Olivelo İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması

mimarizm.com / 06 Ocak 2020
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Olivelo İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması"nın son teslim tarihi 12 Şubat 2020.

Yarışmanın Amacı: İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması ile ekoloji öncelikli bir ortak yaşam alanı için model oluşturabilme çekirdeği taşıyan fikir projelerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda;
- Alanın peyzaj bütünlüğünün korunması,
- Koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi,
- Hassas ekosistemin varlığının öne çıkarılması,
- Kent ve kır bağlamının tartışılması,
- Ekolojiyi hem bir teknik hem de içerik oluşturucu bir değer olarak ele alarak yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretilmesi,
- Çağdaş bir çevre ve mimari anlayışa sahip olunması yarışmanın amacının altında yatan özgül temel hedeflerdir.

Söz konusu bu süreçte;
- Proje ve müelliflerin saptanması,
- Güzel sanatların teşviki,
- İlgili mesleklerin gelişmesi,
- Mesleki etik değerlerin pekişmesi,
- Ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması da genel hedefler olarak olanak bulurlar.

Yarışmanın Türü ve Şekli: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce açılan yarışma; serbest, ulusal ve tek kademeli fikir proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu: Yarışmanın konusu, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 1878 ve 1879 parsellerde "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" statüsünde olan yaklaşık 57 hektar büyüklüğündeki alanda, Yarımada, Kent Çeperi Parkları ve İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi ile bütünlük gösteren ekolojik, sürdürülebilir, yenilikçi ve ekonomik çözümler içeren; özgün, kimlikli tasarımlar oluşturarak, alanın kentle bütünleşmesine imkân verecek peyzaj planlaması ve tasarımı ile mimari tasarım fikir projesi geliştirilmesidir.

Yarışmaya Katılım Koşulları: Bu yarışma ekip kurgusunda en az birer TMMOB üyesi mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarı olmak koşuluyla tüm tasarım disiplinlerinden katılıma açıktır. Yarışmanın konusu ve yarışmacılardan beklenenler gereği jüri ekoloji, tarım, orman, biyoloji vb. konularda uzmanların içinde yer aldığı çok disiplinli ekip oluşumunu önermekte ve desteklemektedir.

Yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri zorunludur.

- Meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,
- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
- Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,
- İdare tarafından belirlenen tarihe kadar şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
- Yarışmaya kayıt yaptırarak şartname bedelini, belirtilen banka hesabına ödemiş olmak,
- Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
- Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekip içerisinden bir TMMOB üyesi “ekip temsilcisi” olarak belirtilmelidir. Şartname almak için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Vakıflar Bankası İzmir Şubesi TR64 0001 5001 5800 7292 2890 40 numaralı IBAN hesabına, “OliVelo, İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması Katılım Bedeli” açıklamasıyla 150 TL (Yüzelli Türk Lirası) yatırılması ve alındı makbuzunun yarışma raportörlüğüne teslim edilmesi/e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.

Yarışmacılar alındı makbuzu ile ad, soyad, TC kimlik no, iletişim ve adres bilgilerini oliveloyarisma@izmir.bel.tr e-posta adresine veya 8. Maddede belirtilen adrese göndererek yarışmaya katılabilirler.

Yer Görme: Yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından tavsiye edilmektedir. Yer görme için İdare tarafından yarışma takviminde belirtilen tarihlerde proje alanına erişim sağlanacaktır. İsteyen katılımcıların bu tarihlerden en az 2 gün öncesine kadar yarışma raportörlüğüne şartnamede belirtilen e-posta adresine rezervasyon talebi yollayarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Yarışma Takvimi

2. Yer Gezme Gezisi Tarihi (İsteyen Katılımcılar İçin): 8 Ocak 2020
Projenin Elden Teslimi veya Kargoya Verilme Tarihi ve Saati: 12 Şubat 2020, 17:30
Kargo/Posta ile Gönderilerin Alımı için Son Gün ve Saat: 14 Şubat 2020, 17:30
Jüri Değerlendirme Tarihi: 22 Şubat 2020
Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 6 Mart 2020
Kolokyum ve Sergi Açılışı: 21 Mart 2020

Danışman Jüri Üyeler: Eser Atak (Şehir Plancısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı), Zeynep Durmuş Arsan (Mimar), Funda Barbaros (İktisatçı), Güven Eken (İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı), Feridun Ekmekçi (Ulusal Eurovelo Koordinatörü), Yusuf Kurucu (Ziraat Mühendisi), Serdar Gökhan Şenol (Biyolog, Botanik Uzmanı)

Asli Jüri Üyeleri: Koray Velibeyoğlu (Şehir Plancıs, Jüri Başkanı), Ferdi Akarsu (Biyolog/Ekolog), Aslıhan Demirtaş (Mimar), Enise Burcu Derinboğaz (Peyzaj Mimarı), Meltem Erdem Kaya (Peyzaj Mimarı), Can Kubin (Şehir Plancısı), Han Tümertekin (Mimar)

Yedek Jüri Üyeleri: Zeliha Demirel (Şehir Plancısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik D. Başkanı), Erdal Onur Diktaş (Mimar), Nurdan Erdoğan (Peyzaj Mimarı), Mert Uslu (Mimar)

Raportörler: Nilgün Aksüt (Peyzaj Mimarı), Duygu Aral (Mimar), Gülben Özsoy (Mimar)

Raportör Yardımcıları: Didem Arat (Teknisyen), Zeynep Bilgili (Ekonomist), U. Tufan Temel (V.H.K.İ.)

Yarışma Ödülleri ve Ödeme Şekli:

Birinci Ödül: 100.000 TL
İkinci Ödül: 70.000 TL
Üçüncü Ödül: 50.000 TL
Mansiyonlar (5'er adet, eşdeğerdir): 30.000 TL

Yarışma sonuçları İdare’nin resmi internet sitesinde, Resmi Gazete’de ve yarışmaya ait web sayfasında yayımlanacaktır. Yarışma şartname ve ekleri için tıklayın


Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :