2. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu - ISBS 2015

mimarizm.com / 08 Ekim 2014
2. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu - ISBS 2015

                          


Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu'na (ISBS 2015) bildiri özeti göndermek için son tarih, 17 Kasım 2014.SEMPOZYUMUN AMACI

"Sürdürülebilir Gelişme", son yıllarda her disiplinin kalkınma kuramları, modelleri ve politikaları içinde vurgulanarak kullanılan bir kavramdır. Özellikle her ülke ekonomik gelişimini "Sürdürülebilir"  ilkeler temeline oturtmaya çalışmaktadır. "Sürdürülebilirlik" toplumların gelecek yüzyıllarda var olabilmelerini amaçlayan anahtar bir kavramdır. Bu kapsamda, ekosistem dengeleri bozulmadan çevre kalitesinin iyileştirilmesi sürdürülebilir yapı tasarımının temel hedefidir. Çevre doğal, ekonomik ve insani değerlerle birlikte, canlı ve cansız varlıkların her çeşit eylem ve davranışını etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal nitelikteki etkenlerin bütünüdür. Yapı da çevrenin bir bileşenidir ve yaşam süreci içinde yerel veya küresel ölçekte çevre ile ilişkilerini sürdürür. Bu bağlamda, çevre bilinçli sürdürülebilir bir yapı, ekosistem dengelerini bozmadan canlı ve cansız varlıkların birarada var olmasını sağlamalı, insan sağlığını güven altına almalı ve kaynakları ekonomik kullanmalıdır.

Sürdürülebilir yapı tasarımının hedefi, kullanıcılara nitel, nicel, fiziksel ve psikolojik göstergeler bazında uygun ortamlar sunmaktır. Sürdürülebilir yapı ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik boyutlarıyla tanımlanabilir. Bu bağlamda, ekolojik sürdürülebilirlik kaynakların ve ekosistemin korunumuna, ekonomik sürdürülebilirlik kaynakların uzun dönem kullanılabilirliği ve kullanım bedellerinin düşük olmasına, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik ise insan sağlığı ve konforunun sağlanmasına ve sosyal, kültürel değerlerin korunumuna ilişkin kurguları düzenler. Bu kurguların irdeleneceği sempozyumda "Sürdürülebilir Yapılar ve Çevre", "Sürdürülebilir Planlama", "Enerji ve Çevre", "Çevre kirliliği Kontrolü ve Denetimi" ve"Çevre Politikaları ve Uygulamaları" alanlarında geleceğe yönelik öngörülerin ortaya konması, tartışılması, çözümler üretilmesi ve yeni açılımlar sağlanması hedeflenmektedir.


SEMPOZYUMUN KONULARI


1 - SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILAR VE ÇEVRE
Sürdürülebilir Yapısal Analizler
Çelik ve Ahşap Yapılarda Sürdürülebilirlik
Doğal Afetler Altında Sürdürülebilir Yapılar
Ulaşım Altyapısında Sürdürülebilir Gelişim
Geoteknik Mühendisliğinde Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri
Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımları
Kıyı-Liman Mühendisliği
Su Kaynakları
Kıyı Yönetiminde Sürdürülebilir Yaklaşımlar
Sürdürülebilir Yapıların Yapım ve Yönetimi
Mühendislik Jeolojisi
İnşaat Sistemleri için Sürdürülebilir Yaklaşımlar
Sismoloji

2 - SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLAMA
Sürdürülebilirlik-Kentsel/Kırsal Planlama İlişkisi
Kentleşme ve Çevre Sorunları
Kentsel Alanların Rehabilitasyonu
Kentsel Dönüşüm
Kültürel-Tarihi Miras ve Çevre
Peyzaj Planlaması

3 - ENERJİ VE ÇEVRE
Enerji Etkin Yapı Tasarımı ve Üretimi
Mikroklima Denetimi
Yapı Performansı Değerlendirmesi
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Yaşam Döngüsü Değerlendirme
Çevresel Ürün Bildirgeleri
Simülasyon Programları

4 - ÇEVRE KİRLİLİĞİ KONTROLÜ VE DENETİMİ
Küresel İklim Değişikliği
Hava-Su-Toprak-Gürültü Kirliliği
Ekolojik Zehirlenme
Kaynakların Korunumu
Biyolojik Çeşitlilik
Atık Yönetimi

5 - ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI
Çevre Bilimleri ve Teknolojileri
Çevre Bilinci ve Bilgi Sistemleri
Çevre ve İnsan Sağlığı
Yasa/Yönetmelik/Strateji/Prensip/Standartlar
Çevre Ekonomisi/Eğitimi/Yönetimi/Hukuku
Yerel Yönetimler ve Çevre
Uluslararası İlişkilerde Çevre Boyutu


SEMPOZYUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Seyhan FIRAT (Başkan)
Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ARUNTAŞ (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKİN (Başkan)


ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri özeti gönderimi için son gün: 17 Kasım 2014
Kabul edilen bildiri özetlerinin ilanı: 24 Kasım 2014
Tam metinlerin teslim tarihi: 26 Ocak 2015
Kabul edilen tam metinlerin açıklanması: 30 Mart 2015
Sempozyum: 28-30 Mayıs 2015


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :