Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-X

mimarizm.com / 03 Aralık 2019
Teması “Mimarlık, Mesleki Gelişim ve Eğitim Politikaları” olarak belirlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayı'nın onuncusu, 13 Aralık tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası'nda düzenlenecek.

Mimarlık ve Eğitim Kurultayları, 2001 yılından başlayarak iki yıl arayla gerçekleştiriliyor ve kazanımları mimarlık gündemine taşınıyor. Kurultaylar kapsamında meslek; mimarlık okulları, eğitim süreci, mezuniyet, meslek pratiği ve sürekli mesleki gelişim yönleriyle ele alınarak, eğitiminden uygulamaya etkin olan tüm bileşenler sürece dâhil edilerek; mimarlık eğitiminin ve mimarlığın sorunlarına meslek ortamı ve üniversiteler arasında işbirliği sağlanarak çözüm aranıyor.

Türkiye’deki meslek eğitiminin altyapı ve kredilendirme sistemi farklılıklarına bağlı olarak değişen yeterliliklerde verilmesinin önüne geçilmesini hedefleyen ulusal bir akreditasyon sistemi MİAK (Mimarlık Akreditasyon Kurulu) kuruldu. Mesleki yeterliliklerin belirlenmesi ve karşılıklı tanınması, mimar unvanı ve mimarlık mesleğini yapma yetkisi kazanılmasının biçimi, koşulları ve yetkili kurullarının tanımlanabilmesi için gerekli olan yasal zeminin oluşturulması sürecinde görev alacak olan MİMEKK (Mimarlık Mesleğe Kabul Kurulu) çalışmalarına başladı. Meslek mensuplarının meslek yaşamları boyunca yürütülen eğitim ve etkinliler yoluyla gelişimleri hedeflenmiş ve SMGM (Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi) hayata geçirildi. Yapılı çevrenin sağlıklı ve kamu yararını gözeten politikalar çerçevesinde üretilmesi, tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin korunması, kent ve planlama politikalarının kamu yararına geliştirilmesi;  nitelikli mesleki hizmetlerin kamusal politikaların her düzeyinde yer alması için “Türkiye Mimarlık Politikası” hazırlanmış ve kamuoyuna sunuldu.

On sekiz yıllık deneyim ve birikimi ile 13 Aralık 2019 tarihinde onuncusu düzenlenecek olan Mimarlık ve Eğitim Kurultayı'nın teması “Mimarlık, Mesleki Gelişim ve Eğitim Politikaları” olarak belirlenerek; tema kapsamındaki konuların değerlendirilmesi amacıyla kurultay hazırlık sürecinde Mimarlık Mesleğe Kabul, Sürekli Mesleki Gelişim ve Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikası Çalıştayları düzenlendi.

Unvan ve mesleği yapma yetkisi kazanılmasının koşulları ve yetkili kurullarının tanımlanabilmesine yönelik çalışmaların geliştirilmesi hedefiyle 18 Eylül 2019 tarihinde “Mimarlık Mesleğe Kabul Çalıştayı”; mimarlık eğitimine yönelik ulusal bir politika metninin oluşturulması ve eğitimin kalitesini sağlayıcı asgari müştereklerin çerçevesinin oluşturulması hedefiyle 20 Eylül 2019 tarihinde “Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikası Çalıştayı”; mimarların bilgi ve becerilerinin artırılmasını sağlayan yaşam boyu öğrenme sürecinin geliştirilebilmesi hedefiyle 25 Eylül 2019 tarihinde “Sürekli Mesleki Gelişim Çalıştayı” gerçekleştirildi.

2017 yılında “Türkiye Mimarlık ve Eğitim Politikaları” teması ile gerçekleştirilen dokuzuncu Mimarlık ve Eğitim Kurultayı ile Mimarlık Mesleğe Kabul, Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikası ve Sürekli Mesleki Gelişim Çalıştayları ışığında; ülkemizde ve dünyada eğitim ortamını etkileyen gelişmelerin irdelenmesi, mesleki yeterlilik koşullarının geliştirilmesi, mimarlık eğitiminin temel ilkelerinin ve felsefesinin değerlendirilmesi amacıyla Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-X “Mimarlık, Mesleki Gelişim ve Eğitim Politikaları” temasıyla 13 Aralık 2019 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası'nda düzenlenecek.


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :