Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması 2024

mimarizm.com / 29 Mayıs 2024
Oyun İçin[de] temasıyla 20. düzenlenen Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması 2024'ün son teslim tarihi 23 Eylül.

Alüminyum sektörünün öncü ve önemli kuruluşlarından ÇUHADAROĞLU ALÜMİNYUM, ulusal, tek kademeli, mimarlık lisans öğrencilerine yönelik mimari proje yarışmasını duyuruyor. İlki 2003 yılında gerçekleştirilen ve yaratıcı, genç fikirlerin üretilmesini, tartışılmasını teşvik eden, Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması’nın bu yıl yirmincisi gerçekleştiriliyor.

OYUN İÇİN[DE]

Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması 2024’ün teması yarışma jürisi tarafından “OYUN İÇİN[DE]” olarak belirlendi.

YARIŞMANIN TEMASI

Oyun, en yalın biçimiyle, hoş vakit geçirme ve eğlence etkinliklerini çağrıştırır. Genellikle çocukluk çağıyla özdeşleştirilen ve çocuğun deneyimleyerek kendi kendine öğrenmesini, fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmesini sağlayan oyun etkinliği, her yaşta insan için, kurallı veya kuralsız / kendiliğinden gelişen, çok çeşitli etkinlik türü ve biçimini içerir.

Oyun bir eğlence aracı olmasının ötesinde, herkesin katılımına açık, var olan toplumsal yaşamdaki hiyerarşik kalıpların dışına çıkan, yerleşik ilişkileri sorgulayan yaratıcı ve özgürleştirici bir eylemdir. Gündelik yaşamı ve yaşam mekânlarını dönüştürebilir, kentsel mekânları canlandırabilir ve yeniden biçimlendirebilir. Böylece oyunun, bireyleri alışılagelmişin ötesine taşıyan özgürleştirici gücü keşfedilebilir.

Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması’nın bu yılki teması, kent ve oyun arasındaki ilişkilere, kent içinde oyunun mekânı ve gündelik yaşamı dönüştürme potansiyeline odaklanmaktadır. Yarışmanın amacı, öğrencileri kendilerinin seçeceği kentte / kent mekân(lar)ında oyun konusunda yenilikçi fikirler ve tasarımlar geliştirmeye teşvik etmektir.

Kent mekânları, oyunun arka sahnesi, zemini, zaman zaman da doğrudan bir parçası olabilir. Oyun kavramı üzerinden kente ve mekâna bakmak, mevcut kalıpları aşan alternatif ilişki, yaklaşım ve tasarımlar geliştirmek için bir çıkış noktası oluşturur. Katılımcıların, oyunun dönüştürücü ve yenilikçi potansiyelini kucaklayarak kentsel yaşamın yeni ve heyecan verici boyutlarını keşfetmeleri; oyunun birleştirici ve özgürleştirici yönlerini kullanarak, etkin katılım, etkileşim ve karşılaşmalar için davetkâr tasarımlar ortaya koymaları beklenmektedir.

Tasarımlar, gündelik yaşamı ve onun zaman-mekân kurgularını sorgulayabilir; ikinci plana atılan aylaklık, neşe, yaşam sevinci ve kendiliğindenlik gibi kavramları değerlendirerek günlük yaşantının kendisini oyun için[de] yeniden üretebilir ve dönüştürebilir.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

1. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifre girişi ile sisteme üye olmalı, profil bilgilerini eksiksiz ve hatasız tamamlamalıdır. Bireysel ya da ekip katılım formları, doldurulduktan sonra bireysel başvurularda başvuru sahibi tarafından, ekip katılımlarında ekip lideri tarafından imzalanmış ve taranmış olarak sisteme yüklenmelidir.

Ekip katılımlarında ekip lideri sisteme başvuru formunu yüklemelidir. Başvuru aşama ve detayları için www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi ziyaret edilmeli, oyp@cuhadaroglu.com mail adresi üzerinden destek talep edilmelidir.

2. Ekip katılımlarında seçilecek ekip lideri sisteme üye olmalı, kişisel bilgilerini girmelidir. Kendisi ile birlikte, tüm ekip üyeleri için gerekli olacak tüm yarışma katılım belgelerinin ve dokümanlarının web sitesi üzerinden gönderimini eksiksiz tamamlamalıdır. Ekip lideri, www.ogrenciprojeyarismasi.com adresinde yer alan kayıtlı bilgileri üzerinden e- mail aracılığıyla, (yarışma takviminde belirlenen zamanlar dâhilinde) ekibi adına iletişime geçecek kişi olacaktır.

3. Yarışmaya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilir. Ancak bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, grup katılımlarında ekip liderinin mimarlık bölümü lisans öğrencisi olması şartı aranmaktadır.

4. Yarışmaya katılacak her öğrenciden, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yayınlanacak Şartnameyi okuması, Başvuru Formunu eksiksiz doldurması, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi, @ogrenciprojeyarismasi instagram adresi üzerinden yayınlanan duyuruları ve web adresi üzerinden üyelik bilgilerinde verdikleri email aracılığıyla hatırlatılacak tüm yarışma aşamalarını takip etmesi beklenmektedir. Bireysel başvurularda katılımcı mail adresi üzerinden, ekip başvurularında ise ekip lideri mail adresi üzerinden tüm bilgilendirmeler yapılmaktadır.

5. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur. Bir öğrenci, biri bireysel biri ekip katılımı olmak üzere en fazla iki proje ile yarışmaya katılabilir. Bu durumda yarışmaya katılacak öğrencinin www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden bireysel katılımı ile yeniden başvuru formu doldurması ve kendi kişisel bilgileri ile bireysel başvuru yapması şartı aranır. Her iki katılım için de sistem otomatik olarak farklı rumuz numarası verecektir. Önemli Uyarı: Ekip ve bireysel katılımlarda her katılım için sistem otomatik olarak yeni bir rumuz numarası verecektir.

6. 2024 yılı bahar veya yaz dönemi içerisinde mezun olacak öğrenciler de yarışmaya katılabilmektedir. Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, ekip katılımlarında, tüm ekip üyelerinin yarışmanın ilan edildiği tarihte öğrenci olduğunu ilgili üniversitenin Öğrenci İşleri’nden ya da E-Devlet sisteminden alacağı öğrenci belgesi ile belgelemesi gereklidir. Mezun olacak öğrencilerin öğrenci belgesi alırken sorun yaşamaması adına yarışma ilan edildikten ve öğrenim gördüğü üniversite akademik tatili başlamadan ön başvurusunu tamamlaması, öğrenci belgesini alması önerilmektedir.

7. Yarışmaya katılan her projenin özgün olması; daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, başka bir yarışmaya katılmamış ve proje stüdyosu ya da herhangi bir tasarım atölyesi kapsamında üretilmemiş olması koşulları aranmaktadır. Aksi tespit edildiği takdirde proje diskalifiye edilecektir.

8. Proje ve hareketli görsellerde başka kaynaklardan alınan görseller ve metinler için mutlaka kaynak belirtilmelidir. Kaynak gösterilerek yapılan alıntıların, hareketli görsellerde toplam sürenin %20’sini, diğer mecralarda da (posterlerde kullanılacak görseller, proje metni) ürünün yine %20'sini aşmaması gerekmektedir. Kullanılan kaynaklar APA stilinde düzenlenmelidir.

9. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

10. Yarışmaya sunulan çalışmaların her türlü fikri hakları, 5846 sayılı Kanun’un hükümleri uyarınca sahiplerine aittir, ancak bu yarışmaya katılmakla yarışmacılar projelerinin ÇUHADAROĞLU tarafından sergilenmesi ve her türlü yayın aracılığıyla yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır.

11. Yarışmaya seçici kurul üyeleri, raportörler ve ÇUHADAROĞLU çalışanları ile birinci derece yakınlıkları olanlar katılamazlar.

12. Yarışma süresince hiçbir yarışmacı jüri heyeti ve raportörler ile doğrudan temasa geçemez. Proje ve yarışma ile ilgili tüm sorular, Yarışma Takviminde belirtilen sürede (soruların son iletilme tarihine kadar) www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden ÇUHADAROĞLU iletişim mail adresine iletilecektir. Bu adres, opy@cuhadaroglu.com‘dur.

13. Başvuru aşamaları, web sitesine üye olma, dosya yükleme desteği ile ilgili teknik konular için yarışmanın son teslim tarihine kadar opy@cuhadaroglu.com adresinden destek talep edilebilir. Destek talepleri yazılı olarak istenmekte ve cevaplanmaktadır.

14. Proje ve yarışma esaslarının tam ve eksiksiz yerine getirilmesi için yarışmaya katılacak her öğrencinin şartnameyi dikkatle okuması gerekmektedir. Ayrıca tüm yarışmacıların www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi ve @ogrenciprojeyarismasi instagram adresi üzerinden yayınlanacak Yarışma Takvimini takip etmeleri, takvimde belirtilen tarihlere uymaları ve istenen tüm belgeleri yarışma takvimine uygun zamanda dijital olarak sisteme taranmış formatta yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru ekranı belgelerin, dosyaların, resimlerin yüklenme tarihi, ölçü ve ölçek bilgisi yükleme esnasında görülecek şekilde düzenlenmiştir.

15. Proje tesliminde yarışma panolarının yalnızca dijital teslimi istenmektedir. www.ogrenciprojeyarismasi.com üzerinden sisteme yüklenecek belgeleri, istenilen zamanda yüklemeyen, teslim süresini geçiren, istenilenleri eksik veya hatalı ya da kimliğini açıklayıcı şekilde gönderen yarışmacıların (ya da yarışma gruplarının) projeleri, jüri değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir. Bu projeler raportörler tarafından tespit edilerek belgelenecektir.

16. Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın duyurulması: 27 Mayıs 2024
Soru sorulması için son tarih: 24 Haziran 2024, saat 17.00’a kadar
Soruların yanıtlanması: 1 Temmuz 2024
Çuhadaroğlu Fabrika gezisi: 8 Temmuz 2024
Dijital teslimlerin yüklenmesi: 23 Eylül 2024 (www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden saat 23:59’a kadar)
Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi: 7 Ekim 2024
Ödül grubunun ilan edilmesi: 14 Ekim 2024
Kolokyum ve ödül töreni: 8 Kasım 2024 (törenin yeri ve saati ile ilgili ilerleyen tarihlerde www.ogrenciprojeyarismasi.com web sitesi ve @ogrenciprojeyarismasi instagram adresi üzerinden duyuru yapılacaktır.

ÖDÜLLER

1. lik Ödülü: 30.000 TL
2. lik Ödülü: 22.500 TL
3. lük Ödülü: 15.000 TL

Eşdeğer Mansiyonlar: 7.500 TL (3 adet)

Jüri uygun gördüğü takdirde Jüri Özel Ödülü verilecektir. Dereceye giren katılımcıların kendi tercihleri doğrultusunda yapacakları iş ve staj başvuruları, ÇUHADAROĞLU tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Jüri Üyeleri: Ayşem Berrin Çakmaklı (Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Ayşen Savaş Sargın (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Cânâ Bilsel (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Celal Abdi Güzer (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Duygu Tüntaş (Dr. Öğr. Üyesi, TED Üniversitesi), Esin Kömez Dağlıoğlu (Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Fuat Emre Erkal (Dr. Mimar, Erkal Mimarlık), İnci Basa (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Kerem Yazgan (Dr. Mimar, Yazgan Mimarlık), Mustafa Haluk Zelef (Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Onur Özkoç (Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Medipol Üni./Dr. Mimar, Motto Mimarlık)

Raportörler: Selin Tosun (Y. Mimar, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Serda Buket Erol (Mimar, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Kurumsal Temsilciler: Beyzanur Kutlu (Grafik Tasarım Uzmanı, Çuhadaroğlu), Sinem Yılmaz (Kurumsal İletişim Yöneticisi, Çuhadaroğlu

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :