DOCOMOMO 2008: "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IV"

mimarizm.com / 27 Ekim 2008
DOCOMOMO - Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IV

DOCOMOMO
-Türkiye Çalışma Grubu'nun "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları" konulu etkinlikler dizisinin dördüncüsü 26-27 Aralık 2008 tarihlerinde Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nün evsahipliğinde Bursa'da düzenlenecek. Toplantıya, erken 20. yüzyıldan yaklaşık 1970'lerin başına kadar devam eden süreçte üretilmiş olan modern mimarlık örneklerini görsel ve yazılı belgelerle tanıtan veya yorumlayan poster sunuşlarının katılımı bekleniyor. Sunulacak yapıyı/yapı grubunu/yerleşimi tanıtan posterler etkinlik boyunca sergilenecek, ayrıca katılımcılar hazırladıkları yapıyı tanıtan kısa bir sözlü sunuş yapacak. Davetli konuşmacıların sunuşlarının ve bir tartışma oturumunun da yer alacağı bu etkinliğin, 20. yüzyıl Türkiye mimarlığının bugüne kadar belgelenememiş olan örneklerine, özellikle de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler dışındaki üretime dikkat çekmesi ve oluşacak yeni bakış açılarıyla dönem mimarlığının yeniden yorumlanacağı bir tartışma ortamı yaratması amaçlanıyor.

Kamunun dikkatini 20. yüzyılda öne çıkan Modernizm'e çekmek ve "modern mimarlık, tasarım ve şehir plancılığı ürünlerini belgelemek ve korumak" amacıyla 1990 yılında oluşturulan uluslararası bir kuruluş olan DOCOMOMO (DOcumentation and COnservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the Modern MOvement) bünyesinde oluşan Türkiye Çalışma Grubu 2002 yılında kurulmuş ve böylece Türkiye'deki modern mimarlık örneklerinin belgelenmesi ve korunması amaçlı bir girişim başlatıldı. Üniversitelerin, Mimarlar Odası'nın ve çeşitli mimarlık yayın organlarının da benzer girişimlerinin son yıllarda hız kazandığı gözleniyor. Varolan literatürün sınırlarını aşmayı hedefleyen geniş kapsamlı bir belgeleme çalışması, dönem mimarlığının daha iyi anlaşılması ve korunması yönünde etkin rol oynayacak.

DOCOMOMO-Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, ilk kez 2004 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi evsahipliğinde gerçekleştirilen ve dördüncü toplantısı Bursa'da düzenlenecek olan "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları" başlıklı Poster Sunuşları ile bu tür geniş katılımlı bir çalışmayı başlatmayı hedefliyor. Bu etkinliğin ikincisi, 2005 yılında İzmir Mimarlar Odası'nın desteğiyle Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde; üçüncüsü de 2007 yılında Erciyes Üniversitesi'nin evsahipliğinde Kayseri'de yapıldı. 2006 yılında ise "Öteki" Modernizmler başlıklı IX. Uluslararası DOCOMOMO Konferansı İstanbul ve Ankara'da ve "Bir Konut Ütopyasının Korunması: Modern Mimarlık Mirasının Belgelenmesi ve Sürekliliğinin Sağlanması, Örnek Çalışma: Ataköy – İstanbul" başlıklı I. Uluslararası DOCOMOMO Çalıştayı İstanbul'da DOCOMOMO_Türkiye'nin evsahipliğinde gerçekleştirildi. DOCOMOM-Türkiye, üniversiteler, meslek örgütleri ve diğer ilgili kuruluşların da desteğini alarak Türkiye kamuoyunda modern mimarlık eserlerinin belgelenmesi ve korunması konusunda yeni bir girişim başlattığı inancında.

Yoğun bir katılımla süreklilik kazanan Poster Sunuşları ile DOCOMOMO girişiminin hedeflediği belgeleme ve tescil çalışmasının yaygınlaştırılmasının yanı sıra, girişimin ülkemizdeki modern mimarlık mirasına dikkat çekmek amacının duyurulması ve geniş çevrelerce paylaşılması yönünde de önemli gelişme sağlanacağı umuluyor. Düzenlenen bu toplantılarda sunulan ürünlerden seçilenlerin, gezici bir sergi düzenlenerek, mimarlık okulları ve Mimarlar Odası Şubeleri başta olmak üzere, çeşitli kurumlarda sergilenmesi ve katılan tüm ürünlerin de bir katalog ve CD hazırlanarak derlenmesi planlanıyor.

Düzenleme Kurulu:    
    
Elvan ALTAN ERGUT, ODTÜ
Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY, İTÜ
Neslihan DOSTOĞLU, UÜ
Ebru OMAY POLAT, YTÜ     
Yıldız SALMAN, İTÜ

Yardımcılar:
Nilüfer AKINCITÜRK, UÜ
Rengin BECEREN ÖZTÜRK, UÜ
Arzu ÇAHANTİMUR,UÜ
Özgür EDİZ, UÜ
Yasemin ERBİL, UÜ
Miray GÜR, UÜ
Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI, UÜ
Şule OĞUZ, UÜ
Sevgen PERKER, UÜ
Sibel POLAT, UÜ
Ece ŞAHİN, UÜ
Yavuz TANELİ, UÜ
Murat TAŞ, UÜ
Özge TÜMER, UÜ
Tülin VURAL ARSLAN, UÜ
Selay YURTKURAN TOK, UÜ
Çiğdem YÜCEL, UÜ

İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :