Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı Kentsel Tasarım ve Mimari Fikir Projesi Yarışması

mimarizm.com / 31 Mart 2015


İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmanın 1. aşama proje teslim tarihi, 26 Mayıs 2015.


Yarışmanın Konusu
Yarışmanın konusu, Bakanlar Kurulu kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi kapsamında "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" olarak ilan edilen yaklaşık 122 hektar büyüklüğündeki alanda, işlevsel, sürdürülebilir, yenilikçi ve ekonomik çözümler içeren; özgün, kimlikli mekânlar oluşturarak alanın kentle bütünleşmesine imkân verecek kentsel tasarım ve mimari fikir projesi geliştirilmesidir.

Yarışmanın Amacı
Gaziemir, Aktepe ve Emrez Mahallelerinde, yaklaşık 122 hektar büyüklüğündeki kentsel dönüşüm alanında, insan haklarına saygılı ve yaşam kalitesi yüksek bir kentsel çevre üretilmesi hedeflenmektir.

Kentsel dönüşüm alanları yaşayan mekânlar olup, içinde yaşayanların yaşam alışkanlıkları göz ardı edilmeksizin planlanmalıdır. Bu alanlarda mekânsal kararların yanı sıra sosyal ve kültürel alanların yeniden organizasyonu ile ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanmasına da ihtiyaç vardır.

Dönüşüm projeleri, birim konuttan başlayarak, yapı, mahalle, semt, kent bütünü ve bölgesel ölçekte kararlar içeren geniş bir planlama ve tasarım sürecini içermektedir. Uygulanabilir ve sürdürülebilir bir kentsel dönüşüm için tüm ölçeklerdeki sorunların çözümüne yönelik kararların, birbirleriyle ilişkileri ve birbirlerini etkileme gücü de düşünülerek geliştirilmesi gerekmektedir, bu da ancak konusunda uzman kişilerin etkileşim içinde ve bir arada çalışması ile mümkün olabilecektir. Ayrıca; dönüşüm projesinin farklı meslek gruplarına mensup ekiplerce yarışma yoluyla elde edilmesinin dönüşüm ve kentleşme adına büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu bağlamda; Yarışma alanı olarak belirlenen alanda mimarlık, şehircilik, mühendislik, kentsel tasarım ve peyzaj kararları alınarak, alanın yeniden tasarlanması sonucunda uygulanabilir bir projenin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Üretilecek olan projelerde;
- Kent içinde fiziksel ve kültürel olarak çeşitlilik sunan bölgeler oluşturulması,
- Kültürel ve sosyal zenginliklerin kente değer kazandıracağı dönüşüm faaliyetlerinin sağlanması,
- Dönüştürülecek alanlardaki sorunların ve önceliklerin iyi saptanarak kent bütünlüğüne ve günün koşullarına uygun çözümlerin üretilmesi,
- Önerilen çözümlerin insan öncelikli, sosyal adalet anlayışına sahip ve toplumsal barışa katkı yapacak nitelikte olması,
- Yerinde dönüşüm alternatifine öncelik verilerek, ortaya çıkacak kentsel getirinin bölgede yaşayanlar arasında paylaşılmasının sağlanması,
- Dönüşüm alanının kendi sınırlarında ve çerçevesinde, doğal ve kültürel yapı ve öğelerle ilişkilerinin, bu suretle öngörülen çok boyutlu gelişmenin tarif edilmesi,
- Mevcut ticaret hayatının çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi,
- Bilimsel yöntemlere ve analizlere dayanarak farklı disiplinlere mensup çalışanların ortak bir amaç için bir araya getirilmesi beklenmektedir.

Jüri Danışman Üyeleri
B. Fügen SELVİTOPU (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)
A. Suphi ŞAHİN (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Bşk)
Mitat KALE (Gaziemir Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı)
Tevfik TOZKOPARAN (İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı)
Yrd.Doç.Dr. Koray VELİBEYOĞLU (İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı)
Muzaffer TUNÇAĞ (İnşaat Yüksek Mühendisi)
Ersin PÖĞÜN (Yüksek Mühendis Mimar)

Jüri Asil Üyeleri
Prof.Dr. Sezai GÖKSU (Şehir Plancısı-Jüri Başkanı)
Dr. Deniz ASLAN (Y. Mimar)
Tamer BAŞBUĞ (Mimar)
Yrd.Doç.Dr. Tolga ÇİLİNGİR (Şehir Plancısı)
Dr. Devrim ÇİMEN (Y. Mimar)
Prof.Dr. Celal Abdi GÜZER (Mimar)
Prof.Dr. Adnan KAPLAN (Peyzaj Mimarı)

Jüri Yedek Üyeleri
Yrd.Doç.Dr. Erdal Onur DİKTAŞ (Mimar)
Doç.Dr. Emine MALKOÇ TRUE (Peyzaj Mimarı)
Doç.Dr. Hayat ZENGİN (Şehir Plancısı)

Raportörler
Zeynep Özge BAYRAK (Şehir Plancısı)
Oya ERDİN (Şehir Plancısı)
Efe ÖNER (Y. Mimar)

Raportör Yardımcıları
Sevtap BARANDIR (Restoratör)
Aslı BİLGİN (Harita Teknikeri)
Tuğba YILDIRIM (Harita Mühendisi)

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı : 24 Mart 2015
Sorular için son gün : 7 Nisan 2015 – Saat: 17.00
Cevapların İlanı : 13 Nisan 2015
1. Aşama Proje Teslim Tarihi ve Saati : 26 Mayıs 2015 – Saat: 17.00
1. Aşama Jüri Değerlendirme Tarihi : 3 Haziran 2015
1. Aşama Sonuçlarının Açıklanma Tarihi : 10 Haziran 2015
2. Aşama Proje Teslim Tarihi ve Saati : 18 Ağustos 2015 – Saat: 17.00
2. Aşama Jüri Değerlendirme Tarihi : 22 Ağustos 2015
2. Aşama Sonuçlarının Açıklanma Tarihi : 31 Ağustos 2015
Kolokyum ve Sergi Açılış Tarihi : 3 Ekim 2015

Ödüller ve Ödeme Şekli
1. Aşama: Jürinin yapacağı değerlendirme sonucu seçilen eşdeğer 10 adet projenin her birine 10.000 TL ödül net olarak ödenecektir.
2. Aşama: Jürinin yapacağı değerlendirme sonucu 5 adet eşdeğer ödül ve 5 adet mansiyon ödülü verilecektir. Eşdeğer ödül alan projelerin her birine 60.000 TL, mansiyon ödülü alan projelerin her birine 20.000 TL net olarak ödenecektir.

Ayrıntılı bilgi ve şartname için tıklayınız.


İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :