4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi

mimarizm.com / 26 Haziran 2019
Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından bu yıl 16-18 Ekim 2019 tarihleri arasında 4.sü düzenlenecek olan "Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi"nin ana teması “Ekonomi ve Kentleşme”. Kongreye katılım için son özet gönderim tarihi 1 Ağustos 2019.

IV. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, etkileri gündelik yaşamda görünür hale gelen kent ve ekonomi ilişkisini geniş bir çerçevede ele almayı amaçlamaktadır. Geleceğin kentlerinin yeniden düşünülmesine altlık oluşturabilecek farklı perspektiflerin de tartışılacağı kongreye bugünün sorunlarını saptayarak çözüm önerileri sunan çalışmalar beklenmektedir.

"İçinde bulunduğumuz yüzyılın ilk çeyreği neoliberal ekonomi politiğin kent mekanı ve kentsel süreçler ile birlikte kendisini cisimleştirdiği bir evreyi ifade etmektedir. Endüstriyel üretim ilişkilerinden küresel finans ilişkilerine geçişte kentsel yapılı çevre üretimi yeni ekonomik paradigmanın en önemli parçası haline gelmiştir.

Hem üretim mekânlarının hem de üretim süreçlerinin etkileyicisi olarak kentleşme, sanayi devrimi ile beraber belirginleşmiş ve bir anlam kazanmıştır. Yıllar içinde yaşanan ekonomik değişimlerin ve kalkınma hamlelerinin sonuçları da kentsel yaşamın tüm süreçlerinde kendisini göstermiştir. Bu durum kentleşmenin ve kalkınmanın aynı zamanda birbirini etkileyen ve birbirinden etkilenen unsurlar olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla, kentleşmenin dinamikleri olarak değerlendirdiğimiz sosyal, kültürel, ekolojik, ekonomik ve politik tüm göstergelerin, ekonomik kalkınma dinamiklerini de oluşturduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu anlamda üretilen politikaların ve yapılan hamlelerin bütüncül bir tutumla ortaya koyulması, kentlerin demografik ve sosyal yapısı da düşünülerek eşit ve adil bir yaklaşımla yeniden ele alınması gerekmektedir.

Dünyada giderek yaygınlaşan sanayisizleşme ve rant üretimine dayalı yeni kentleşme modelinin tartışılarak şehir insanının refahını arttıracak bütüncül kalkınma modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeni kentsel gerçekler göz önünde tutularak özel teşebbüsün kentsel alanda nasıl bir ekonomik strateji geliştireceğinin yanı sıra kamusal tesis ve arazilerin nasıl kullanılacağı, konut arzında benimsenen yaklaşımlar ve konut piyasasının durumu, mega projeler ile gerçekleştirilen büyük ölçekli altyapı yatırımları, kentsel alanda üretilen rantın dağıtımı ve tüm bunların yasal-yönetsel zeminleri, toplumsal-çevresel etkileri de yeni bir perspektifle farklı disiplinlerin katkılarıyla gözden geçirilmelidir.

Bu çerçevede tüm dünyada büyük bir çıkmaza giren neoliberal politik ekonomi ve coğrafi olarak yer değiştiren krizler karşısında kent ve ekonomi arasındaki ilişkinin yakın geçmişinin ve güncel durumunun tartışılmasına da ihtiyaç vardır".  

Kongre Temaları

- Kent ve ekonomi
- Kent, tarih ve ekonomi
- Yerel ekonomi ve kalkınma
- Kalkınma ve sanayi coğrafyası
- Kentsel kalkınma ve demografi
- Kentsel kalkınma ve eğitim
- Sermaye ve kent
- İnşaat ve finansmanı
- Konut piyasaları
- Gayrimenkul ve bankacılık sektörü
- Mega projeler ve finansmanı
- Rantın üretimi ve dağıtımı
- Kent ekonomisi ile ilişkili yasal çerçeve
- Şehir planlama ve ekonomi
- Kentleşme politikaları ve ekonomi
- Kır-kent ilişkisi ve ekonomi
- Yerel yönetimler ve yerel bütçeler
- Kamu politikaları ve kentsel hizmetler
- Kitlesel ve iç göçün sosyo-ekonomik boyutu
- Yeni toplumsal sınıfların kentsel ekonomideki yeri
- Kentsel alanda sosyo-mekansal ayrışma
- Kamusal mekan ve kamusallık
- Medyada kent imgeleri
- Kentsel adalet, yoksulluk ve yoksunluk
- Mimarlık imgeleri ve ekonomi
- Kent, sanayi ve istihdam ilişkisi
- Kent ve sağlık ekonomisi
- Kent ve turizm ekonomisi
- Kent ve ulaşım ekonomisi

Katılım için tarihler

Özet Gönderimi Son Tarihi: 01 Ağustos 2019
Bildiri Tam Metni Gönderimi: 01 Eylül 2019
Kongre Programının İlanı: 20 Eylül 2019

Kongreye katılım ücretsizdir. Bildiri gönderimi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :