Emre Madran'ın İzinde: “Edep Yahu” Buluşmaları 3

mimarizm.com / 08 Eylül 2016
Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından, Emre Madran anısına düzenlenen buluşma, üçüncü yılında “Alan Yönetimi” konusuna odaklanacak. Etkinlik, 26 Eylül Pazartesi günü Mimarlar Odası Ankara Şubesi, zemin kat toplantı salonunda izlenebilir.

Amaç ve Kapsam

Aramızdan ayrılışının 3. yılında değerli hocamız, meslektaşımız, üyemiz, bilim insanımız Emre Madran’ı anma etkinliğinde  değerli Hocamızın da meslek ve akademik yaşamı boyunca başat konular arasında gördüğü ve çalışmalarını yoğunlaştırdığı, doğal-kültürel-tarihi varlık değerlerimizin korunması ve korumada yönetsel boyutu oluşturan “Alan Yönetimi” konusu ele alınacaktır.  

Emre Madran Hocamızın bıraktığı yoldan yürümeye çaba sarf ettiğimizi, çalışmalarını ve hedeflerini hedefimiz yaptığımızı bir kez daha söylüyor ve bu anma yıldönümünde gerçekleştireceğimiz sempozyum ile  kentsel ve kırsal mekânların korunmasının yönetsel boyutu incelenecek, “Neyi, neden koruyoruz?” sorularına cevaplar aranacak, korumanın toplumsal kalkınmanın ve kültürel sürdürülebilirliğin ortasında bir eylem olduğu ortaya konulacaktır. 

19 Ağustos 2016 tarihinde “411 Sayılı Türkiye Varlık Fonu Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”  TBMM'de onaylanmış ve birçok kanunda yapılan düzenlemelerle hukuk devre dışı bırakılarak, hem doğal alanlarımıza hem de 2863 sayılı kanun ile korunan alanlarının yönetimi merkezileştirilerek, doğa ve kentlerimizden oluşan yaşam alanlarımızda kontrolsüz yatırımların önü açılacaktır. Pek çok uluslar arası sözleşme ile de bağ kurularak düzenlenen kanunlarda “izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler”de yer alan idari işlemler,  yapılan düzenlemeler ile her türlü idari işlem ve diğer kısıtlayıcı hükümler geçersiz kılınmaktadır. Dolayısı ile koruma araçları işlevsiz bırakılmış olmaktadır.
Türkiye’de her geçen günün bir öncekini arattığı günleri yaşıyoruz. Bu çığırından çıkmış dünyada son kalan doğal ve kültürel alanlar da bir bir yitip gidiyor. Ormanlar, sulak alanlar, bozkırlar ve denizler artan nüfus ve yanlış politikalar nedeniyle yok oluyor. Bu yok oluşta ülkemiz ne yazık ki başı çeken bir konumda olmayı sürdürüyor. Doğaya, kültüre, sanata ve bilime verilen önemi,  sular altında kalan antik kentlerden, ormanların içerisinden geçirilen otobanlardan, yok edilen sanattan ve heykellerden görebiliyoruz.

Kentler yaşayan organizmalardır ve tarihi bir eşyayı veya belgeyi kapalı bir mekânda, müzede saklamak göreceli olarak kolaydır; buna karşılık tarihi bir kenti özelliklerini yitirmeden koruyabilmek; disiplinlerarası bir çalışma, iyi bir örgütlenme, maddi kaynak ve duyarlı bir kamuoyu desteğini (1), yani koruma sürecinin iyi yönetimini gerektirir diyen bilim insanlarımızın yanında,  hüküm edenlerin sermaye yanlısı davranış biçimleri çok yakıcı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanının 17 Ağustos 2016 tarihinde yapmış olduğu “Çevreyi put yapmışız, ÇED de milletin canına okumuşlar, ÇED kuralları diyerek zulme dönüştürmüşüz, elbette deniz kenarına otel yapılacak” şeklindeki tüm temel bilimleri, mühendislik ve mimarlık camiasını endişeye düşüren açıklaması ile önümüzdeki günlerin korunan alanların yönetimi üzerinde tedirgin bir sürecin yaşanacağının önemli ip uçlarını vermektedir.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak Emre Madran Hocamızın 3. anma yılında;   ülkemizde son onlu yıllardan beri yıkımları “büyüme” ve “kalkınma” yalanlarıyla meşrulaştıran projelerle tarihimize, kültürümüze ve doğaya, kısacası  tüm yaşam alanlarımıza bir taraftan telafisi olanaksız zararlar verdiği diğer taraftan  kamu kaynakları fütursuzca heba  edildiği bir ülkenin çocukları olmaya izin vermeyeceğimizin altını bir kez daha çizebilmek için bilimden ve teknikten yana olan tavrımızı halkımızın çıkarları lehine kullanılması yolunda mücadelemize devam edeceğimizi deklare ederiz.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi
44. Dönem Yönetim Kurulu 
__________________________________

(1) Zeynep  Ahunbay, 1999, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, 2. Basım, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul.


PROGRAM

13:00 Açılış Konuşmaları
Gökhan Yıldırım, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Tezcan Karakuş Candan, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

13:15 / 1. Oturum: Yasal-Yönetsel Süreç
Müge Bahçeci: Ören Yerlerinin Gelişimi, Planlaması ve Korunmasında Yasal ve Yönetsel Süreç
Faruk Soydemir: Yasal Yönetsel Süreçte Deneyimler

14:15 Ara - Çay, Kahve

14:30 / 2. Oturum: Yönetim Planının Hazırlanması ve Alanın Yönetimi       
Neriman Şahin Güçhan: Komagene –Nemrut Yönetim Planı
Onur Yıldız: Nemrut Alan Yönetimi
Yusuf Benli: Çatalhöyük Neolitik Kenti
Nevin Soyukaya: Diyarbakır UNESCO Süreci Yıkım ve Tahribatlar
 
16:30 Ara - Çay, Kahve
 
16:45 / 3. Oturum: Alanda Sivil Toplumun Rolü
Gül Köksal: Kültürel ve doğal varlıkların yaşatılmasında sivil örgütlenme deneyimleri
Necati Prinçcioğlu: UNESCO sürecinde sivil toplum örgütlerinin rolü
 
17:45 / 4. Oturum: Değerlendirme ve Tartışma
Güliz Bilgin Altınöz 
Deniz Özkut 
Ege Yıldırım

19:00 Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülü Töreni ve Belgesel Gösterimi  

Ayrıntılı bilgi için tıklayın. 


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :