“Sille’de Turizm Odaklı İç Mekan Tasarımı” Ulusal Fikir Yarışması

mimarizm.com / 08 Mart 2016
Konya Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmanın proje son teslim tarihi, 29 Nisan 2016.

YARIŞMANIN AMACI
“Sille’de Turizm Odaklı İç Mekan Tasarımı” konulu iç mekan ulusal fikir yarışması kapsamında;
- İç mimarlık, Mimarlık, Şehir Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin lisans öğrencilerinin değişen gereksinimler karşısında mekanların turizm odaklı, yeniden değerlendirilmesine yönelik özgün fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi,
- Bölgenin doğal, tarihi, kültürel ve anlamsal değerleri ile ilgili farkındalıklarının arttırılması,
- Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunması ve bu mirasın değerlendirilmesi için yeni fikirler üretilmesi,
- Turizmin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilir kültür turizminin yaygınlaştırılmasına dikkat çekilmesi,
- Terk edilen yapıların turizme yönelik yeniden yaşama dönüştürülmesi, 
- Günümüzde kullanılan yapıların ise, kullanıcılarına ekonomik fayda sağlayacak şekilde otel, restoran vb. işlevlerle, turizme destek vererek yeniden düzenlenmesi, 
- Bölgeye gelen turist sayısını ve ortalama kalış süresinin arttırılması amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN KONUSU
Konya iline bağlı Sille, tarihsel süreç içerisinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Müslüman ve Gayr-i Müslim halkın bir arada yaşadığı, kültürü, gelenek ve görenekleri, inanışı, yaşam biçimi ve coğrafi yapısı ile farklı bir yerleşim yeridir. Tarihte önemli bir ticari merkez olarak görülen İpek ve Baharat yollarının üzerinde kurulmuş Sille Yerleşim Bölgesi; camileri, kiliseleri, sokakları, çeşmeleri ve kübik mimari tarzı düz damlı ve eğimli topoğrafya ile bütünleşen geleneksel evleriyle tarihi ve kültürel değerler olarak oldukça zengin bir görünüm sunmaktadır. Sosyal- kültürel- fiziksel dokusu ile birlikte Sille, Konya ili için kültür turizmini destekleyen önemli bir koridor özelliği taşımaktadır. 

Sille’de; yerleşim planının doğusunda Konya-Sille karayolunda başlayan ve yerleşmesinin batısına kadar devam eden kuzeydeki “Hükümet” ve güneydeki “Baraj” Caddesi olmak üzere iki önemli cadde bulunmaktadır. Ayrıca kuzeyde yer alan “Karataş” ve orta kesimdeki “Hacı Ali Ağa” sokağı yerleşimin yoğun olduğu sokaklardır. Hacı Ali Ağa Sokağı konumu itibariyle Sille’nin girişinde ana aks üzerinde yer almakta, tarihi yerleşim yerinin merkezinde, gerek konut gerekse de ticaret işlevine sahip yapılarıyla zengin bir kültürel miras değerine sahiptir. 

Yarışmanın konusunu; Hacı Ali Ağa Sokağı içerisinde bölgenin ticari hayatını, sosyo-kültürel yapısını ve mimari karakterini yansıtan ve özgün durumunu koruyan 10 yapının iç mekan tasarımlarını içermektedir. Söz konusu yapılar için ''bir konsept'' doğrultusunda, turizme yönelik işlev önerileri istenmektedir. Bunun yanı sıra 2 numaralı kapı numarasına sahip yapıya ait tasarımcı tarafından önerilen işlev doğrultusunda iç mekan tasarımları beklenmektedir. Sunumlarda sadece grafiksel ifadeler kullanılacaktır.

- 10 yapı için grafiksel ifadelerle ‘bir konsept’ doğrultusunda turizme yönelik, işlev önerileri ek 1’de yer alan şemaya uygun olarak düzenlenecektir. Ayrıca A2 kağıtlarda grafiksel ifadelerle, sokak için belirlenen konsepti neden seçtiği ve işlev önerileri anlatılmalıdır.
- 2 kapı numarasına sahip yapı için öncelikle sokak içinde turizme yönelik bir işlev belirlenecektir. Belirlenen işleve bağlı olarak, tüm katlar için iç mekan tasarımları, A2 kağıtlarda anlatılması beklenmektedir. Yarışmacıların tasarımlarında, yarışmanın amaçlarına uygun biçimde, yeme içme, oturma dinlenme, konaklama, satış ve benzeri ihtiyaçların bütüncül olarak karşılandığı yaratıcı ve özgün fikirler üretmeleri beklenmektedir.

PROJELERDE ARANACAK NİTELİKLER
- Tasarım özgünlüğü,
- Turizm amaçlı olması
- Hacı Ali Ağa Sokağı için önerilen konseptin turizme yönelik oluşturulması 
- Hacı Ali Ağa Sokağı için önerilen işlevlerin turizme yönelik oluşturulması 
- Şartnameye uygun bir şekilde hazırlanması.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
- Yarışma, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İç Mimarlık, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı bölümlerine kayıtlı lisans öğrencilerine açıktır. 
- Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımları en fazla 5 kişiden oluşabilir. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir. Grup kategorisinde, grup üyelerinden en az bir kişinin ilk maddedeki şartları sağlaması; ayrıca diğer grup üyelerinin tamamının üniversitelerin İç Mimarlık, Mimarlık, Şehir Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı bölümleri lisans öğrencisi olması gerekmektedir.
- Yarışmaya katılan her projede, projenin özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; proje ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
- Yarışma jürisi asil üyeleri ve yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. 
- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
- Yarışmacılar birden fazla proje ile yarışmaya katılabilirler.
- Yarışma projeleri iade edilmeyecektir.
- Yarışmada ödül alan projelerin uygulama, fikir ve yayınlama hakkı Konya Selçuklu Belediyesi’ne aittir.
- Tasarım Hakları: Yarışmaya katılan diğer projelerin fikir hakları proje sahibi tasarımcılara aittir. Projelerin fikir haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğundadır.
- Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

YARIŞMA JÜRİSİ
Jüri Danışman Üyeleri    
Uğur İbrahim ALTAY (Selçuklu Belediye Başkanı)
Ahmet PEKYATIRMACI (Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı)
Erdal Zeki Tomar (Mimarlık ve Sanat Tarihi)

Asıl Jüri Üyeleri
Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Ömer İskender TULUK (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Erkan AYDINTAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Funda KURAK AÇICI (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ebru ERDOĞAN (Selçuk Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ümit ARPACIOĞLU (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Elif SÖNMEZ (Yüksek İç Mimar)
Arş Gör. Abdullah ERDOĞAN (Selçuk Üniversitesi)

Yedek Jüri Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Hale KOZLU (Erciyes Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Orkunt TURGAY (Kemerburgaz Üniversitesi)
A. Furkan KUŞDEMİR (Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı)
A. Ziya YALÇINKAYA (Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı)
Hüseyin ÇOPUR (Yüksek Mimar)

Raportörler    
Arş. Gör. Zeynep SADIKLAR (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Arş. Gör. Aslı TAŞ (Marmara Üniversitesi)
Arş. Gör. Firdevs KULAK (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Arş. Gör. Alper TORUN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü: 3.000 TL
İkincilik Ödülü: 2.000TL
Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın İlanı: 3 Mart 2016  
Soru Sorma için Son Tarih: 14 Mart 2016, 17:00'a kadar
Yanıtların İlanı: 21 Mart 2016 
Proje Teslimi: 29 Nisan 2016, 17:00'a kadar
Jüri Değerlendirmesi: 2 Mayıs 2016
Sonuçların İlanı: 3 Mayıs 2016 
Kolokyum ve Ödül Töreni: 6 Mayıs 2016 

YARIŞMA SÜRECİ
- Yarışma şartnamesi ve gerekli bilgiler 3 Mart 2016 tarihinden itibaren Selçuklu Belediyesi resmi sitesinden yayınlanacaktır. (Aksi bir durumda gerekli bilgiler silleacikfikir@hotmail.com adresinden talep edilebilir).

- Katılımcılar yarışma ile ilgili sorularını silleacikfikir@hotmail.com, e-mail adresine 14 Mart 2016 saat 24.00’e kadar ileteceklerdir. Sorular ve cevaplar 21 Mart 2016 tarihinde Selçuklu Belediyesi resmi sitesinden  (http://selcuklu.bel.tr/) yayınlanacaktır. Telefonla yapılacak, soru amaçlı başvurulara cevap verilmeyecektir.

- Katılımcılar, projelerini ve istenen kimlik belgelerini 29 Nisan 2016 tarihinde Cuma günü saat: 17:00’e kadar üzerinde rumuzu yer alan proje zarfıyla birlikte proje teslim adresine (yarışma sekretaryasına) ilgili raportör adına elden teslim edecek ya da kargoya vereceklerdir. Kargoya verilen projelerin kargoya verildiği tarihi gösteren belge, raportörlüğe e-posta ya da faks yoluyla gönderilecektir. Kargoya verilen projeler ya da projelerin teslim belgeleri 29 Nisan 2016, Cuma günü 17:00’a kadar raportörlüğe ulaşmazsa gönderilen proje yarışmaya katılım hakkını yitirecektir.

- Tüm projeler, sonuçlar ilan edildikten sonra kitap olarak basılacak ve dağıtımı yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :