2. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi Bildiri Çağrısı

mimarizm.com / 26 Ekim 2015

 

Kent alanında disiplinlerarası diyalogu ve bilgi alışverişini geliştirmeyi amaç edinen II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi'nin teması "Küresel ve Yerel Arasında Kentler: Fırsatlar ve Sorunlar" olarak belirlendi.

 

Kongre bu yıl, yüzyıllar boyunca bölgeler üstü siyasi, ekonomik ve kültürel bir merkez olma işlevi görmüş ve son 30 yılda Türkiye'nin ‘küresel kenti' konumunu yeniden kazanmış olan İstanbul'da, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi düzenleme kurulu, bağımsız araştırma makaleleri, planlanmış oturumlar ve kamuya açık paneller şeklinde gerçekleşecek etkinliğe; tüm sosyal bilimler ve kent bilimleri araştırmacılarını, disiplinlerinin konu edindiği temel sorunsallar etrafında katkı ve katılım sunmaya davet ediyor. Bildirilerin özet teslimi için son tarih, 15 Aralık 2015 .


ÇAĞRI METNİ

Küresel ve Yerel Arasında Kentler:

Fırsatlar ve Sorunlar

Son 30 yılda kentler, küresel ve yerel süreçlerin etkileşiminin ortaya çıkardığı dinamikleri inceleyebileceğimiz önemli mekanlardan biri haline geldi. Küreselleşme ile birlikte kentlerin küresel, ulusal ve yerel ölçeklerde üstlendikleri işlevler yeniden tanımlanmakta ve eş zamanlı olarak da kentlerin ekonomik ve sosyo-mekânsal yapılarında bir dizi değişim yaşanmaktadır. Başka bir ifade ile küreselleşme, irili ufaklı, merkezde ya da çeperde yer alan bütün kentlerin gündelik yaşamlarının, sosyo-mekânsal örüntülerinin ve büyüme stratejilerinin bağlamını yeniden tanımlamış, ulus-aşırı süreçler kentsel dinamiklerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Kentlerin küresel olanla etkileşimi ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, ideolojik ve diyasporik akışlar üzerinden gerçekleşmektedir. Bu akışlar bir yandan kentleri birbirine bağlayan çeşitli türden ağların ortaya çıkmasına, diğer yandan da birbirine bağlı bu kentlerde çok yönlü siyasal, toplumsal ve mekânsal dönüşümlere sebep olmaktadır. Bu dönüşümlerin ayrıntılı ve eleştirel bir gözle çalışılması, hem bir kentin küreselleşmesinin özgün yanlarını, hem de o kentte yaşayan farklı gruplar için bu sürecin ne anlama geldiğini anlamak bakımından önem arz etmektedir. II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, küreselleşme süreçlerinin kentleri nasıl etkilediğine, ne tür dönüşümlere neden olduğuna ve ne tür fırsatlar ve sorunlar yarattığına odaklanmaktadır. Kongreye aşağıda belirtilen temalar ekseninde makale ve oturum önerilerini beklemekteyiz.

KONGRE TEMALARI
• Küreselleşme ve kentlerin değişimi
• Küreselleşme ve yerel yönetimler: Stratejiler, fırsatlar, sorunlar
• Yerel çıkar grupları ve küreselleşme stratejileri
• Değişen ekonomiler ve yeni sınıfsal gruplaşmalar: Yeni orta sınıflar, profesyoneller
• Küreselleşme ve neo-liberal kent politikalarının toplumsal ve mekânsal sonuçları
• Ötekilerin Küreselleşmesi: Kaçak göçmenler, sığınmacılar, mülteciler
• Yeni bölünmeler, yeni çatışmalar: ‘Yerliler' ve ‘yabancılar'
• Küreselleşen kentlerde kent planlaması ve tasarım
• Küreselleşen kentlerde mimari sorunlar
• Küresel çağda muhalif kent hareketleri ve ulus-aşırı ağlar

Sınırlı Temalar:
• Küreselleşme ve İstanbul
• Küreselleşme ve Anadolu Kentleri

KONGRE TAKVİMİ
Özet teslim tarihi: 15 Aralık 2015
Kabul edilen özetlerin ilan tarihi: 1 Ocak 2016
Kabul edilen özetlerin tam bildiri teslim tarihi: 15 Mart 2016
Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi: 15 Nisan 2016
Kayıt tarihi: 15-25 Nisan 2016
Kongre tarihi: 11-13 Mayıs 2016

Not: Kongre sekretaryasına gönderilen özetlerin kabul edilmesi, bildiri metninin kongrede sunulacağı anlamına gelmemektedir. Özetler kongre temalarına uygunluk ve sunulacak bildiri hakkında düzenleme kurulunun ön bilgi edinmesi için istenmektedir. Sunulacak bildirilerin kabul edilmesine tam bildiri metinleri üzerinden karar verilecektir.


Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :