Bademlik Tasarım Festivali 2021

mimarizm.com / 22 Haziran 2021
Bademlik Tasarım Festivali 2021, bu yıl 9-11 Temmuz tarihleri arasında "Mekanın Üretiminde Yerin Devinimi" teması ile online olarak düzenleniyor.

Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiMimarlık ve Tasarım Kulübü tarafından düzenlenen Bademlik Tasarım Festivali 2021, "Mekanın Üretiminde Yerin Devinimi" teması ile 9 - 10 - 11 Temmuz tarihlerinde online olarak düzenlenecek.

Etkinlik Teması

Küreselleşme kavramı 1970’lerden başlayarak, hem belirsizleşen hem de keskinleşen sınırları içinde dönüşen günümüz dünyasını tanımlamak için sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. (1) Küreselleşmeyle birlikte tüm oluşumların aynı anda, aynı yerde ve birbiriyle ilişki içinde olabileceği yeni mekânsallıklar meydana gelmektedir. Bu durum zaman ve mekânı muğlaklaştırmakta ve buna bağlı olarak coğrafi sınırlar silikleşmektedir. Özellikle iletişim alanında yaşanan gelişmelerle bir yere ait olma duygusu ortadan kalkmış, her yere ulaşım kolaylaşmış, farklı kültürlerin bir aradalığı ortaya çıkmıştır. Kültür, kimlik, zaman ve mekânın anlamlarının boşaldığı bu süreç içinde, bir kavram olarak ‘yeri’, Henri Lefebvre’in de dediği gibi sürekli olarak yeniden ve yeniden üretmek (2) mümkün müdür?

Teknolojinin de etkisiyle dünyanın küçük bir topluluğa döneceğini düşünen Mcluhan küresel köy kavramını ortaya atmıştır. Bulunduğumuz yer değişimlerle birlikte küresel bir köye dönüşerek mekân algısının değişmesine, sanal mekanların oluşmasına sebep olmuştur. Bu oluşumlar sonucu mekânların anlamsal ve yapısal kimliklerinin değişmesi kullanıcıları her geçen gün daha çok yersiz-yurtsuzlaştırmıştır. Yer'in belirleyiciliğinin ortadan kalkması, zamanı ve mekânı küresel dünyanın tanımladığı kavramlar üzerinden okunabilir kılar ve içinde yer aldıkları bağlamlardan koparır, yersizleştirir. Yersizleşen unsur, bağlamsızlaşarak meta konumuna getirilmektedir. Öyleyse Yer, Mekân ve Zaman kavramları bu değişimle anlamlarını yitirmekte midir? Edward Relph'e göre her zaman ‘yer’e dair zayıf da olsa bir hissimiz ya da kavrayışımız vardır. Mekân anlamını belirli ‘yer’lerden alır. Yerin anlamı ise; konumu, işlevi veya fiziksel deneyimden gelmez bunlar yerin ortak ve zaten sahip olması gereken özellikleridir. (3) O halde bağlamı oluşturan yer’in kendisi midir? Küreselleşme etkisiyle “yer” hala tasarımdaki varlığını sürdüren bir parametre olarak ele alınabilir mi? “Yer” ile birlikte “bağlam” tasarımda geçerliliğini kaybetmiştir diyebilir miyiz? Her bir üretim, kendine ait bir zaman ve mekân, arayışı içindedir. Herhangi bir yer ve zamanda üretilmiş olan düşünsel ürün, kendi kendine var olabilir mi yoksa mevcut bağlamın bir sonucu mudur? Küreselleşme; kültürel, fiziksel ve düşünsel dizgeyi ortadan kaldırarak bağlamsızlaşma nosyonunu mu oluşturmaktadır? Ya da Relph’in söylediğinin aksine, günümüz şartlarının getirdiği bu yeni düzende ‘yersizleşmek’ yeni anlamlar üretebilmeye olanak sağlamaz mı?

Etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın

*

Kaynaklar

1.’Kent, Mimarlık ve Kimlik Üretimi Üzerine: Yıldızlar ve İkonlar’ Esra AKBALIK
2.’The Production of Space’ Henri LEFEBVRE
3.’Place and Placelessness’ Edward RELPH
’Non-Places’ AUGÉ


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :