"Kent BELGE'seli" Fotoğraf Yarışması

Mimarlar Odası / 26 Ocak 2011

06–07–08 Mayıs tarihlerinde II. Kent Sempozyumu'nu düzenleyen TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu bu bağlamda; kentin çözüm bekleyen sorunlarının ve kente dair gerçekleşmiş olumlu çözümlerin, yapılacak yarışmanın fotoğrafları ile belgelenmesini hedefliyor.

"Kent BELGE'seli" başlıklı fotoğraf yarışması ile Kocaeli ilinin hem mevcut sorunlarının hem de zaman içinde bu sorunlara getirilen çözümlerin-çelişkilerin fotoğraflarla belgelenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, kente ve yaşama dair her konunun amaca yönelik olarak yarışmaya konu olabileceği bildiriliyor: Mimari, Altyapı ve Ulaşım, Kırsal Yasam, Yeşil Alanlar, Doğal ve Kültürel Varlıklar, Sanayi, Ekonomi ve İstihdam, Kültür Sanat Eğlence vb.

Yarışma sonucu ortaya çıkan fotoğraflar, kentin belgeleri olarak ilgili ve yetkili her bireyin ve kurumun dikkatine sunulacak ve yetkili kurumlar ile birlikte, gerek sempozyum boyunca gerekse sonrasında yapılacak olan çözüm arayışlarına alt veri olacak. Böylece hem Kocaeli'nin görsel belleğine katkı sağlanacak hem de kentin olumlu ve olumsuz yönleri ortaya konacak.

Seçici Kurul
Hadi Arslan Gölcük
(Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği)
Cengizhan Günesen (Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı)
Alparslan Güven (TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Adına)
Süha Kocaoğlu (Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi)
Cemal Turgay (Fotoğraf Sanatçısı)

Yarışma Ödülleri
Birinci Ödül:
2.000 TL
İkinci Ödül: 1.500 TL
Üçüncü Ödül: 1.000 TL
1. Mansiyon Ödülü: 500 TL
2. Mansiyon Ödülü: 500 TL
3. Mansiyon Ödülü: 500 TL

Sergilemeye lâyık bulunan eserlerden TMMOB tarafından belirlenecek 10 adetine 100 TL (1 adet için) destek verilecektir.

Yarışma Takvimi
Son teslim tarihi:
18 Nisan 2011, saat: 17.00 (TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi)
Seçici kurul değerlendirmesi: 23 Nisan 2011        
Sonuçların açıklanması: 25 Nisan 2011
Sergi: 06–07–08 Mayıs 2011 (TMMOB Kocaeli İKK Kent Sempozyumu II-İzmit Halk Eğitim Merkezi Sergi Alanı)
Ödül töreni: 08 Mayıs 2011 (TMMOB Kocaeli İKK Kent Sempozyumu II-İzmit Halk eğitim Merkezi Sergi Alanı)

Yarışma Şartnamesi

• Katılım ücretsizdir.
• Yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında amatör ve profesyonel tüm fotoğraf severler katılabilir.
• Fotoğraflar, JPEG formatta, dijital ortamda CD´ye kayıtlı olarak teslim edilecektir.
• Bilgisayar ortamında acılamayan, okunamayan CD'ler, yarışma koşullarına uymadığı belirlenen fotoğraflar, yarışma dışı bırakılacaktır.
• Fotoğraflar renkli veya siyah beyaz olabilir.
• Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı, HDR (High Dynamic Range) fotoğraf kabul edilmez.
• Bir yarışmacı her kategoriye en fazla 5 (beş) fotoğrafla katılabilir.
• Daha önce başka bir yarışmada Ödül almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz.
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır.
• Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
• Katılımcılar anlatım biçiminde özgürdür.
• Yarışmaya katılan fotoğraflar, Kocaeli il sınırları içinde çekilmiş olmalıdır.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından katılım formuna fotoğrafın çekildiği yer (ilce, cadde, sokak, mahalle vb.) yazılmalıdır.
• Yarışmaya katılacak fotoğrafların en geç 18 Nisan 2011, saat 17.00'e kadar Yarışma sekretaryasına, Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi'ne teslim edilmeleri gerekmektedir.

Yapıt Boyutları: Fotoğraflar, JPEG formatta, en az 300 DPI çözünürlükte ve uzun kenarı 45 cm baskıya uygun olacak şekilde dijital ortamda, CD´ye kayıtlı olarak teslim edilecektir. Fotoğraf baskıları kabul edilmeyecektir.

Fotoğrafların Ulaştırılması: Yapıtlar posta veya kargo sırasında, "CD" zarar görmeyecek şekilde paketlenerek yarışmas sekretaryasının adresine gönderilecek veya elden iletilecektir. Yarışmayı Düzenleyen TMMOB Kocaeli İKK adına, sekretarya görevinde bulunan TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi, posta veya kargo sırasında oluşabilecek hasarlardan, kayıplardan ve/ya gecikmelerden dolayı sorumlu tutulamaz. E-posta ile gönderilen fotoğraflar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Fotoğrafların İşaretlendirilmesi: Katılımcılar dijital ortamdaki fotoğraflarının isimlerini kendi belirleyecekleri 5 rakamdan oluşan bir rumuzla adlandırmalı ve ayrıca tüm fotoğraflara sıra numarası vermelidirler (Örneğin; Rumuzunuz: 12345 ve fotoğrafınızın sıra numarası:1 ise: 12345–1 gibi). Daha sonra tüm fotoğraflarını bir CD'ye kaydetmeli ve CD'nin üzerine sadece (fotoğraflarına isim olarak vermiş oldukları) rumuzlarını yazmalıdırlar. Bu bilgilerin noksan olması, eserin değerlendirilmeye alınmaması anlamına gelir.

Fotoğrafların Zarflanması: Eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış katılım formu bir zarfın içine koyulmalı, zarfın üzerine yine sadece rumuz yazılmalı ve zarfın ağzı kapatılmalıdır. CD ve katılım formu zarfı ayrıca hazırlanan gönderim zarfına-ambalajına konarak birlikte gönderilmelidir.

Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması ve Ödül Töreni

Sonuçlar secici kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi internet sitesi www.ikkkocaeli.org.tr, www.tmmob.org.tr, www.tfsf.org.tr ve basın aracılığı ile kamuoyuna duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara Ödül ve plaketleri, 08 Mayıs 2011 tarihinde (daha sonra ilan edilecek saatte ve yarışmacılara davet çıkarılacaktır) verilecektir.

Fotoğrafların Kullanımı
Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar TMMOB Kocaeli İKK tarafından baskı yaptırılarak arşivlenecek ve fotoğrafçının adı belirtilmek suretiyle öncelikle 06-07-08 Mayıs 2011 tarihlerinde Kent Sempozyumu esnasında sergilenecek ve daha sonra yine TMMOB Kocaeli İKK etkinlikleri çerçevesinde farklı yerlerde sergilenecek, internet sitesi gibi benzeri dijital ortamlarda tanıtım amaçlı kullanılabilecektir. Bunun için ayrıca bir telif ödenmeyecektir.

Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar, TMMOB Kocaeli İKK Kent Sempozyumu sonrasında hazırlanacak olan bir kitapçık ile yayınlanacak ve tüm katılımcılara gönderilecektir.

Ödül alan ve satın alınan fotoğraflar TMMOB Kocaeli İKK tarafından kendi yayınlarında, eser sahibinin ismi belirtilerek kullanılabilecektir. Kullanım hakkı, eser sahibi ve TMMOB Kocaeli İKK olacaktır. Ödül alan fotoğraflar TFSF yayını olan Almanak 2011 kitabında da yer alacaktır.

Kullanım hakkı yarışmayı düzenleyen kurum ve fotoğraf sahibinin olacaktır. Fotoğrafların TMMOB Kocaeli İKK dışında üçüncü şahıslarca, izinsiz kullanımı durumunda, sanatçı fikir ve sanat eserleri kanunundan doğan haklarını tek basına kullanabilir.

Katılım formunu imzalayan katılımcılar bu şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

Fotoğrafların Geri Gönderimi
Sonuç bildiriminden sonra, "cd"ler geri gönderilmeyecek ve TFSF temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.

Ayrıntılı bilgi ve katılım formu için tıklayınız.


İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :