VIII. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Yarışması

mimarizm.com / 09 Haziran 2014

                      


Dünya Mimarlık Günü kutlamaları çerçevesinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından gerçekleştirilen VIII. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen yarışmanın son başvuru tarihi, 31 Ağustos 2014.


Amaç:
Mimarlar Odası kurulduğu 1954 yılından günümüze, mimarlık kültürünün gelişmesi, tarihi mirasın korunması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için toplum yararına yoğun bir çalışma sürdürmektedir. Bu çalışmalara yeni bir boyut kazandırmak amacı ile 2007 yılından bu yana, "İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali" adı altında bir organizasyonu yaşama geçirmiştir. Etkinliğe, başta mimarlar olmak üzere, bu alana ilgi duyan her kesimin aktif olarak katılımının sağlanması hedeflenmektedir.

Bu festival, tüm dünyada, her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü, Uluslararası Mimarlar Birliği'nin (UIA) üyesi 1.400.000 mimar tarafından aynı anda kutlanan  "Dünya Mimarlık Günü" nedeniyle Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nce gerçekleştirilen "Mimarlık ve Kent Şenliği" etkinlikleri kapsamında programlanmaktadır.

Festival, "mimarlık ve kent" odağında üretilmiş filmleri desteklemeyi, yeni yapımları özendirmeyi, beğeni kazanmış filmleri seyirci ile buluşturmanın yanı sıra konuyla ilgili mimar, yönetmen ve uzmanların etkinlik kapsamında İstanbul'da buluşmalarına ortam hazırlayarak ülkemizi ve mimarlık ortamımızı geniş kesimlere tanıtmayı öngörmektedir.

"İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali" kapsamında uluslararası kategoride bir yarışma düzenlenmekte ve ödüller verilmektedir.

Mimarlar Odası, Cumhuriyet, Demokrasi ve Emek tarihimizin önemli kamusal alanlarından biri olan Taksim Meydanı'nın meydan özelliğinin ortadan kaldırılarak, Gezi Parkı'na AVM yapılmasına ve ortak belleğimizi yok etme girişimine karşı mücadele eden Taksim Dayanışması Sekreterliğini üstlenen meslek odalarından birisi olarak, Gezi Direnişi' nin birinci yılında yapılacak bu festivali, bu direniş sırasında kaybettiğimiz ülkemizin güzel insanlarına ve tüm direnenlere adama kararı almıştır.

Kapsam:
Festival kapsamında, belgesel ve canlandırma türündeki filmlere yer verilmektedir. Yurtiçinden ve yurtdışından yarışmaya katılarak ön elemeyi geçmiş olan filmler, seyirci ile buluşturulacak ve bu filmler arasında bir yarışma gerçekleştirilecektir. Ayrıca konuyla ilgili olarak, katılımcılar arasında düşünce alışverişlerinin sağlanabilmesi için çeşitli söyleşi ve etkinlikler de düzenlenecektir. 


2014 ULUSLARARASI YARIŞMA BAŞVURU KOŞULLARI

1. Yarışmaya belgesel ve canlandırma türünde, mimarlık ve kent konularını işleyen, son 5 yıl içinde üretilmiş filmler başvurabilir. Ancak aynı filmle daha önce yarışmaya katılmamış olma şartı aranır.

2. Yarışmaya kabul edilecek filmlerin süresi 60 dakika ile sınırlıdır.

3. Yurtdışından katılacak dili İngilizce olmayan filmler, İngilizce altyazılı; yurt içinden katılacak dili Türkçe olmayan filmler Türkçe altyazılı, yarışmaya katılacak tüm filmlerde İngilizce alt yazı olmalıdır.

4. Orijinal formatı ne olursa olsun, tertip komitesine, filmin (MPEG2, MP4 veya H.264 formatında) DVD, SD MEMORY CARD veya USB FLASH DRIVE üzerine kaydedilerek  gönderilir. Filmin ön izlenmesi sırasında teknik sorunlar olursa, yönetmenine haber verilir. Yönetmen en geç 48 saat içinde yeni bir kopyayı jüriye teslim etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde film değerlendirme dışı bırakılır.

5. Yarışmacı, Düzenleme Kurulu'na film kopyaları ile birlikte, içinde;
a) Yarışma başvuru formu
b) Filmden 2 adet fotoğraf
c) 1 adet yönetmen fotoğrafı
d) Türkiye'den katılan yönetmenlerin Türkçe ve İngilizce, yurt dışından katılan yönetmenlerin İngilizce biyografisi (en fazla 50 kelime)
e) Filmin öyküsü (en fazla 50 kelime )
bulunan 1 adet CD teslim eder.
f) Yarışmaya internet üzerinden de başvurulabilir. Bu durumda ilgili başvuru formu www.archfilmfest.org adresinden temin edilmeli ve diğer dokümanlar ile birlikte archfilmfest@archfilmfest.org adresine gönderilmelidir. Ancak filmler kargo ile veya elden teslim edilmelidir.
g) Seçici kurul başvuru koşullarında eksiği bulunan filmleri yarışma dışı bırakma hakkına sahiptir.

6. Katılımcılar birden çok filmle yarışmaya katılabilirler.

7. Ayrıca temaya uygun olmak koşuluyla beş yıldan önce çekilmiş belgesel ve canlandırma filmleri sadece gösterim amaçlı gönderilebilir. Seçici kurulun uygun bulması durumunda gösterim programına alınabilir.

8. Festival Düzenleme Kurulu, yarışmaya katılan filmlerden ön elemeyi geçenlerin tümünü festival programına alır. Bu filmler jüri tarafından değerlendirilir ve dereceye girenler ödüllendirilir.
Gösterim programına alınan ve yurtdışından katılan filmlere bir defaya mahsus olmak üzere 100.- Amerikan Doları, yurtiçinden katılan filmlere de bir defaya mahsus olmak üzere 250.- Türk Lirası ödeme yapılır.

9. Yarışmada ön elemeyi geçen filmler, festival arşivinde saklanır, yönetmeni bilgilendirilerek ticari olmayan gösterimlerde yer alabilir ve Mimarlar Odası'nın şube ya da birimi bulunan muhtelif illerde, festival gösterim programına alınan filmlerin ticari amaç gütmeden toplu olarak gösterimi yapılabilir. Film yönetmenleri ve yapımcıları bu kuralı baştan kabul etmiş sayılırlar.

10. Yarışma İlanı: 9 Haziran 2014

11. Son başvuru tarihi: 31 Ağustos 2014  (Kargo ile gönderilen filmlerin kargoya veriliş tarihi en geç 29 Ağustos 2014'tür)

12. Jüri değerlendirme takvimi: 1-4 Eylül 2014

13. Sonuçların ilânı: Gösterime girecek filmler 8 Eylül 2014'de, dereceye girenler 18 Ekim 2014'de ödül töreninde ilân edilir.

14. Filmlerin gösterimi sırasında üçüncü şahıslardan doğabilecek telif hakları eser sahibinin sorumluluğundadır.

15. Koşullar gerektirdiği takdirde Düzenleme Kurulu, Seçici Kurul isimlerinde değişiklik yapabilir, ön jüri ve son jüriyi yeniden değerlendirebilir.

16. Ön elemeyi geçemeyen filmler 18 Kasım 2014 tarihine kadar başvuru sahibi tarafından başvuru adresinden elden teslim alınabilir. Teslim alınmayan filmler Yarışma Arşivi'ne devredilmiş kabul edilir. Bu filmler bir sonraki festival kapsamında festival dışı kategoride ve/veya ticari amaç gütmeyen diğer gösterimlerde seyirci ile buluşturulabilir.

17. Ödüller: Yurtiçi ve yurtdışından gelen filmler birlikte değerlendirilir. Belgesel ve Canlandırma türündeki her film kendi kategorisinde yarışır.
Birinci: Ödül Plaketi
İkinci: Ödül Plaketi
Üçüncü: Ödül Plaketi

18. Film gösterimi sırasında, filmin yönetmeni salonda hazır bulunuyorsa izleyici ile söyleşi olanağı sağlanır.

19. Yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları, seçici kurul üyeleri, seçici kurul üyelerinin danışmanlık yaptığı ve veya iş/proje vs ortakları, 1. derece akrabaları katılamazlar.

20. Seçici kurulun yargısı kesindir. Kararlar oyçokluğu ile alınır.

Yarışma Seçici Kurulu:
Süheyla Acar (Senarist-Yazar)
Ayşe Ak (Y. Mimar)
Behiç Ak (Mimar-Sanatçı)
İsmail Doğanyılmaz (Mimar)
Hilmi Etikan (Belgesel Film Yönetmeni-İstanbul Kısa Film Festivali Yöneticisi)
Esin Köymen (Mimar)
Hasan Özgen (Belgesel Film Yönetmeni)
Fikret Terzi (Yönetmen-Yazar)
Serkan Turaç – EFIAP (İFSAK Başkanı-Fotoğraf Sanatçısı)
Fırat Yücel (Sinema Yazarı-Altyazı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)

Danışma Kurulu:
Zeynep Ahunbay (Y. Mühendis Mimar)
Engin Ayça (Film Yönetmeni)
Orhan Aydın (Tiyatro Yönetmeni)
Cengiz Bektaş (Y. Mühendis Mimar)
Ezgi Bakçay Çolak (Sanat Kuramcısı)
Mete Göktuğ (Y. Mimar)
Gülen Güler (Film Yapımcısı)
Firdevs Kayhan (Küratör)
Arif Keskiner (Senarist-Film Yapımcısı-Yazar)
Çağrı Kınıkoğlu (Belgesel Film Yönetmeni-Şehir Plancı)
Gizem Kutlu (İşçi Filmleri Festivali Düzenleme Kurulu Üyesi)
Kubilay Önal (Y. Mimar-Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkan Yardımcısı)
Tül Akbal Süalp (Sinema Akademisyeni)
Ali Şimşek (Gazeteci-Akademisyen)
Can Taşkıran (Mimar-Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)
Cem Tüzün (Endüstri Mühendisi)
Eser Yağçı (Y. Mimar-Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)
Feyyaz Yaman (Sanatçı)

Düzenleme Kurulu:
Sami Yılmaztürk (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı-Festival Organizasyon Sekreteri)
Hilmi Etikan (Belgesel Film Yönetmeni-İstanbul Kısa Film Festivali Yöneticisi)
Hasan Özgen (Belgesel Film Yönetmeni)
Ayşe Ak (Y. Mimar)
Selma Erdem (Festival Koordinasyon Sekreteri)
Merve Şen (Mimar-Mimarlar Odası Belgesel Sinema Kulübü Kurucu Üyesi)

Başvuru formu için tıklayınız.


İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :