 1964-72 yılları arasında İTÜ Teknik Okulu Mimarlık Bölümü'nde de mimarlık ve sanat tarihi derslerinin tümünü okutmuştur.

Çalışmalarını özellikle sanat, mimarlık ve mimar dizaynlama kuramı, metodolojisi ve sistematiği üzerinde yoğunlaştıran Bülent Özer, bu alanlarda üç kitabın, dergi özel sayılarının, içeride ve dışarıda yayımlanmış çok sayıda bilimsel yazının müellifidir. "Rejyonalızm, Üniversalizm ve Çağdaş Mimarımız Üzerine Bir deneme" (İTÜ Mim. Fak. Yayını) başlıklı doktora tezi mimarimizin son yüz elli yıllık geçmişim ilk defa bilimsel bir anlayışla uluslararası norm ve kriterlere dayanarak ele alıp incelemiş, sıstematıze etmiş, boylece başkalarınca da hâlâ izlenip uygulanan bir görüş, yöntem ve terminolojinin öncüsü olmuştur. Öte yandan. 1961 yılında yayımlamaya başladığı "Mimarlık ve Sanat" dergisi ile bu alanda yem ve çağdaş bir anlayışın yeşermesini sağlamış; bunu MİMARLIK dergisi yayın komitesindeki çalışmalarıyla YAPI dergisinde 1973-2013 döneminde sürmüş yayın kurulu üyeliği izlemiştir.

Bülent Özer yurt içinde ve dışında bırçok seminer sempozyum ve kongreye katılmış, bunlardan bazılarını bizzat düzenlemiş; dışarıda çağrılı olarak başta Almanya, Avusturya, Fransa, İsviçre, İtalya gelmek üzere, çeşitli ülkelerde ders ve konferanslar vermiş; muhtelif ulusal ve uluslararası ödüllendirme jürilerinde üyelik yapmış; yurt içinde ve dışında, kültürel amaçlı birtakım kuruluş, vakıf, dernek, kurul ve komitelerde de, başkanlık dahil, çeşitli görevler üstlenmiştir

Kendisi Avusturya Cumhurbaşkanlığı'nın 1. sınıf Bilim ve Sanat; Federal Almanya Cumhurbaşkanlığı'nın 1. sınıf Liyâkat; Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın Legion d'Honneur; İtalya Cumhurbaşkanlığı'nın "Cavaliere Ufficiale" Liyâkat; Fransa Milli Eğitim Bakanlığının “Palmes Academiques" , ve yine bu ülkenin Kültür Bakanlığı' nın "Arts et Lettres" nişanları ile bunlara bağlı ünvanlara sahiptir.


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :